Meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen

STIP heeft dinsdag samen met GroenLinks en de VVD het initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” ingediend. Door meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en door leges kwijt te schelden willen de partijen ondernemers een steun in de rug bieden.

Terras in park

Zwaar jaar voor Delftse ondernemers

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de corona crisis. Veel ondernemers hebben ondanks de financiële steun vanuit de landelijke overheid hun spaargeld en pensioenpotje aan moeten spreken om een faillissement te voorkomen. Om hen een steuntje in de rug te bieden worden in het initiatiefvoorstel maatregelen voorgesteld waarmee ondernemers klandizie aan kunnen trekken, onnodige regelgeving wordt weggenomen en de ondersteunende rol van de gemeente wordt versterkt. Zo kunnen we hopelijk snel samen weer genieten van de bruisende stad die Delft voor de crisis was.

Terrassen, muziek en evenementen

Afgelopen jaar heeft de gemeente waar mogelijk terrasuitbreidingen aangeboden. Echter is niet bij iedere horecazaak ruimte voor een terras. Om juist ook die ondernemers te helpen wil STIP op andere plekken in de stad ruimte aanbieden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan braak liggende terreinen of een plekje in een park.

Veel grootschalige evenementen zullen dit jaar waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Daarom willen we kijken naar wat we wel mogelijk kunnen maken. Zo stellen we voor om regelgeving te versoepelen zodat ondernemers iets vaker een bandje bij hun terras kunnen laten spelen. Ook doen we voorstellen voor evenementenvergunningen. Voor niet kleinschalige evenementen zien we bijvoorbeeld graag dat de aanvraagtermijn voor vergunningen wordt gehalveerd van 8 naar 4 weken zoals in Leiden en Rotterdam. Ook zien we graag dat organisatoren de mogelijkheid krijgen een schaduwdatum op te geven voor hun evenement. In het geval dat een evenement door een aanpassing in de corona maatregelen niet doorgaat kan het zo op een later moment toch plaatsvinden.

Kwijtschelding leges

Gezien de onzekerheid waar ondernemers in verkeren wilt STIP vanuit de gemeente graag een stukje houvast bieden. Daarom zien we graag dat de gemeente ook voor 2021 ondernemers een korting geeft op de precario en reclamebelasting en dat leges voor het wijzigen van een horeca vergunning eenmalig worden kwijtgescholden.

Binnen de perken

De gemeente verkeerd financieel in zwaar weer. Daarom zijn alleen maatregelen voorgesteld die slechts eenmalig geld kosten en beperkte capaciteit van de gemeente vragen. De uitvoering zal uiteindelijke ook afhankelijk zijn van de landelijke coronamaatregelen. In sommige gevallen zijn het slechts kleine tegemoetkomingen. Gezamenlijk vormen ze echter een pakket dat laat zien dat de gemeente mee wil denken en gegarandeerd een steentje bij zal dragen om de stad weer te doen opleven.

Wil je meer weten? Neem contact op met Rick van den Brink!