Sophie Wentink

In 2016 ben ik naar Delft verhuisd voor mijn studie. Wat mij uiteindelijk heeft overgehaald om toch naar Delft te verhuizen was de gezellige sfeer die in de stad hing en de mooie gebouwen in het historische centrum. Momenteel doe ik niet meer de studie waarvoor ik naar Delft ben gekomen. Ik ben civiele techniek gaan studeren in Rotterdam.

Een jaar na mijn komst in Delft ben ik lid geworden bij de studentenvereniging D.S.V. Sint Jansbrug. Hier heb ik verschillende commissies gedaan, zoals de culturele commissie en de organisatie van een groot festival. Daarnaast heb ik hier ook een bestuursjaar gedaan. Ik vervulde de functie van Commissaris Extern en ik kwam met veel verschillende externe partijen, zo ook met STIP, in aanraking. Hierdoor kreeg ik meer gevoel voor wat er allemaal mogelijk is binnen de gemeente en dat je hier zelf ook een rol in kan spelen. Toen heb ik besloten om mij in te zetten bij STIP.

Zelf heb ik een voorliefde voor muziek en festivals en ik vind het dan ook belangrijk dat hiervoor een plek is in onze mooie stad. Voor mij is een bruisende stad dus heel erg belangrijk en hier wil ik graag mijn steentje aan bij dragen. Ik kijk er naar uit om dit nu ook via de politiek te doen.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Sophie Wentink submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
RED de REV
VVD, STIP, SP, GL, Volt
Wij vragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van compensatie wanneer bedrijfsruimte verdwijnt. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat we kunnen doen als wij ergens bedrijfsruimte verliezen en hoe wij dat dan ergens anders in de stad kunnen toevoegen. Zo hebben wij betere grip op het behouden van deze kostbare bedrijfsruimte.
Passed
16 mei 2024
M
Meer stadsverzorgende economie in Delft
GL, D66, Volt, STIP
Wij vragen het college om te onderzoeken hoe Delft meer stadverzorgende economie kan toevoegen, zoals kappers, monteurs, en repair-cafes. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor een werkcorperatie in Delft onderzocht.
Passed
16 mei 2024
M
Zicht houden op de Delftse economie
STIP
STIP heeft het college opgedragen om met een voortgangsrapportage te komen van het actieprogramma van de Ruimtelijke-Economische Visie. Hiermee houden wij overzicht over de acties van het actieprogramma. Met periodieke updates kan de raad zien of het lukt om de acties uit te voeren of dat wij als raad moet bijsturen op het economische beleid.
Passed
12 apr. 2024
WQ
Burgwal 45-49
STIP, PvdA, Volt
De bierfabriek heeft haar deuren gesloten. STIP vindt deze locatie geschikt voor een poppodium. Er zijn ook erfpachtvoorwaarden op dit pand die om een culturele jongeren functie vraagt.
Asked
11 apr. 2024
WQ
Delft naar 30 km/uur
STIP, PvdA, GL
Aan de hand van deze vragen wil STIP kijken of we 30 km/uur als standaard kunnen gebruiken binnen de bebouwde kom om zo de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in Delft te bevorderen.
Asked
4 apr. 2024
M
Vaststelling parkeernormen
GL, STIP, D66
De motie vraagt om de parkeernormen altijd eerst ter bespreking aan de raad aan te bieden voor dat deze worden vastgesteld door het college.
Withdrawn
4 apr. 2024
M
Mobiliteit in balans
CU, STIP
De motie vraagt om een integrale kijk op de verschillende mobiliteitsstukken. Zo kunnen we deelvervoer, fietsroutes en openbaar vervoer nog beter integreren in de parkeernormen.
Committed
9 nov. 2023
M
Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk
CU, Volt, STIP, GL
De motie vraagt om inzichtelijk te maken wat het kost om de culturele basis op orde te krijgen zoals beschreven in het BMC-rapport. En welke (co-)financierings mogelijkheden hiervoor zijn. Verder wil deze motie ook dat we kijken hoe we de culturele basis in de gehele regio kunnen versterken.
Passed

Written articles