renewable-1989416 1920

Portefeuille Climate & Energy

Commissie Ruimte & Verkeer

The Climate & Energy portfolio deals with everything the municipality of Delft can do to prevent climate change (climate mitigation) and to prepare for climate change (climate adaptation).

A sustainable city that is prepared for the future is very important to STIP. Now we must take the steps to make Delft energy-neutral in time. That is why STIP wants energy-neutral construction, gas-free neighbourhoods and further upscaling of innovations in The Green Village. We also find it important to make the city resistant to the droughts and more extreme rainfall that we can expect. This includes more green public spaces, green roofs and innovative tiles and techniques that permeate and retain water.

Major topics under this portfolio are: the heat plan, energy transition and waste policy. Questions that are central in this respect: How do we get the various districts of Delft off the gas? How can we get the whole of Delft on to sustainable energy? How can we process waste in Delft in a sustainable and efficient way?

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Climate & Energy.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
22 sep. 2022
M
Motie Tijd voor actie op groen
STIP, D66, CDA
De motie vraagt om binnen een jaar een uitvoeringsplan op te stellen om een impuls te geven aan het vergroenen van Delft. Zo blijven we niet hangen in visies maar gaan we over tot actie.
Passed
8 jun. 2022
WQ
Schriftelijke vragen inzake Makkelijk elektrisch rijden en laden
CU, STIP
Sommige gemeenten in Nederland faciliteren de aanleg van een kabelgoot in de stoep voor het laden van een elektrische auto. Samen met de Christen Unie vraagt STIP of de gemeente Delft hier ook voor op en staat.
Asked
2 jun. 2022
M
Duurzaam besparen
STIP, CU
De motie roept op besparingen in kaart te brengen die bijdragen aan het verminder en beter scheiden van afval. Aanvullend wordt gevraagd bij de uitwerking van een dergelijk voorstel rekening te houden met kwetsbare inwoners en de bewustwording over afval.
Committed
19 mei 2022
A
Tekstwijziging zienswijze Avalex
STIP
Op verzoek van de gemeente heeft Avalex in hun conceptbegroting voorstellen opgenomen om te besparen. De gemeente zit nog steeds erg krap bij kas. Daarom vragen we met deze zienswijze de voorstellen die ervoor zorgen dat we afval beter scheiden en grote vervuilers iets meer betalen verder uit te werken.
Committed
16 dec. 2021
M
Stimuleer verduurzaming met groene leges
STIP, D66, GL, CU, CDA
Delft moet verduurzamen. Daarom willen wij Delftenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Door deze motie komt er een voorstel om door middel van leges of andere financiële prikkels Delftenaren te stimuleren om te verduurzamen. Hierbij houden we wel rekening met Delftenaren met een kleinere portemonnee. Zo maken we Delft samen duurzamer!
Passed
4 nov. 2021
M
Motie Energie in de wijken
GL, STIP, D66, PvdA, VVD, CDA
De motie vraagt het college met een voorstel te komen voor het inzetten van de resterende Eneco-middelen (15 miljoen) voor de duurzaamheidsdoelen in de wijken. In het voorstel moet terugkomen hoe dit kan worden gekoppeld aan belangrijke uitdagingen zoals werkloosheid, eenzaamheid of veiligheid.
Passed
1 jul. 2021
C
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Committed
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Committed

Gerelateerde artikelen