foto-home-2

Portefeuille Governance & Services

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

The Administration & Service Provision portfolio deals with municipal service provision, the municipality as an organisation and administrative relations in Delft. This can be both between the municipality and its citizens and between the municipality and other administrative parties. Examples include the covenant between the municipality and TU Delft, how we organise participation with our citizens and how the municipality cooperates regionally with other parties.

The municipality's ICT infrastructure also falls under this portfolio. STIP works closely with the Piratenpartij Delft to realise a municipality that is as open and privacy-friendly as possible. Important topics for STIP are Open Source Software (FOSS), Open Data and privacy safeguards.

Another important aspect of this portfolio is finance. Although the City Council of Delft has a separate committee which looks at municipal finances in an apolitical way, the Account & Audit Committee, technical choices about municipal finances have to be confirmed politically, which is what STIP does in this portfolio.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Governance & Services.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
30 jun. 2022
M
Motie Kennisuitwisseling met Oekraine
CDA, CU, STIP, PvdA, D66, VVD, SP, HvD, OD
De motie vraagt het college na te gaan of expertise uit Delft kan ondersteunen bij de wederopbouw van Oekraïne.
Passed
14 sep. 2021
WQ
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Asked
6 jul. 2021
C
Onderzoek illegaliteit online volgen
STIP
Laat de Delftse Functionaris Gegevensbescherming onderzoeken of het online volgen van burgers wel legaal is. De burgemeester zegt dit toe. Het vervolg: de FG heeft gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het online volgen in het kader van de openbare orde!
Committed
11 jun. 2021
I
Delftse Principes voor Digitale Soevereiniteit
STIP, OD, D66, GL
STIP dient, samen met OD, D66 en GL, een initiatiefvoorstel in dat de gemeenteraad vraagt om kaders aan te nemen die het gebruik van opensourcesoftware en open standaarden stimuleren.
Passed
3 jun. 2021
C
Verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Haaglanden
STIP
De burgemeester zegt toe te onderzoeken of een nieuwe verdeelsystematiek voor de kosten van de Veiligheidsregio Haaglanden voordelig uit kan pakken voor de gemeente Delft.
Committed
11 mei 2021
M
Raad ruilt WhatsApp in voor privacyvriendelijk alternatief
D66, STIP
De Delftse Gemeenteraad stop met het gebruik van WhatsApp vanwege de veranderende voorwaarde. De motie benadrukt het belang van data- en privacybescherming.
Passed
30 mrt. 2021
M
Voorkom Gemeenschappelijk Datalek
D66, OD, STIP, CDA, GL
Oproep om de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente beter te controleren op het gebied van databescherming.
Passed
3 dec. 2020
C
Kader toepassing algoritmes
D66, STIP
Wethouder Huijsmans zegt toe dat in de jaarplanning 2021 een start zal worden gemaakt met een kader voor toepassing algoritmes door de gemeente Delft.
Committed

Gerelateerde artikelen