Motions

In the table below you will find an overview of all the proposals submitted by the fraction as of March 2018. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). Do you have questions about a proposal? Ask the responsible group member or mail to fractie@stipdelft.nl


Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
4 jul. 2024
WQ
Regelgeving bij grootschalige sportevenementen
STIP
Het EK is gestart. STIP ziet nog mogelijkheden tot meer vieringen. Wij vragen aan het college hoe ondernemers meer ruimte kunnen krijgen om gezamelijk te kijken naar sportwedstrijden.
Asked
4 jul. 2024
C
Promoten vuurwerkvrije zones
STIP
Burgemeester van Bijsterveld heeft toegezegd om het aanvragen van vuurwerkvrije zones in Delft te promoten.
Committed
27 jun. 2024
A
Duurzame ambities in ontwerpbegroting Avalex 2025
PvdA, STIP, GL
Amendement dat Avalex vraagt om uitvoeriger in te gaan op hun duurzaamheidsambities en stappen naar duurzame doelen in hun begroting. Bijvoorbeeld toegespitst op hun wagenpark en hun aandeel in elektrische afvalwagens.
Passed
27 jun. 2024
M
Motie Samen Sterker; Verhoog de Giften
STIP, PvdA, SP, Volt, CU
Met een voorstel richting de raad te komen om de giftengrens in de bijstand te verhogenals dit mogelijk is, en dit jaarlijks te beoordelen.
Passed
27 jun. 2024
M
RED de REV #2
VVD, STIP, SP, GL, CDA
Met deze motie zorgen wij ervoor dat er niet alleen een plan komt, maar ook middelen vrijkomen om betaalbare bedrijfsruimte te realiseren.
Passed
13 jun. 2024
M
Een heldere focus in de aanpak van woonfraude
STIP, PvdA
Vraagt om een aanpak voor verschillende typen woonfraude. Sommige fraude is onbewust of het gevolg van het in Delft spelende woningtekort. Dit soort gevallen moeten niet als 'fraude' worden behandeld. De motie roept op dit soort gevallen niet de dupe te laten worden van keuzes die we maken rondom onze fraude-aanpak. Zo voorkomen we dat door onze keuzes mensen op straat onterecht komen te staan.
Passed
13 jun. 2024
M
Goede afspraken maken goede uitvoering
STIP, OD, PvdA, Volt
Vraagt zorgvuldige aandacht voor de omgang met persoonsgegevens die we aan woningcorporaties verstrekken. Dat betekent in opdracht van de motie meer dan alleen kijken of de processen goed zijn bedacht, maar ook hoe die processen in de praktijk lopen. De opdracht aan het college is om dit vast te leggen in werkafspraken.
Passed
13 jun. 2024
M
Meer schone lucht voor betere gezondheid
D66, STIP, CU, CDA, GL, SP, PvdA
Geeft de opdracht aan het college bij aanbevelingen die zullen komen over aanpak op luchtkwaliteit aan te geven waar er versneld kan worden en welke aanbevelingen het college over wil nemen. En geeft de opdracht om bij komende beleidsstukken die te maken hebben met luchtkwaliteit, ook daar aandacht aan het onderwerp te besteden.
Passed