Julian Gommers

Het mooie van Delft is dat het een stad is met alle voorzieningen die je je maar kan voorstellen, maar toch nog steeds het karakter van een dorp blijft houden door de levendigheid en makkelijke kennissen die je opdoet in de stad. Het is deze charme waardoor ik van Delft ben gaan houden en al meerdere jaren als starter met plezier woon.

Zoals vele mensen van mijn leeftijd ben ik (in 2014) voor mijn studie aan de Haagse Hogeschool naar Delft gekomen. Hiervoor heb ik in veel verschillende steden gewoond; van Leiden tot Brussel. Tijdens mijn studietijd heb ik me veel ingezet bij verschillende verenigingen: Equinox, Proteus-Eretes en Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. Via die route ben ik dan ook in contact gekomen met de gemeenteraad waar ik me graag zou willen inzetten om ervoor te zorgen dat Delft de mooie stad is, blijft en wordt waar wij allemaal van houden. Laten we samen in gesprek gaan over hoe we dit voor elkaar gaan krijgen!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Julian Gommers submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
18 apr. 2024
C
Maatschappelijke voorzieningen in OV-visie
STIP
STIP heeft bepleit dat sportcomplexen beter bereikbaar moeten zijn met het openbaar vervoer. De wethouder heeft hier ook andere sociale voorzieningen (bibliotheek, theater, etc) aan toegevoegd.
Committed
18 apr. 2024
C
Betere Oost-West verbinding
STIP
STIP heeft bepleit dat de verbinding tussen Zoetermeer - Delft - Naaldwijk verbeterd moet worden door bijvoorbeeld een snelbusverbinding. De wethouder neemt dit mee in de reactie op de Vervoersplannen van 2025.
Committed
1 feb. 2024
M
Inzicht in Autoluw
PvdA, Volt, CU, STIP, D66
Met deze motie roepen de partijen op om duidelijk inzicht te geven in welke beleidsstukken er momenteel van toepassing zijn op de binnenstad. Verschillende belangenverenigingen en ondernemers hebben, in het kader van Ruimte in de Binnenstad, opgeroepen een integrale visie op te stellen op de binnenstad. In de motie vragen we een samenvatting te geven van bestaand beleid wat een integrale visie is.
Passed
1 feb. 2024
M
Verbeter uitgangen parkeergarages
D66, STIP
We willen graag dat de uitgangen van parkeergarages een warmer welkom bieden aan de stad. Dit kan door betere bewegwijzering, mooiere aankleidng (bijvoorbeeld planten) en communicatie over evenementen in de stad zodat bezoekers verleid worden om later weer terug te keren.
Passed