foto-home-2

Portefeuille Governance & Services

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

The Administration & Service Provision portfolio deals with municipal service provision, the municipality as an organisation and administrative relations in Delft. This can be both between the municipality and its citizens and between the municipality and other administrative parties. Examples include the covenant between the municipality and TU Delft, how we organise participation with our citizens and how the municipality cooperates regionally with other parties.

The municipality's ICT infrastructure also falls under this portfolio. STIP works closely with the Piratenpartij Delft to realise a municipality that is as open and privacy-friendly as possible. Important topics for STIP are Open Source Software (FOSS), Open Data and privacy safeguards.

Another important aspect of this portfolio is finance. Although the City Council of Delft has a separate committee which looks at municipal finances in an apolitical way, the Account & Audit Committee, technical choices about municipal finances have to be confirmed politically, which is what STIP does in this portfolio.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Governance & Services.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
9 nov. 2023
M
Generatietoets in Delft in de toekomst
Volt, STIP
Een startnotitie op te stellen voor een Delftse generatietoets om beleid te toetsen op de impact voor onze jongeren en kinderen.
Committed
9 nov. 2023
M
Brandbrief Rijk: biedt gemeenten toekomstperspectief
STIP
Draagt op een brief naar het Rijk te sturen met daarin de uitspraak dat gemeenten in onzekerheid zitten. De huidige financiële keuzes van het Rijk voor Gemeenten leiden tot het niet meer kunnen uitvoeren en werken naar hun doelen. Dat gaat ten koste van wat Gemeenten voor haar inwoners kan doen. De brief roept op naar het Rijk om duidelijkheid en zekerheid te bieden.
Withdrawn
16 mei 2023
M
Digitaal veilig doe je samen
STIP, D66, PvdA, OD, Volt
Verzoekt het college om samen met anderen gemeenten op te trekken in een lobby richting de VNG, om zo voor veilig, transparant en verantwoordelijk datagebruik een breed draagvlak te creëren. Dit draagvlak ondersteunt ook Delft weer in het behalen van haar doelen op digitale soevereiniteit.
Passed
13 apr. 2023
C
Toets de Digitale Soevereiniteit bij informatiebeveiliging
STIP
De wethouder zegt toe in de rapportage over informatiebeveiliging, te melden over de stand van zaken op het gebied van digitale soevereiniteit. Zo valt er te bespreken hoe we hierop kunnen toetsen, hoe er aan de gemeente verslag over kan worden gelegd, en hoe door de raad gecontroleerd kan worden hoe we ervoor staan.
Committed
17 mrt. 2023
WQ
Lange wachttijden stemmen en tellen bij verkiezingen van 15 maart 2023
STIP
Tijdens de verkiezingen waren er lange wachtrijen om te kunnen stemmen. Sommige mensen moesten tot wel een uur wachten om te kunnen stemmen. Wij willen dit ten alle tijden voorkomen, omdat we mensen niet willen ontmoedigen om te gaan stemmen. Daarom hebben we gevraagd hoe dit is gebeurd en hoe dit voorkomen zal worden volgende keer.
Asked
9 mrt. 2023
A
Aandacht voor Europese samenwerking
Volt, GL, CU, STIP, PvdA, D66
Roept de MRDH op om Europese kansen voor economische bloei, op kennisdeling en samenwerking met andere regio’s te pakken. Europese inzet en deelname aan Europese programma’s versterkt de internationale economische positie van de MRDH.
Passed
10 jan. 2023
WQ
Initiatief 'PublicSpaces'
STIP, D66, OD, Volt, GL
Vragen of de gemeente Delft zich wil aansluiten bij het initiatief 'PublicSpaces' om zo gezamenlijk te komen tot een publieke digitale infrastructuur.
Asked
10 nov. 2022
M
Meer inzet op nationale en Europese subsidies
Volt, CDA, HvD, VVD, D66, OD, STIP
Te bekijken of het interessant is om een externe organisatie op basis van ‘no cure no pay’ in te schakelen voor het binnenhalen van nationale of Europese subsidies.
Passed

Gerelateerde artikelen