renewable-1989416 1920

Portefeuille Climate & Energy

Commissie Ruimte & Verkeer

The Climate & Energy portfolio deals with everything the municipality of Delft can do to prevent climate change (climate mitigation) and to prepare for climate change (climate adaptation).

A sustainable city that is prepared for the future is very important to STIP. Now we must take the steps to make Delft energy-neutral in time. That is why STIP wants energy-neutral construction, gas-free neighbourhoods and further upscaling of innovations in The Green Village. We also find it important to make the city resistant to the droughts and more extreme rainfall that we can expect. This includes more green public spaces, green roofs and innovative tiles and techniques that permeate and retain water.

Major topics under this portfolio are: the heat plan, energy transition and waste policy. Questions that are central in this respect: How do we get the various districts of Delft off the gas? How can we get the whole of Delft on to sustainable energy? How can we process waste in Delft in a sustainable and efficient way?

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Climate & Energy.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
1 dec. 2022
M
Bouw voor een klimaatrobuuste toekomst
STIP, PvdA
De beleidsregel voor klimaatadaptieve nieuwbouw houdt rekening met situaties t/m 2050. De motie roept op om na te denken hoe we verder dan 2050 kijken om zo echt te bouwen aan niet alleen een klimaatbestendig, maar klimaatrobuuste toekomst en bij de eerstvolgende update van het beleid een evaluatie naar de raad te brengen. Hierna kan de raad input leveren aan de nieuwe kaders van de beleidsregel.
Withdrawn
10 nov. 2022
M
Versnel de verduurzaming van de Delftse corporatiewoning
STIP, CU, HvD, PvdA, D66, CDA, Volt, VVD, SP
Draagt het college op het verduurzamen van Delftse corporatiewoningen te versnellen door prestatieafspraken aan te scherpen richting 2028.
Passed
10 nov. 2022
M
Werk maken van een duurzaam Delft: onze wijken als levend laboratorium
VVD, STIP, GL, Volt, HvD, OD, D66, CU
Te kijken hoe TU innovaties beter in te zetten voor de stad en dichterbij de Delftenaar te brengen.
Passed
10 nov. 2022
M
Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen
GL, STIP, PvdA, CU, OD, HvD, D66
Om in 2023 met tien scholen in Delft plaatsing van zonnepanelen en het rendement op hun daken te onderzoeken.
Passed
10 nov. 2022
M
Motie Minder afval, minder kosten
STIP, Volt, GL, D66, CU, VVD
Met de motie spreekt de nieuwe raad uit serieus werk te willen maken van het verminderen van de hoeveelheid afval. Dat bespaart permanent geld en is zo een investering in een betaalbare en duurzame toekomst. Dat is toekomstbestendig beleid waar Delft beter van wordt.
Passed
18 okt. 2022
M
Zuinig omgaan met energie begint bij jezelf
STIP, HvD, OD, PvdA, CU, GL, D66, CDA, VVD, Volt
Uit te zoeken welke maatregelen de gemeente Delft zelf kan nemen om zo snel mogelijk energie te besparen
Passed
3 okt. 2022
M
Eerlijke compensatie energiekosten
STIP, CU, CDA, PvdA
Studenten kunnen door deze motie, net als andere Delftse inwoners, aanspraak maken op financiële compensatie van de gemeente, als ze in geldnood zijn gekomen door de hoge energielasten. Ook kijken we hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Meer weten? Lees hier het websitestukje
Passed
22 sep. 2022
M
Motie Tijd voor actie op groen
STIP, D66, CDA
De motie vraagt om binnen een jaar een uitvoeringsplan op te stellen om een impuls te geven aan het vergroenen van Delft. Zo blijven we niet hangen in visies maar gaan we over tot actie.
Passed

Gerelateerde artikelen