Bo Verduijn

Hoi, ik ben Bo. Ik ben 23 jaar en studeer sinds 2017 met plezier in Delft. Mijn interesse voor techniek kan ik kwijt in mijn studie en in Delft voelde ik mij al snel thuis. Bij mijn ouders thuis gaat het veel over lokale politiek, en dus besloot ik lid te worden van STIP. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik fractielid geworden. Ik het leuk om te denken en te sparren over politiek, eerst met mijn vrienden en nu ook in de raad.

Ik wil politiek graag toegankelijk en leuk maken. Tegelijkertijd zie ik ook welke kansen er nog liggen om Delft mooier, fijner en veiliger voor iedereen te maken.

Moties

Below is an overview of all the proposals that Bo Verduijn submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
Participatie anno nu
STIP, Volt, SP
Jongeren online meer betrekken bij participatie.
Rejection
7 mrt. 2024
M
Delft kan niet door de helft
CDA, PvdA, HvD, CU, OD, STIP, Volt
De houdbaarheid van de financiële situatie van de gemeenten in Nederland aanleiding geeft tot grote zorg; we roepen een nieuw kabinet op om voldoende geld beschikbaar te stellen om belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren.
Passed
29 jan. 2024
WQ
Inzake jongerenparticipatie
STIP
STIP stelt vragen over hoe jongeren beter kan worden meegenomen in participatie, bijvoorbeeld door een jongerenraad.
Asked
7 dec. 2023
M
De Deelbakfiets hoort in Delft
PvdA, STIP
Actief kenbaar maken aan de aanbieders van (elektrische) deelbakfietsen dat Delft open staat voor een aanbieder van deelbakfietsen om hen te verleiden ook in Delft actief te worden.
Committed
9 nov. 2023
M
Social return en transparantie
OD, STIP
Informeren over de huidige en toekomstige rol van Social Return voor Delftenaren.
Committed
9 nov. 2023
A
lnclusievere gehandicapten parkeerplaats
GL, Volt, PvdA, CU, STIP, HvD, D66
We zeggen dat we willen werken aan een inclusieve stad en willen werken vanuit positive health, dan is het halveren van deze leges een simpele vorm om hier ook uitvoering aan te geven.
Passed
31 aug. 2023
C
Raad betrekken bij kabelgoten voor laadpalen
STIP
Raad wordt betrokken wanneer concessies aflopen betreffende het aanleggen van kabelgoten voor laadpalen in de openbare ruimte.
Committed
15 jun. 2023
M
Aandacht voor LHBTI+-ers in eerstelijns- en thuiszorg in Delft
HvD, GL, STIP, D66, PvdA
Om bij de beoogde activiteiten in het actieplan toe te voegen dat de gemeente in samenwerking met DWH bijeenkomst(en) met de eerstelijnszorg en thuiszorgaanbieders organiseert, om aandacht te vragen voor LHBTI+-ers in hun praktijk en thuis.
Committed

Written articles