• Nieuwe fietsenstalling bij het station opent

    Goed nieuws! Op 22 Mei wordt er een tweede ondergrondse fietsenstalling met 2700 nieuwe stallingsplekken bij station Delft geopend. Hierdoor kan je vanaf dan ook ondergronds van de Coenderstraat naar de Westvest en andersom fietsen.

  • Aandacht voor 18+ in pleegzorg

    Kinderen in de pleegzorg zitten in een kwetsbare situatie. We moeten daarom zorgen dat we hen, ondanks hun situatie, zoveel mogelijk gelijke kansen bieden voordat ze op eigen benen komen te staan.

  • Haal stoepkrijt uit de illegaliteit!

    STIP verzet zich al lange tijd tegen overbodige regels. Nu landelijk de discussie is losgebarsten over doorgeschoten regelgeving, wil STIP dat Delft zich aansluit bij de groeiende groep gemeenten die stoepkrijten toestaat.