Geld voor een duurzame stad

De Delftse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten 15 miljoen vrij te maken voor duurzaamheid in de wijken. De motie: ‘Energie in de wijken’, die werd ingediend op initiatief van GroenLinks en STIP, kon op een brede steun rekenen. Lees hier meer over deze belangrijke stap.

Zonnepanelen

Dit jaar zijn er verschillende rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de wereld niet op koers ligt de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5 graad Celsius. Ook de gemeente Delft haalt haar duurzaamheidsdoelen niet. Zo bleek onlangs uit de reactie op de motie: ‘Impuls op duurzaamheidsdoelstellingen’. De gemeente maakt simpelweg niet genoeg geld vrij om de doelen te kunnen halen.

Energie in de wijken

Met de motie 'Energie in de wijken' vraagt het college een voorstel op te stellen voor de inzet van de resterende Enecomiddelen om te werken aan de duurzaamheidsdoelen. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat deze investering ook bijdraagt aan andere uitdagingen in de meest kwetsbare wijken van Delft. Daarom vraagt de motie ook in kaart te brengen hoe andere belangrijke uitdagingen die in de wijken spelen kunnen worden gekoppeld aan de investeringen in duurzaamheid. Werken aan de duurzaamheidsdoelen moet ook betekenen dat er wordt gewerkt aan werkloosheid, eenzaamheid en klimaatadaptatie. Zo kan wanneer de grond open moet om het warmtenet aan te leggen de straat ook worden vergroend. Zo hoeft de straat maar een keer open.

De Enecomiddelen

De verkoop van Eneco leverde Delft 100 miljoen euro op. Een groot deel van dit geld is ingezet voor investeringen in de stad, het verzachten van bezuinigingen en corona. De raad wilde voor de resterende 15 miljoen met deze motie duidelijke kaders meegeven over de besteding. 

Is het genoeg?

Al is een investering van 15 miljoen euro een grote stap. Het is nog niet voldoende om de doelstellingen te behalen. Alleen al voor het van het gas halen van de eerste wijken in Delft is de komende 10 jaar zo’n 20 miljoen nodig. Daar voorziet deze motie niet in. De gemeente heeft dat geld simpelweg niet. De raad lijkt het er unaniem over eens te zijn dat het aanstaande kabinet over de brug moet komen met geld zodat gemeenten serieus met deze opgave aan de slag kunnen gaan. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rick van den Brink!