pasted image 0(1)

Portefeuille Economy

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

The economy portfolio covers many different segments. The economy is the driving force of the city and STIP would like to invest in it. The knowledge economy and innovations within start-ups and fieldlabs are part of this, but also entrepreneurship in the neighbourhoods. Entrepreneurs must be given the space to carry out their (creative) ideas, such as implementing mixed forms of hospitality and retail. Finally, Delft has historical treasures, such as the Prinsenhof, which generate tourism and should be cherished.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Economy.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
2 jun. 2022
M
Steun herstel horeca
STIP, VVD, CDA
Om de horeca te ondersteunen in het herstel van de corona crisis verzocht de motie in 2022 een korting op de precario op terrassen te geven en extra in te zetten op marketing voor de horeca en Delftse ondernemers. Het tweede punt is door de wethouder toegezegd.
Committed
2 jun. 2022
M
Meer maatwerk voor terrassen en terrasboten
STIP, VVD, OD, SP
Om de horeca te helpen in het herstel van de coronacrisis vroeg de motie meer maatwerk te bieden bij de uitbreiding van het terras oppervlak en het aantal terrasboten. De motie sprak uit het risico dat hierdoor mogelijk terrassen ook regulier vergunt moeten worden te accepteren.
Rejection
2 jun. 2022
M
Vervroeging terrassenbeleid
D66, STIP, VVD
De motie verzoekt de herziening van het terrassenbeleid zo snel mogelijk in te plannen.
Passed
7 okt. 2021
M
Actuele motie Door met uitgebreide terrassen
STIP, VVD, HvD, OD
De motie vraagt net als Den Haag, Leiden en Amsterdam de vergunningen voor uitbreide en extra terrassen en terrasboten vanwege corona door te zetten tot 1 mei 2022.
Rejection
17 jun. 2021
M
Lagere lasten horecaondernemers
VVD, STIP, CDA
De motie vraagt het college voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen gezien hier vaak strengere voorwaarden voor gelden dan voor reguliere terrassen.
Committed
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD, OD, CU
Het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Passed
4 feb. 2021
C
Nieuw, jong lid Investeringscommissie Fonds 2040
STIP
Wethouder Brandligt zegt toe dat het stemrecht van het toegevoegd jonger lid van de investeringscommissie in 2022 met de commissie zal worden besproken.
Committed
17 dec. 2020
A
Een avondwinkel per 12.500 inwoners
CDA, D66, SP, STIP, GL
Dit amendement maakte het mogelijk om één avondwinkel per 12.500 inwoners te hebben. Hierdoor is er ruimte voor een extra avondwinkel in de stad. Lees hier het websitestukje
Passed

Gerelateerde artikelen