Seks, geld en een huis

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem, advies en ondersteuning aan jongeren van 12 tot 27 jaar over onder andere seks, geld of het vinden van een huis. Mede op aandringen van gemeenteraadspartij STIP is het JIP sinds kort uitgebreid. Wil je weten wat ze doen? Lees hier verder!

JIP

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) biedt gratis en anoniem, advies en ondersteuning aan jongeren van 12 tot 27 jaar. Het JIP wilde graag ook actief jongeren benaderen maar had door bezuinigingen jarenlang beperkt tijd om de doelgroep boven de 18 jaar te helpen. Het JIP was hierover al geruime tijd in gesprek met de gemeente. Mede door het aandringen van STIP hebben deze gesprekken onlangs geleid tot een uitbreiding van het JIP. Sinds 14 december afgelopen jaar versterkt jongerenadviseur Mustafa Abdikadir het team in Delft. Hij helpt jongeren met vragen over bijvoorbeeld seks, geld of het vinden van een huis en geeft hierover voorlichting op scholen.

Dakloze jongeren in Delft

Door corona vallen inkomsten weg, wat kan leiden tot spanningen in huis. In omliggende gemeenten is het afgelopen jaar dan ook een toename te zien in het aantal jongeren dat wegloopt van huis en dakloos raakt. In Delft is echter nog geen toename in de aanmeldingen gesignaleerd. De angst is dat jongeren hulp niet kunnen vinden.

De aanpak van dakloosheid door het JIP is tweeledig. Enerzijds wordt onderzocht hoe groot het probleem is in Delft en waar dakloze jongeren tegenaan lopen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat jongeren niet om hulp vragen? Zijn er spookverhalen? Of speelt schaamte een rol? Anderzijds probeert het JIP dakloosheid te voorkomen door voorlichting te geven over geldzaken en hoe je goed voorbereid op jezelf kan gaan wonen. Veel jongeren hebben onrealistische verwachtingen over het vinden van een woning. Het JIP helpt door inzicht te geven in de kosten en het tijdspad.

Het Sense spreekuur

Dankzij de uitbreiding in de capaciteit is het JIP voortaan structureel aanwezig als ondersteuning bij het Sense spreekuur, waar jongeren terecht kunnen met vragen over seks en anticonceptie. Het JIP helpt door verder te vragen en hulp te bieden bij een onveilige thuissituatie, seks tegen de zin of het stellen van grenzen in je liefdesrelatie. Daar heeft de verpleegkundige maar beperkt tijd voor.

Ongepland zwanger

De jongerenadviseurs van het JIP voeren ook gesprekken met jongeren die (mogelijk) in verwachting zijn en zullen hierover voorlichting geven op middelbare scholen. Te vaak lijken jongeren zich niet bewust van de zwaarte van een ongeplande zwangerschap. Zo weten niet alle jongeren dat je vanwege een zwangerschap geen voorrang krijgt voor een sociale huurwoning. Als dat je verwachting is kom je toch van een koude kermis thuis.

Impact van corona

Het JIP maakt zich ook zorgen over de impact van corona op jongeren. De verwachte golf aan geld- en welzijnsproblemen door corona blijft vooralsnog uit. Het JIP vreest dat jongeren ook in dit geval niet om hulp vragen of de hulp niet kunnen vinden. Daarnaast kijkt het JIP gespannen terug op de protesten en rellen waar ook veel jongeren bij betrokken waren. Mensen hebben niet hun reguliere uitlaatklep waardoor frustraties zich nu gemakkelijker kunnen opbouwen en mensen zich aan hun lot overgelaten voelen. Dit maakt mensen vatbaar voor nepnieuws. Het JIP denkt dat preventieve voorlichting hiertegen kan helpen. STIP-Raadslid Rick van den Brink is in blij met de extra steun voor het JIP. STIP denkt dat door de capaciteit van het JIP uit te breiden kwetsbare jongeren de nodige preventieve hulp zullen krijgen, wat zwaardere zorg en schulden voorkomt. Zo maken we Delft weerbaarder.

Ken je iemand in je omgeving of zit je zelf ergens mee? Neem via deze link contact op met het JIP. Zij helpen je verder!

Wil je meer weten? Neem contact op met Rick van den Brink!