504445-PHS4JP-208

Portefeuille Safety

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

The Safety portfolio covers almost all subjects related to the rules in the General Local Bye-Laws (APV). These include rules relating to (camera) surveillance, enforcement of established standards, and ensuring the safety of all Delphians.

In general, STIP is not an advocate of making up more and more rules. This portfolio therefore looks very critically at the introduction of new rules and at the current form of the APV. Rules must always serve a purpose, and if that purpose can be achieved in another way or if they overshoot the mark, then as far as STIP is concerned they are superfluous. As a municipality, we must also be very cautious with matters such as camera surveillance in order to protect the privacy of our residents.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Safety.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
7 jul. 2022
M
Delft zegt nee tegen Chinese Hikvision-camera's
D66, STIP, GL, OD, CDA, VVD, CU
De Delftse gemeenteraad spreekt uit geen apparatuur meer te willen kopen van bedrijven als Hikvision die: actief meewerken aan grootschalige mensenrechtenschendingen, een gerede kans op spionage en andere vormen van ongewenste datadeling met zich meebrengen.
Passed
30 jun. 2022
M
Motie Kennisuitwisseling met Oekraine
CDA, CU, STIP, PvdA, D66, VVD, SP, HvD, OD
De motie vraagt het college na te gaan of expertise uit Delft kan ondersteunen bij de wederopbouw van Oekraïne.
Passed
10 feb. 2022
WQ
Schriftelijke vragen inzake inzet omstreden camera’s in Delft
STIP
Naar aanleiding van berichtgeving van verschillende nieuwsbronnen heeft onze fractie een aantal vragen over het cameratoezicht in Delft in het algemeen en de inzet van Chinese camera merken in Delft.
Asked
10 feb. 2022
C
Extra informatie over zorg voor sekswerkers
STIP
Er komt meer informatie over de zorg die de gemeente biedt op de website.
Committed
3 feb. 2022
M
Afschalen alcoholverbod in binnenstad Delft
STIP
Verzoekt het college: (1) Het alcoholverbod op te heffen in de binnenstad van Delft & (2) Cijfers over de meldingen en boetes op overlast en verstoring van de openbare orde in deze locatie, in vergelijking met vorige jaren, terug te koppelen aan de raad.
Rejection
3 feb. 2022
M
Delft onderschrijft Manifest Ondermijnende Criminaliteit
D66, OD, GL, STIP
Roept de burgemeester van Delft op: (1) Het manifest ondermijnende criminaliteit alsnog te ondertekenen & (2) De raad over de opvolging van het aansluiten bij het manifest voor 1 april te informeren.
Passed
19 nov. 2020
M
Duidelijke kaders inzetten mystery guest visits
GS, VVD, STIP, D66, SD
Deze motie draagt het college op om de inzet van mystery guests te beperken en geeft kaders mee aan het college wanneer zij toch besluit mystery guests in te zetten.
Passed
16 nov. 2020
WQ
Veiligheid en gezondheid sekswerkers in Delft
D66, STIP
D66 en STIP zijn bang dat er weinig zicht is op Delftse sekswerkers. Om beter te begrijpen hoe we veiligheid en toegang tot zorg voor sekswerkers in Delft kunnen waarborgen, zonder het te criminaliseren en te stigmatiseren stelden wij een aantal vragen.
Asked

Gerelateerde artikelen