Rijk garant voor Stedin

In de zomer zullen we een aantal successen delen waar we trots op zijn die eerder onder de radar zijn gebleven. Zo werd in de raadsvergadering van 17 juni 2021 de motie ‘Rijk garant voor Stedin’ unaniem aangenomen. Wil je weten wat Stedin is en waarom we willen dat het Rijk voor Stedin garant gaat staan? Lees hier verder!

Rijk garant voor Stedin

Kapitaalbehoefte Stedin

Door de energietransitie moet het elektriciteitsnetwerk op verschillende plekken worden versterkt. Het huidige net kan het intensievere gebruik dat wordt veroorzaakt door zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s straks niet meer aan. In totaal verwacht Stedin hiervoor de komende jaren 7 miljard euro te moeten investeren. Delft werd gevraagd om (pro rato van aandeelbezit) een eerste kapitaalstorting van 4.88 mln. miljoen te doen. Stedin verwacht over een paar jaar weer een kapitaalinjectie nodig te hebben om hun huidige credit rating te behouden.

Is het logisch dat de gemeente dit doet?

STIP is akkoord gegaan met deze eerste kapitaalinjectie. Voor de korte termijn is dit namelijk de enige oplossing die ervoor te zorgt dat de credit rating van Stedin niet verslechtert. Daarmee zorgen we ervoor dat Stedin meer geld kan investeren in het faciliteren van de energietransitie in plaats van het betalen van dure leningen.

Op de lange termijn vinden we echter dat er naar een andere oplossing moet worden gezocht. Landelijk is twee derde van de gemeenten aandeelhouder in een netbeheerder. Onder de provincies zijn er twee aandeelhouder en de rest niet. Tot nu toe was dat prima want een netbeheerder zijn was een redelijk risicoloos gebeuren. Het was heel ver van tevoren te voorspellen wat de kapitaalbehoefte zou zijn. Nu is dat door de transitie waar we voor staan veel moeilijker te voorzien en is er veel meer kapitaal nodig. Het is vreemd dat twee derde van de gemeente hiervoor moet betalen terwijl de rest niet voor kosten op hoeft te draaien.

De motie

Het Rijk kan ervoor kiezen garant te gaan staan voor de leningen van Stedin en andere netbeheerders. Dit doet het rijk al voor de GasUnie en Tennet. Hierdoor verbetert direct hun credit rating. Garant staan voor een netbeheerder kost het Rijk in directe zin niets. Daarnaast zou het Rijk ook de kapitaalinjecties kunnen doen om het speelveld gelijk te trekken voor verschillende gemeenten.

De motie ‘Rijk garant voor Stedin’ vraagt het college te lobbyen voor deze garantstelling van het rijk. De griffie zal de motie aan alle aandeelhouders van Stedin versturen, zodat ook zij de motie kunnen bespreken en (unaniem) aannemen. Zo sturen we een helder signaal aan het Rijk en zorgen we ervoor dat Stedin de nodige investeringen kan doen voor de energietransitie.

Wat is Stedin eigenlijk?

Stedin is een van de netbeheerders in Nederland. Een netbeheerder zorgt voor de aanleg en het onderhoud van elektriciteit- en gasnetwerken. Als je in de Randstad woont is de kans groot dat Stedin jouw netbeheerder is. Stedin is een nutsbedrijf. Nutsbedrijven leveren producten of diensten die in het algemeen belang van de samenleving zijn. Daarom gelden voor deze bedrijven strengere regels en maximumprijzen. De netbeheerders zijn ook volledig in handen van de overheid. In het geval van Stedin is Delft samen met 43 andere Nederlandse gemeenten aandeelhouder.

De creditrating

Om te investeren haalt Stedin, net als andere bedrijven, geld op door leningen aan te gaan op de kapitaalmarkt. Doordat nu heel veel geld moet worden geleend, vermindert de betrouwbaarheid dat Stedin het geld terug kan betalen. Daardoor moet Stedin meer rente aan de geldverstrekkers betalen. Of in andere woorden: doordat de creditrating verslechtert, wordt de lening duurder. Die extra kosten komen uiteindelijk terecht bij jou en mij en daar wilde Stedin een oplossing voor vinden.

Om te voorkomen dat de leningen duurder werden vroeg Stedin aan haar aandeelhouders (44 gemeenten) om een kapitaalinjectie te doen door meer aandelen te kopen. Dit verhoogt het eigen vermogen, waardoor de betrouwbaarheid en de credit rating stijgen en de rente op de lening daalt.

Meer weten?

Wil je meer weten? Hier kan je het complete voorstel vinden en via deze link kan je de raadsvergadering terugkijken. Of neem contact op met Rick van den Brink!