Rick van den Brink

Vanaf 2019 heb ik me als raadslid hard gemaakt voor een duurzame, levendige en eerlijke stad. Zo heb ik geholpen 15 miljoen vrij te maken voor echte actie op duurzaamheid, is er op mijn initiatief meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen geboden tijdens corona en hebben we ondernemers een financiële steun in de rug gegeven. Verder is er op mijn aandringen het Jongeren Informatie Punt uitgebreid, om advies te geven aan jongeren boven de 18.

Ik ben virgieliaan en doe de master Systems and Control aan de TU Delft. In mijn vrije tijd loop ik graag hard. Na de verkiezingen werk ik graag met een kritische blik verder aan bijvoorbeeld de positie van jongeren in de bijstand, ruimte voor innovatie en goede preventieve zorg. Wil jij iemand die hard gaat lopen voor jouw belang? Stem 16 maart STIP nr. 4.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Rick van den Brink submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
8 jun. 2022
WQ
Schriftelijke vragen inzake Makkelijk elektrisch rijden en laden
CU, STIP
Sommige gemeenten in Nederland faciliteren de aanleg van een kabelgoot in de stoep voor het laden van een elektrische auto. Samen met de Christen Unie vraagt STIP of de gemeente Delft hier ook voor op en staat.
Asked
2 jun. 2022
M
Steun herstel horeca
STIP, VVD, CDA
Om de horeca te ondersteunen in het herstel van de corona crisis verzocht de motie in 2022 een korting op de precario op terrassen te geven en extra in te zetten op marketing voor de horeca en Delftse ondernemers. Het tweede punt is door de wethouder toegezegd.
Committed
2 jun. 2022
M
Meer maatwerk voor terrassen en terrasboten
STIP, VVD, OD, SP
Om de horeca te helpen in het herstel van de coronacrisis vroeg de motie meer maatwerk te bieden bij de uitbreiding van het terras oppervlak en het aantal terrasboten. De motie sprak uit het risico dat hierdoor mogelijk terrassen ook regulier vergunt moeten worden te accepteren.
Rejection
2 jun. 2022
M
Vervroeging terrassenbeleid
D66, STIP, VVD
De motie verzoekt de herziening van het terrassenbeleid zo snel mogelijk in te plannen.
Passed
2 jun. 2022
M
Duurzaam besparen
STIP, CU
De motie roept op besparingen in kaart te brengen die bijdragen aan het verminder en beter scheiden van afval. Aanvullend wordt gevraagd bij de uitwerking van een dergelijk voorstel rekening te houden met kwetsbare inwoners en de bewustwording over afval.
Committed
19 mei 2022
A
Tekstwijziging zienswijze Avalex
STIP
Op verzoek van de gemeente heeft Avalex in hun conceptbegroting voorstellen opgenomen om te besparen. De gemeente zit nog steeds erg krap bij kas. Daarom vragen we met deze zienswijze de voorstellen die ervoor zorgen dat we afval beter scheiden en grote vervuilers iets meer betalen verder uit te werken.
Committed
19 mei 2022
A
Tekstwijziging voorstel GGD
STIP
Corona heeft een grote invloed gehad op de seksuele ontwikkeling van jongeren. Dat leidt tot allerlei problemen (zie toelichting voorstel). Om ervoor te zorgen dat jongeren deze zomer, wanneer er weer meer kan, of in een volgende lockdown gewenste, veilige en lekkere seks hebben vragen we met deze aanvulling aandacht voor dit onderwerp.
Committed
10 feb. 2022
WQ
Schriftelijke vragen inzake inzet omstreden camera’s in Delft
STIP
Naar aanleiding van berichtgeving van verschillende nieuwsbronnen heeft onze fractie een aantal vragen over het cameratoezicht in Delft in het algemeen en de inzet van Chinese camera merken in Delft.
Asked

Written articles