Rick van den Brink

Vanaf 2019 heb ik me als raadslid hard gemaakt voor een duurzame, levendige en eerlijke stad. Zo heb ik geholpen 15 miljoen vrij te maken voor echte actie op duurzaamheid, is er op mijn initiatief meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen geboden tijdens corona en hebben we ondernemers een financiële steun in de rug gegeven. Verder is er op mijn aandringen het Jongeren Informatie Punt uitgebreid, om advies te geven aan jongeren boven de 18.

Ik ben virgieliaan en doe de master Systems and Control aan de TU Delft. In mijn vrije tijd loop ik graag hard. Na de verkiezingen werk ik graag met een kritische blik verder aan bijvoorbeeld de positie van jongeren in de bijstand, ruimte voor innovatie en goede preventieve zorg. Wil jij iemand die hard gaat lopen voor jouw belang? Stem 16 maart STIP nr. 4.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Rick van den Brink heeft ingediend of gekregen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
10 feb. 2022
SV
Schriftelijke vragen inzake inzet omstreden camera’s in Delft
STIP
Naar aanleiding van berichtgeving van verschillende nieuwsbronnen heeft onze fractie een aantal vragen over het cameratoezicht in Delft in het algemeen en de inzet van Chinese camera merken in Delft.
Gesteld
4 nov. 2021
M
Motie Energie in de wijken
GL, STIP, D66, PvdA, VVD, CDA
De motie vraagt het college met een voorstel te komen voor het inzetten van de resterende Eneco-middelen (15 miljoen) voor de duurzaamheidsdoelen in de wijken. In het voorstel moet terugkomen hoe dit kan worden gekoppeld aan belangrijke uitdagingen zoals werkloosheid, eenzaamheid of veiligheid.
Aangenomen
7 okt. 2021
M
Actuele motie Door met uitgebreide terrassen
STIP, VVD, HvD, OD
De motie vraagt net als Den Haag, Leiden en Amsterdam de vergunningen voor uitbreide en extra terrassen en terrasboten vanwege corona door te zetten tot 1 mei 2022.
Verworpen
15 jul. 2021
T
Evenementen verspreid over de stad
STIP
De wethouder zegt toe in 2022 de locatieprofielen voor de evenementenlocaties te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe profielen.
Toegezegd
1 jul. 2021
T
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Rijk garant voor Stedin
STIP, OD, D66, HvD
De unaniem aangenomen motie vraagt het college te lobbyen voor een garantstelling van het rijk voor Stedin. Daarmee zorgen we ervoor dat Stedin de nodige investeringen kan doen om de energietransitie te faciliteren en de financiële positie van de gemeente niet verslechtert.
Aangenomen
17 jun. 2021
M
Lagere lasten horecaondernemers
VVD, STIP, CDA
De motie vraagt het college voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen gezien hier vaak strengere voorwaarden voor gelden dan voor reguliere terrassen.
Toegezegd

Geschreven artikelen