Fietsenstalling

Portefeuille Mobiliteit

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille mobiliteit bepaalt het fractiestandpunt op de onderwerpen openbaar vervoer, deelvervoer en fiets parkeren en wegen. Samenvattend gaat deze portefeuille dus over de manier waarop we ons door de stad verplaatsen. Volgens STIP zal hierin door klimaatverandering en de verstedelijkingsopgave de komende jaren een verandering moeten plaatsvinden. Om veiligheid en een lagere CO2 uitstoot te waarborgen willen wij inzetten op de fiets, innovatief vervoer en hoogwaardig openbaar vervoer. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat op plekken waar de fietsparkeerdruk hoog is autoparkeerplekken worden ingeruild voor fietsplekken, dat gedeelde auto’s voorrang krijgen op een parkeerplek en het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Mobiliteit. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
28 jan. 2021
M
Samen met bewoners naar straat van de toekomst
GL, OD, STIP, PvdA
In co-creatie met bewoners gaat de gemeente aan de slag om van woonstraten een veiligere, groenere en leukere plek te maken. Zo verduurzamen we mét draagvlak de hele stad. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Experimenteren in de openbare ruimte
STIP, CU, PvdA, GL, GS, SD
Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Een groen voetgangersnetwerk voor Delft
GL, CDA, CU, PvdA, STIP
Een groene route rond de binnenstad is een lang gekoesterde wens van velen. Dit amendement probeert dat te verwezelijken. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Toevoegingen aan het hoofdfietsnetwerk
GL, STIP
Voegt een aantal routes toe aan het hoofdfietsnetwerk.
Aangenomen
28 jan. 2021
A
30 in recreatiegebieden
GL, OD, STIP, PvdA
In de Delftse Hout en richting Midden-Delfland kent Delft een aantal wegen buiten de bebouwde kom. Deze stratenworden uitgevoerd als fietsstraten waar autoverkeer te gast is met een maximale snelheid van 30km/u.
Aangenomen
19 nov. 2020
M
Deelvoertuigen als first en last mile vervoersmiddel
STIP, GL, VVD
Deze motie vraagt het college te kijken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de first- en lastmile vanaf parkeerplaatsen en stations om deelvervoer zo nog aantrekkelijker te maken.
Aangenomen
1 okt. 2020
M
Minder geluidsoverlast door een verlaagde snelheid
STIP, GL, CU
De motie vraagt het college te kijken welke maatregelen, inclusief tijdelijke, kunnen worden ingezet om de snelheid op wijkontsluitingswegen te verlagen naar 30 km per uur. Door de snelheid te verlagen kan het geluidsoverlast worden gehalveerd en bij de bron worden aangepakt. De motie is uiteindelijk ingetrokken. Bij de bespreking van het mobiliteitsplan Delft is succesvol op deze punten ingezet.
Ingetrokken
9 jul. 2020
M
Evaluatie Kader en bevoegdheden parkeren
VVD, PvdA, D66, STIP
Evalueren of het collegemandaat bij parkeren werkt naar behoren.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen