Fietsenstalling

Portefeuille Mobiliteit

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille mobiliteit bepaalt het fractiestandpunt op de onderwerpen openbaar vervoer, deelvervoer en fiets parkeren en wegen. Samenvattend gaat deze portefeuille dus over de manier waarop we ons door de stad verplaatsen. Volgens STIP zal hierin door klimaatverandering en de verstedelijkingsopgave de komende jaren een verandering moeten plaatsvinden. Om veiligheid en een lagere CO2 uitstoot te waarborgen willen wij inzetten op de fiets, innovatief vervoer en hoogwaardig openbaar vervoer. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat op plekken waar de fietsparkeerdruk hoog is autoparkeerplekken worden ingeruild voor fietsplekken, dat gedeelde auto’s voorrang krijgen op een parkeerplek en het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Mobiliteit.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
7 dec. 2023
M
De Deelbakfiets hoort in Delft
PvdA, STIP
Actief kenbaar maken aan de aanbieders van (elektrische) deelbakfietsen dat Delft open staat voor een aanbieder van deelbakfietsen om hen te verleiden ook in Delft actief te worden.
Toegezegd
9 nov. 2023
A
lnclusievere gehandicapten parkeerplaats
GL, Volt, PvdA, CU, STIP, HvD, D66
We zeggen dat we willen werken aan een inclusieve stad en willen werken vanuit positive health, dan is het halveren van deze leges een simpele vorm om hier ook uitvoering aan te geven.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Motie van afkeuring handelswijze TU Delft en MRDH dienstregeling tramlijn 19
CDA, CU, HvD, SP, STIP, OD
Tramlijn 19 wordt eindelijk doorgetrokken naar de campus! Daar zijn wij heel blij mee, maar wij zijn teleurgesteld dat de OV verbinding op de campus en in Wippolder slechter wordt, omdat de tram niet zal rijden in weekenden en na 19.00 uur. Daarom willen wij dat de tram ook in de avonden en weekenden gaat rijden.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Verbeterde busdienstregeling Campus Zuid
CDA, CU, SP, STIP, OD
Omdat tramlijn 19 alleen tot de Kruithuisweg rijdt, wordt de OV-verbinding op Campus Zuid slechter, want bus 69 stopt ermee. Wij willen dat er ook op die plek een goede busverbinding komt, want Campus Zuid gaat steeds meer groeien.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Verlenging Tram 19 naar Campus Zuid
CDA, CU, SP, STIP, OD
Omdat tramlijn 19 stopt bij de Kruithuisweg, wordt de verbinding met Campus Zuid slechter. Daarom willen wij dat de tramlijn op termijn wordt doorgetrokken naar Campus Zuid.
Aangenomen
7 apr. 2023
SV
Schriftelijke vragen over het toestaan van kabelgoten voor laadkabels in Delft
PvdA, CU, STIP
Wij vinden het belangrijk dat duurzame manieren van vervoer gestimuleerd worden door de gemeente. Daarom willen we het mogelijk maken dat mensen die een elektrische auto hebben, maar geen oprit hebben bij hun huis, hun auto bij hun huis kunnen opladen door gebruik te maken van een kabel. Om dit veilig te doen, is er een kabelgoot nodig. Wij willen dat de gemeente dat mogelijk maakt.
Gesteld
17 mrt. 2023
SV
Fietsvlonders
STIP
Vragen hoe het college kijkt naar de inzet van fietsvlonders om zo autoparkeerplaatsen om te toveren tot fietsparkeerplaatsen.
Gesteld
22 sep. 2022
A
VRI's ook digitaal veilig
PvdA, CU, STIP, GL
Bij de gemeente Delft is bij de lijst van criteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen geen expliciete verwijzing naar de digitale veiligheid opgenomen. Dit geldt ook bij verkeersregelsystemen. Door digitale veiligheid als criterium mee te nemen bij (de aanschaf van) verkeersregelsystemen, kan inbreuk op de veiligheid van dergelijke systemen voorkomen worden.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen