Nieuwe studentenwoningen!

Op de parkeerplaats tussen de BalPol en de Korvezeestraat zal binnenkort BalPol4 worden gebouwd. Een complex waar in één klap 136 nieuwe studentenwoningen worden gerealiseerd. Wil je meer weten? Lees hier verder!

BalPol

Donderdag 17 juni is het definitieve plan om 136 nieuwe studentenwoningen te realiseren worden aangenomen in de gemeenteraad. Aangezien de raadsleden geen verdere bedenkingen hadden, zal op de parkeerplaats tussen de BalPol en de Korvezeestraat binnenkort BalPol4 worden gebouwd!

Wat vindt STIP?

STIP is erg enthousiast over de komst van deze broodnodige woningen. Tot 2026 zullen er maar liefst 2500 studentenwoningen bij moeten komen om het minimaal verwachtte tekort te dichten. In BalPol4 komen helaas alleen zelfstandige woningen. STIP had dit graag anders gezien. Om grip te krijgen op deze doelstelling en te kijken hoe er voldoende onzelfstandige woningen komen diende STIP afgelopen jaar de motie: “Routekaart naar onzelfstandige studentenhuisvesting” in. Hopelijk komt hier snel een reactie op zodat we dit tekort zo snel mogelijk kunnen wegwerken.

STIP ziet het liefst dat er verspreid door de stad meer studentenwoningen gebouwd worden. Doordat er weinig ruimte is in de rest van de stad zullen er ook meer woningen voor studenten op de campus moeten worden gebouwd. Om ervoor te zorgen dat mensen daar ook prettig kunnen wonen vindt STIP het belangrijk dat er meer voorzieningen komen dan de Spar, Café Labs en de Hang Out. In de toekomst ziet STIP bijvoorbeeld graag een volwaardige supermarkt en een kroeg in de buurt.

Voldoende parkeerplaatsen

Wellicht vraag je je af waar je straks je auto nog kan parkeren nu er heel wat parkeerplaatsen verdwijnen. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat er binnen 400 meter nog meer dan voldoende capaciteit is om de parkeervraag op te vangen. Kort gezegd waren de parkeerplaatsen overbodig. Met de realisatie van dit plan zetten we de schaarse ruimte in onze stad weer een stukje efficiënter in.

Weetjes over het complex

Wist je dat… Er een inpandige fietsenstalling zal komen om je fiets in te zetten? Ook krijgt het gebouw een groen dak en wordt een vleermuizenkast in de gevel geïntegreerd. Daarmee draagt het gebouw ook een steentje bij aan de biodiversiteit en de ecologische waarde van het gebied. Om de waterhuishouding op orde te krijgen zal het kanaal, verderop aan de Balthasar van der Polweg, worden uitgebreid. Kortom, er wordt van alles gedaan om het gebouw goed in te passen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact op met Rick van den Brink!