foto-home-2

Portefeuille Governance & Services

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

The Administration & Service Provision portfolio deals with municipal service provision, the municipality as an organisation and administrative relations in Delft. This can be both between the municipality and its citizens and between the municipality and other administrative parties. Examples include the covenant between the municipality and TU Delft, how we organise participation with our citizens and how the municipality cooperates regionally with other parties.

The municipality's ICT infrastructure also falls under this portfolio. STIP works closely with the Piratenpartij Delft to realise a municipality that is as open and privacy-friendly as possible. Important topics for STIP are Open Source Software (FOSS), Open Data and privacy safeguards.

Another important aspect of this portfolio is finance. Although the City Council of Delft has a separate committee which looks at municipal finances in an apolitical way, the Account & Audit Committee, technical choices about municipal finances have to be confirmed politically, which is what STIP does in this portfolio.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Governance & Services.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
10 nov. 2022
M
Meer inzet op nationale en Europese subsidies
Volt, CDA, HvD, VVD, D66, OD, STIP
Te bekijken of het interessant is om een externe organisatie op basis van ‘no cure no pay’ in te schakelen voor het binnenhalen van nationale of Europese subsidies.
Passed
10 nov. 2022
M
Handelingsperspectief incidentele middelen
GL, D66, HvD, PvdA, OD, CDA, VVD, Volt, STIP
Een handelingsperpectief voor de kadernota 2023 te maken waarin we integraal afwegingen kunnen maken over waar we tijdelijke extra middelen aan uit kunnen geven.
Committed
10 nov. 2022
M
Motie Minder afval, minder kosten
STIP, Volt, GL, D66, CU, VVD
Met de motie spreekt de nieuwe raad uit serieus werk te willen maken van het verminderen van de hoeveelheid afval. Dat bespaart permanent geld en is zo een investering in een betaalbare en duurzame toekomst. Dat is toekomstbestendig beleid waar Delft beter van wordt.
Passed
18 okt. 2022
A
Rapport rekenkamer samenwerking TU Delft
GL, STIP, VVD, CDA
Draagt op drie thema's mee te geven richting actualisatie convenant TU Delft: (1) Studentenhuisvesting; (2) Samenwerking met bedrijven; (3) Verbinding student en niet-student
Passed
29 sep. 2022
C
MBO'ers in de Owee
STIP
Burgemeester Van Bijsterveldt zegt toe in gesprek te gaan met het bestuur van OWee om te kijken naar mogelijkheden voor een introductieprogramma voor mbo studenten.
Committed
30 jun. 2022
M
Motie Kennisuitwisseling met Oekraine
CDA, CU, STIP, PvdA, D66, VVD, SP, HvD, OD
De motie vraagt het college na te gaan of expertise uit Delft kan ondersteunen bij de wederopbouw van Oekraïne.
Passed
30 jun. 2022
C
Terugkoppeling lobby naar het Rijk
STIP
Burgemeester Van Bijsterveldt zegt toe de fractievoorzitters na de zomervakantie bij te praten over de lobby naar het rijk.
Committed
14 sep. 2021
WQ
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Asked

Gerelateerde artikelen