Standpunt STIP Scholenschuif Tanthof

Gisteravond is de commissie sociaal domein en wonen in debat gegaan over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar twee locaties voor een scholencampus in Tanthof. Jip Enthoven voerde namens STIP het woord. Ben je benieuwd naar het standpunt van STIP? Lees hier verder!

Webp.net-resizeimage (3)

Wat speelt er in Tanthof?

De wijk Tanthof is aan het vergrijzen. Hierdoor is het aantal leerlingen, verdeeld over zes basisscholen, de afgelopen jaren flink gedaald. Er zijn dus minder scholen nodig. De besturen van de scholen in Tanthof hebben daarom, in samenspraak met de gemeente, besloten om terug te gaan van zes naar drie scholengebouwen op één centrale plek in de wijk. Over de locaties voor de scholencampus is veel te doen in de stad. Dit laat zien hoe begaan mensen zijn met de ruimte in hun stad en maakt het wat STIP betreft des te belangrijker om met een goede oplossing te komen. Daarnaast laat het ook zien dat dit een lastig onderwerp is, met verschillende belangen. Hierbij stelt STIP één belang voorop, namelijk het onderwijs voor de basisschoolkinderen.

Inmiddels heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar twee locaties in de wijk, namelijk aan het Vietnampad en bij de kinderboerderij, kindertuin ‘de boterbloem’ en de waterspeeltuin. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is besloten de locatie aan het Vietnampad te laten vallen. STIP onderschrijft deze conclusie.

Impact op de omgeving

Ook over de noordelijke locatie zijn terechte punten van kritiek, zowel door het onderzoek als de insprekers in de vergadering en andere belangengroepen. Om uitsluitsel te geven over de noordelijke locatie is het daarom belangrijk een vervolgonderzoek te laten uitvoeren. STIP wil graag drie aspecten duidelijk terugzien in dit onderzoek.

Allereerst moet goed rekening worden gehouden met de kinderboerderij, de waterspeelplaats en de kindertuinen, die op deze locatie een belangrijke maatschappelijke functie hebben. STIP verwacht dat de komst van een scholencluster ook een positieve invloed kan hebben op de stichtingen. Een school naast voorzieningen speciaal voor kinderen kan een bepaalde synergie teweegbrengen, die mogelijk ook de levensvatbaarheid van de stichtingen vergroot. 

Ten tweede vindt STIP de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen een belangrijke factor. Zo kunnen we stimuleren dat kinderen naar school kunnen fietsen of wandelen. Een autoluwe zone rondom de school en Parkeren en een Kiss & Ride op afstand kunnen hieraan bijdragen. Ook het veiliger inrichten van de straat Abtswoude door deze bijvoorbeeld autoluw te maken is wat STIP betreft iets waarnaar gekeken moet worden. 

Als laatste pleitte Jip Enthoven ervoor om de invloed van de school zoveel mogelijk te beperken door in het onderzoek te kijken of naar een variant met 3 verdiepingen, gebruik van het dak en ondergrondse mogelijkheden.

Als blijkt dat ook de noordelijke locatie niet geschikt is voor een scholencluster moet wat STIP betreft met de scholen gekeken worden naar de mogelijkheid om de scholen op twee locaties samen te laten werken, verdeeld over Tanthof west en oost.

Meer weten over de scholenschuif in Tanthof? Stuur een bericht naar Jip Enthoven!