Meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen

Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie unaniem aangenomen! Dankzij dit voorstel komt er meer ruimte in de stad voor terrassen, muziek en evenementen. Ook zal er financiële steun worden geboden door leges kwijt te schelden. Nu is de stad aan zet om met mooie initiatieven te komen!

Terras in park

Zwaar jaar voor Delftse ondernemers

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de corona crisis. Veel ondernemers hebben ondanks de financiële steun vanuit de landelijke overheid hun spaargeld en pensioenpotje aan moeten spreken om een faillissement te voorkomen. Om hen een steuntje in de rug te bieden nemen we maatregelen waarmee ondernemers klandizie aan kunnen trekken, onnodige regelgeving wordt weggenomen en de ondersteunende rol van de gemeente wordt versterkt”, aldus raadslid Rick van den Brink (STIP).

Terrassen, muziek en evenementen

Niet bij iedere horecazaak is ruimte voor een terras. Om juist ook die ondernemers te helpen sprak de raad donderdagavond uit initiatieven op andere locaties in de stad zo goed mogelijk te willen faciliteren. Daarmee wordt een gelijker speelveld gecreëerd. Nu zijn de ondernemers, maar ook andere organisaties zoals studentenverenigingen, aan zet om met initiatieven te komen. Zo zou bijvoorbeeld op een stukje braakliggend terrein of in een park een terras op kunnen worden gezet. STIP is benieuwd waar de stad mee komt!

Veel grootschalige evenementen zullen dit jaar waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Daarom wordt regelgeving versoepelt zodat ondernemers bijvoorbeeld iets vaker een bandje bij hun terras kunnen laten spelen. Ook wordt er een voorbeeld genomen aan Leiden en Rotterdam door de aanvraagtermijn voor kleinschalige evenementen van 8 weken naar 4 weken te verminderen.

Kwijtschelding leges

Afgelopen jaar heeft de gemeente waar mogelijk terrasuitbreidingen aangeboden. Dankzij de motie ‘Lagere lasten horecaondernemers’ van de VVD, STIP en het CDA wordt in 2021 geen precariobelasting geheven over de tijdelijke terrassen. De partijen vinden het niet redelijk hetzelfde tarief te vragen omdat er vaak andere voorwaarden gelden dan op reguliere terrassen.

Ook zal de gemeente dankzij het initiatiefvoorstel voor 2021 ondernemers een korting geven op de precario en de leges voor het wijzigen van een horeca vergunning eenmalig worden kwijtschelden. Een belangrijke stap om een deel van de onzekerheid bij ondernemers weg te nemen.

Binnen de perken

De gemeente verkeerd financieel in zwaar weer. Daarom zijn alleen maatregelen voorgesteld die slechts eenmalig geld kosten en beperkte capaciteit van de gemeente vragen. De uitvoering zal uiteindelijke ook afhankelijk zijn van de landelijke coronamaatregelen. In sommige gevallen zijn het slechts kleine tegemoetkomingen. Gezamenlijk vormen ze echter een pakket dat laat zien dat de gemeente mee wil denken en gegarandeerd een steentje bij zal dragen om de stad weer te doen opleven.

STIP raadslid Rick van den Brink geeft aan voorlopig nog niet klaar te zijn: “Ook al ziet het er goed uit, blijft het onzeker hoe het aantal besmettingen en daarmee de maatregelen die van kracht zijn zullen verlopen. Ook vinden we het belangrijk om te blijven zoeken naar aanvullende manieren waarop we de economie op gang kunnen helpen. Hierbij denk ik met name aan andere zwaar getroffen delen van de economie zoals de cultuursector en de Retail.”

Wil je meer weten? Hier kan je het complete voorstel vinden en via deze link kan je de raadsvergadering terugkijken. Of neem contact op met Rick van den Brink!