Jan Tilman

Hey iedereen!

Ik ben Jan, 24 jaar en ik woon in de Wippolder. Ik studeer Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. De bachelor heb ik afgerond en tijdens mijn minor heb ik mij gespecialiseerd in veiligheidswetenschappen. Momenteel volg ik de master Engineering and Policy Analysis. Ik loop nu al meerdere jaren rond bij STIP. Eerst als commissaris logistiek in het bestuur van STIP. Daarnaa ben ik begonnen als commissielid. Ik zet mij in voor een duurzaam, veilig en vernieuwend Delft! Hieronder kan je ook de moties en amendementen vinden die ik heb ingediend.

Als ik niet bezig ben met mijn studie of STIP, dan sport ik, schaak ik af en toe en probeer ik mijn pianospel te verbeteren. Daarnaast ben ik elke week met vrienden te vinden bij de studentenvereniging Sint Jansbrug.

Ik ben ook altijd te porren voor een kopje koffie, dus neem vooral contact met mij op zodat wij kennis kunnen maken!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Jan Tilman submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
RED de REV
VVD, STIP, SP, GL, Volt
Wij vragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van compensatie wanneer bedrijfsruimte verdwijnt. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat we kunnen doen als wij ergens bedrijfsruimte verliezen en hoe wij dat dan ergens anders in de stad kunnen toevoegen. Zo hebben wij betere grip op het behouden van deze kostbare bedrijfsruimte.
Passed
16 mei 2024
M
Meer stadsverzorgende economie in Delft
GL, D66, Volt, STIP
Wij vragen het college om te onderzoeken hoe Delft meer stadverzorgende economie kan toevoegen, zoals kappers, monteurs, en repair-cafes. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor een werkcorperatie in Delft onderzocht.
Passed
16 mei 2024
M
Zicht houden op de Delftse economie
STIP
STIP heeft het college opgedragen om met een voortgangsrapportage te komen van het actieprogramma van de Ruimtelijke-Economische Visie. Hiermee houden wij overzicht over de acties van het actieprogramma. Met periodieke updates kan de raad zien of het lukt om de acties uit te voeren of dat wij als raad moet bijsturen op het economische beleid.
Passed
4 apr. 2024
M
Vaststelling parkeernormen
GL, STIP, D66
De motie vraagt om de parkeernormen altijd eerst ter bespreking aan de raad aan te bieden voor dat deze worden vastgesteld door het college.
Withdrawn
4 apr. 2024
M
Mobiliteit in balans
CU, STIP
De motie vraagt om een integrale kijk op de verschillende mobiliteitsstukken. Zo kunnen we deelvervoer, fietsroutes en openbaar vervoer nog beter integreren in de parkeernormen.
Committed
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
De gemeente heeft een overschot van 3,5 miljoen euro voor energiearmoedebestrijding. STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen om te investeren in de verduurzaming van Delftse wijken.
Passed
29 jun. 2023
M
Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West
D66, STIP, HvD, GL
Actie toe te voegen en een inventarisatie te maken van beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor de (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte.
Passed
29 jun. 2023
M
Transformatie naar een Innovatiedistrict
GL, STIP
De motie vraagt om de samenwerkingspartners voor het innovatiedistrict Delft te verbreden. Hierbij moet naast de TU ook het HBO, MBO en VMBO betrokken worden.
Passed

Written articles