Een duidelijke evenementenkalender en flexibeler puntensysteem

Onze Binnenstad hoort een bruisende plek te zijn en is hét podium voor heel Delft. De afgelopen jaren is het aantal incidentele festiviteiten fors gedaald. Volgens STIP reden om te pleiten voor verandering op verschillende vlakken: verbeterde communicatie richting ondernemers, één integrale evenementenkalender en een flexibeler puntensysteem.

20160731-Plan B-Polle&Boy+Friends FSE5049-1080-sRGB-100-HD

Historie van het puntensysteem

De regeling incidentele festiviteiten, beter bekend als het puntensysteem, werd in 2018 ingevoerd na overleg tussen bewonersverenigingen in de Binnenstad, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Delft, de gemeente en omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De aanleiding hiertoe waren klachten van binnenstadbewoners over de vele evenementen die georganiseerd werden door ondernemers. Dit waren er meer dan wettelijk toegestaan, maar handhaving ontbrak.

Dit beleid regelde dat organisaties ieder jaar 12 punten krijgen om zulke festiviteiten te organiseren. Afhankelijk van de sluitingstijd en of de activiteit buiten of binnen is kost een activiteit 1 tot 4 punten. Echter, destijds gaven via een petitie meer dan 400 bewoners aan zich niet te vinden in het beleid. Na aandringen van STIP en andere partijen is er toen de toezegging gekomen dat er na een jaar een evaluatie gedaan zou worden, waarin alle groepen belanghebbenden meegenomen zouden worden. Ook beloofde de burgemeester dat ze zou gaan kijken of punten alleen kunnen tellen als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden.

De evaluatie van het puntensysteem

Aan deze laatste wens is vóór de zomer 2019 al tegemoet gekomen en de evaluatie is dit najaar aan de raad toegezonden. Na het evalueren verandert de festiviteitenregeling op één punt, de aanmeldtermijn van 14 dagen gaat namelijk verlaagd worden naar 10 dagen. Dit is een vaak genoemde wens bij ondernemers, aangezien het weer zich veertien dagen van tevoren nog niet laat voorspellen en buitenoptredens op deze manier lastig in te plannen zijn. STIP is dan ook blij met deze wijziging.

Echter, het betrekken van een bredere groep belanghebbenden bij de evaluatie had volgens STIP beter gekund. Dit is gedaan door een oproep in de Stadskrant aan bewoners, waar STIP graag had gezien dat de verschillende groepen de dialoog met elkaar waren aangegaan. Fijn dat de burgemeester heeft aangegeven dit gesprek binnenkort alsnog te willen voeren.

Wat wil STIP?

Na gesprekken met ondernemers en bewoners heeft STIP vorige week een aantal verbeterpunten aangedragen bij de burgemeester en de rest van de raad. Ten eerste is bij ondernemers meer duidelijkheid gewenst over de regels omtrent geluidsnormen, eindtijden, handhaving en het melden van een festiviteit. Deze onduidelijkheid schrikt volgens STIP ondernemers af. Zo worden muzikale initiatieven minder goed een podium geboden en dat is zonde. De burgemeester kon zich hierin vinden en zegde toe deze communicatie te verbeteren.

Ten tweede ziet STIP dat er een grote wens is voor een duidelijke, integrale, actuele, complete en gebruiksvriendelijke evenementenagenda, niet alleen voor incidentele festiviteiten maar ook voor evenementen via vergunningen, collectieve festiviteiten etc. Ondernemers kunnen hun activiteiten zo beter afstemmen, bewoners zijn beter op de hoogte van de festiviteiten in hun buurt en bezoekers weten evenementen beter te vinden.

Ten derde pleit STIP voor versoepeling in het puntensysteem waar mogelijk. Veel van de wetgeving rondom geluidsnormen en evenementen is landelijk vastgelegd, maar de ruimte die er is om hier gemeentelijk van af te wijken moeten we wel gebruiken. Een voorbeeld is de frequentie die nu is vastgelegd op eens in de vier weken. Het puntensysteem is in essentie een zelfregulerend systeem, maar werkt op dit moment beknellend voor ondernemers met minder festiviteiten tot gevolg. STIP is benieuwd wat de burgemeester van onze suggesties vindt, of zij ruimte ziet om de regeling versoepelen en kijkt uit naar de besluitvorming in de raadsvergadering.

Heb jij gedachten of vragen bij dit onderwerp die je graag met ons wil delen? Neem dan contact op met Marnix Weiler.