renewable-1989416 1920

Portefeuille Climate & Energy

Commissie Ruimte & Verkeer

The Climate & Energy portfolio deals with everything the municipality of Delft can do to prevent climate change (climate mitigation) and to prepare for climate change (climate adaptation).

A sustainable city that is prepared for the future is very important to STIP. Now we must take the steps to make Delft energy-neutral in time. That is why STIP wants energy-neutral construction, gas-free neighbourhoods and further upscaling of innovations in The Green Village. We also find it important to make the city resistant to the droughts and more extreme rainfall that we can expect. This includes more green public spaces, green roofs and innovative tiles and techniques that permeate and retain water.

Major topics under this portfolio are: the heat plan, energy transition and waste policy. Questions that are central in this respect: How do we get the various districts of Delft off the gas? How can we get the whole of Delft on to sustainable energy? How can we process waste in Delft in a sustainable and efficient way?

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Climate & Energy.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
27 jun. 2024
A
Duurzame ambities in ontwerpbegroting Avalex 2025
PvdA, STIP, GL
Amendement dat Avalex vraagt om uitvoeriger in te gaan op hun duurzaamheidsambities en stappen naar duurzame doelen in hun begroting. Bijvoorbeeld toegespitst op hun wagenpark en hun aandeel in elektrische afvalwagens.
Passed
13 jun. 2024
M
Meer schone lucht voor betere gezondheid
D66, STIP, CU, CDA, GL, SP, PvdA
Geeft de opdracht aan het college bij aanbevelingen die zullen komen over aanpak op luchtkwaliteit aan te geven waar er versneld kan worden en welke aanbevelingen het college over wil nemen. En geeft de opdracht om bij komende beleidsstukken die te maken hebben met luchtkwaliteit, ook daar aandacht aan het onderwerp te besteden.
Passed
13 jun. 2024
C
Koppel helder terug over voortgang op afvalbeleid, niet alleen op succes
STIP
Naar aanleiding van de situatie qua afvalinzameling op de campus verzochten we een betere terugkoppeling. We zijn op die locatie niet waar we willen zijn: voor bijvoorbeeld het scheiden van GFT moeten we nog beginnen met een pilot. Echter staat daar in de stukken naar de raad niets over. Er is toegezegd dit soort zaken beter op de stukken te laten aansluiten, voor een betere informatievoorziening.
Committed
30 mei 2024
C
Aanbieden van leenbakfietsen voor het zelf wegbrengen van grofvuil
STIP
De Wethouder zegt toe te kijken naar het aanbieden van leenbakfietsen, maar de Delftse inwoner zelf diens grofvuil naar de milieustraat kan brengen, en als dit goed past in Delft, dit te implementeren.
Committed
7 mrt. 2024
M
Contant geld bij verbonden partijen
OD, CU, STIP
Geeft de opdracht om bij Avalex, en andere verbonden partijen, te stimuleren dat contant betalen een optie blijft of weer wordt. Op deze manier krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om contant te blijven betalen en streven we (financiële) inclusiviteit na.
Passed
1 feb. 2024
M
Verbeter uitgangen parkeergarages
D66, STIP
We willen graag dat de uitgangen van parkeergarages een warmer welkom bieden aan de stad. Dit kan door betere bewegwijzering, mooiere aankleidng (bijvoorbeeld planten) en communicatie over evenementen in de stad zodat bezoekers verleid worden om later weer terug te keren.
Passed
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen. Lees hier het websitestukje
Passed
5 okt. 2023
C
Doneerringen aan vuilnisbakken
D66, STIP
De wethouder zegt toe voor de zomer van 2024 de raad te informeren of het college het zinvol lijkt om doneerringen toe te voegen aan openbare vuilnisbakken.
Committed

Gerelateerde artikelen