ANBI

Algemene Informatie:

Studenten Techniek In Politiek (STIP) KvK: 40398527
RSIN: 803291140
Bankrekening: NL38 RABO 0127 6777 55
Contactgegevens: stip@delft.nl
Fractiesecretariaat: Markt 87, 2611 GS Delft

Bestuur:

Voorzitter: Arian Kamphuis
Secretaris: Rianne Eeltink
Penningmeester: Thijs Raymakers
Commissaris Achterban: Willemijn Loonen

Beloningsbeleid: Geen

Fractie:

Fractievoorzitter: Ida de Boer
Raadslid: Jip Enthoven
Raadslid: Daylam Dag
Raadslid: Marcel Harinck
Raadslid: Marnix Weiler
Raadslid: Rick van den Brink

Wethouder: Bas Vollebregt

Beloningsbeleid: Politieke vertegenwoordigers krijgen vanuit de gemeente Delft een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Doelstelling:

Het ondersteunen in een zo breed mogelijke zin van de Delftse politieke partij "Studenten Techniek In Politiek".

Verslag Uitgeoefende Activiteiten: zie http://www.stipdelft.nl/actueel

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, zoals goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 23 oktober 2020 luiden:

  • Leden werven
  • Effectiviteit van social media vergroten
  • Achterban actief betrekken

Documenten: