renewable-1989416 1920

Portefeuille Climate & Energy

Commissie Ruimte & Verkeer

The Climate & Energy portfolio deals with everything the municipality of Delft can do to prevent climate change (climate mitigation) and to prepare for climate change (climate adaptation).

A sustainable city that is prepared for the future is very important to STIP. Now we must take the steps to make Delft energy-neutral in time. That is why STIP wants energy-neutral construction, gas-free neighbourhoods and further upscaling of innovations in The Green Village. We also find it important to make the city resistant to the droughts and more extreme rainfall that we can expect. This includes more green public spaces, green roofs and innovative tiles and techniques that permeate and retain water.

Major topics under this portfolio are: the heat plan, energy transition and waste policy. Questions that are central in this respect: How do we get the various districts of Delft off the gas? How can we get the whole of Delft on to sustainable energy? How can we process waste in Delft in a sustainable and efficient way?

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Climate & Energy.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
De gemeente heeft een overschot van 3,5 miljoen euro voor energiearmoedebestrijding. STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen om te investeren in de verduurzaming van Delftse wijken.
Passed
5 okt. 2023
C
Doneerringen aan vuilnisbakken
D66, STIP
De wethouder zegt toe voor de zomer van 2024 de raad te informeren of het college het zinvol lijkt om doneerringen toe te voegen aan openbare vuilnisbakken.
Committed
12 sep. 2023
M
Aanmoediging van ambitieuze actie voor de Regionale Energiestrategie (RES)
Volt, GL, STIP
De raad spreekt zorgen uit over de vertraging en roept op tot versnelling van de RES.
Passed
31 aug. 2023
C
Raad betrekken bij kabelgoten voor laadpalen
STIP
Raad wordt betrokken wanneer concessies aflopen betreffende het aanleggen van kabelgoten voor laadpalen in de openbare ruimte.
Committed
7 apr. 2023
WQ
Schriftelijke vragen over het toestaan van kabelgoten voor laadkabels in Delft
PvdA, CU, STIP
Wij vinden het belangrijk dat duurzame manieren van vervoer gestimuleerd worden door de gemeente. Daarom willen we het mogelijk maken dat mensen die een elektrische auto hebben, maar geen oprit hebben bij hun huis, hun auto bij hun huis kunnen opladen door gebruik te maken van een kabel. Om dit veilig te doen, is er een kabelgoot nodig. Wij willen dat de gemeente dat mogelijk maakt.
Asked
1 dec. 2022
M
Bouw voor een klimaatrobuuste toekomst
STIP, PvdA
De beleidsregel voor klimaatadaptieve nieuwbouw houdt rekening met situaties t/m 2050. De motie roept op om na te denken hoe we verder dan 2050 kijken om zo echt te bouwen aan niet alleen een klimaatbestendig, maar klimaatrobuuste toekomst en bij de eerstvolgende update van het beleid een evaluatie naar de raad te brengen. Hierna kan de raad input leveren aan de nieuwe kaders van de beleidsregel.
Withdrawn
10 nov. 2022
M
Versnel de verduurzaming van de Delftse corporatiewoning
STIP, CU, HvD, PvdA, D66, CDA, Volt, VVD, SP
Draagt het college op het verduurzamen van Delftse corporatiewoningen te versnellen door prestatieafspraken aan te scherpen richting 2028.
Passed
10 nov. 2022
M
Onderzoek zon op dak bij Delftse scholen
GL, STIP, PvdA, CU, OD, HvD, D66
Om in 2023 met tien scholen in Delft plaatsing van zonnepanelen en het rendement op hun daken te onderzoeken.
Passed

Gerelateerde artikelen