img 20190801 113926-1

Portefeuille Spacial planning

Commissie Ruimte & Verkeer

The spatial planning portfolio determines the group's position on the subjects of land affairs, real estate, the environment law and organisation & management (OR). In short, this portfolio is about how we organise public space. Space is scarce in Delft and both climate and urbanisation issues demand a different use. STIP would like to see the public space become a pleasant green place where people can meet. Where possible, we want more greenery and an unpaved road surface so that the sewage system does not become overloaded during heavy rainfall. We want to make the switch to an electric car as easy as possible by expanding the charging network.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Spacial planning.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2023
M
Een stimulans voor stadstuinieren
STIP, Volt, GL, D66, OD, SP, CU, CDA
Stadstuinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de stad. De motie draagt op om stadstuinieren op te nemen bij de Nota Groen, bewoners actief te stimuleren op stadstuinieren en in samenspraak met initiatiefnemers mogelijke plekken hiervoor aan te wijzen.
Passed
7 apr. 2023
WQ
Schriftelijke vragen over het toestaan van kabelgoten voor laadkabels in Delft
PvdA, CU, STIP
Wij vinden het belangrijk dat duurzame manieren van vervoer gestimuleerd worden door de gemeente. Daarom willen we het mogelijk maken dat mensen die een elektrische auto hebben, maar geen oprit hebben bij hun huis, hun auto bij hun huis kunnen opladen door gebruik te maken van een kabel. Om dit veilig te doen, is er een kabelgoot nodig. Wij willen dat de gemeente dat mogelijk maakt.
Asked
23 mrt. 2023
C
Meer sturing op verticaal groen
STIP
In het Beeldkwaliteitsplan wordt beknopt genoemd dat de bedoeling is dat groene daken en de groene openbare ruimte met elkaar in verbinding komen in verticaal groen. STIP onderschrijft de ambitie, maar ziet geen aanpak terug in het plan of in de verbeelding ervan. De wethouder zegt toe zich hard te maken om deze ambities te laten landen en dat explicieter te laten terugkomen in het plan.
Committed
10 nov. 2022
M
Gasthuisplaats wordt eindelijk Groen
D66, HvD, STIP
Van de Gasthuisplaats uiterlijk Q3 2024 een openbaar en groen park te maken.
Passed
10 nov. 2022
M
Werk maken van een duurzaam Delft: onze wijken als levend laboratorium
VVD, STIP, GL, Volt, HvD, OD, D66, CU
Te kijken hoe TU innovaties beter in te zetten voor de stad en dichterbij de Delftenaar te brengen.
Passed
10 nov. 2022
M
Motie Haalbaarheidsonderzoek openluchtzwemwater Delf
D66, HvD, STIP, GL, SP, OD
Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een duurzame openluchtzwemfaciliteit in Delft en daarbij met een voorstel komt waar dit gerealiseerd zou kunnen worden
Passed
18 okt. 2022
A
Schrappen SBI-codes
STIP, CDA, OD, HvD, VVD, CU, Volt, PvdA, D66
Draagt op de niet noodzakelijke SBI-codes te schrappen uit de planregels van het bestemmingsplan Schieoevers.
Passed
18 okt. 2022
M
Voorkom klachten bij 'dove gevels' in Schieoevers Noord
VVD, CDA, CU, HvD, STIP
Draagt het college op: (1) Een bedrijf te informeren wanneer een vergunningsaanvraag wordt gedaan om binnen zijn contour woningen te realiseren; (2) Bij plannen voor realisatie van 'dove gevels' de ontwikkelaar nadrukkelijk te verzoeken om met de bedrijven waar in de vastgestelde contour wordt gebouwd, afspraken te maken over een goede klachtenafhandeling.
Passed

Gerelateerde artikelen