Marnix Weiler

Wat is Delft een fantastische stad! In 1996 werd ik er geboren, ging er vervolgens naar school, leerde er hockeyen en maakte er muziek. In 2014 startte ik met de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit, werd ik via commissies actief bij de studievereniging en werd ik lid bij studentenvereniging Virgiel. In de jaren die volgden ontdekte ik onder studenten de Delftse mentaliteit van ondernemen, creativiteit, nieuwe initiatieven en het durven aanpakken. Deze instelling hoop ik de komende jaren door te zetten in de gemeenteraad om zo van Delft een nog fantastischere stad te maken.

Er liggen in de komende jaren namelijk enorme kansen in het verschiet. Zo is er de mogelijkheid om van de Spoorzone een bewonderenswaardige entree van onze Prinsenstad te maken. Toerisme en cultuur zijn belangrijke sleutels tot het succes van de Delftse economie en levendigheid en hierin investeren is dan ook van belang.

Daarnaast biedt de verstedelijkingsopgave, die zich ook voor Delft aandient, een kans om te investeren in een betere leefomgeving voor de woonwijken in Delft, waar het minder gaat. Er moeten veel woningen in Delft bijgebouwd worden, maar hierbij moeten voorzieningen als scholen, sportverenigingen en groen niet vergeten worden. Dit verbetert de sociale situatie in deze wijken en maakt onze stad bovendien nóg mooier.

Een andere kans is de groei van de TU Delft en de bedrijvigheid die dat met zich meebrengt. Nieuwe bedrijven binden aan onze stad en ze goede voorzieningen bieden is in het belang van elke Delftenaar. Bovendien hebben we, met alles wat er op en rondom de campus gebeurt, ontzettend veel kennis in huis waarmee we Delft en de rest van Nederland een heel stuk duurzamer kunnen maken.

Kortom, Delft kan inderdaad nog fantastischer worden en ik kijk ernaar uit om me hier samen met mijn fractiegenoten, mede-raadsleden en u voor in te zetten!

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Marnix Weiler heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
28 jan. 2021
M
Samen met bewoners naar straat van de toekomst
GL, OD, STIP, PvdA
In co-creatie met bewoners gaat de gemeente aan de slag om van woonstraten een veiligere, groenere en leukere plek te maken. Zo verduurzamen we mét draagvlak de hele stad. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Een groen voetgangersnetwerk voor Delft
GL, CDA, CU, PvdA, STIP
Een groene route rond de binnenstad is een lang gekoesterde wens van velen. Dit amendement probeert dat te verwezelijken. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Toevoegingen aan het hoofdfietsnetwerk
GL, STIP
Voegt een aantal routes toe aan het hoofdfietsnetwerk.
Aangenomen
28 jan. 2021
A
30 in recreatiegebieden
GL, OD, STIP, PvdA
In de Delftse Hout en richting Midden-Delfland kent Delft een aantal wegen buiten de bebouwde kom. Deze stratenworden uitgevoerd als fietsstraten waar autoverkeer te gast is met een maximale snelheid van 30km/u.
Aangenomen
19 nov. 2020
M
Deelvoertuigen als first en last mile vervoersmiddel
STIP, GL, VVD
Deze motie vraagt het college te kijken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de first- en lastmile vanaf parkeerplaatsen en stations om deelvervoer zo nog aantrekkelijker te maken.
Aangenomen
5 nov. 2020
M
Schuldhulpverlening ZZP’ers en ondernemers
VVD, CU, STIP, D66
Omdat de schuldenproblematiek bij ZZP'ers en ondernemers door de coronacrisis blijft toenemen vraagt deze motie hun intensief te betrekken bij de inrichting van de schuldhulpverlening. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Aangenomen
1 okt. 2020
M
Aanpak minder bijplaatsingen afval
CDA, STIP, D66, CU
De motie vraagt aandacht voor het tegengaan van het bijplaatsen van afval rondom containers en dit onder andere aan te pakken door te experimenteren met het plaatsen van tuintjes rondom containers.
Aangenomen
9 jul. 2020
M
Evaluatie Kader en bevoegdheden parkeren
VVD, PvdA, D66, STIP
Evalueren of het collegemandaat bij parkeren werkt naar behoren.
Aangenomen

Geschreven artikelen