Visie op Delft

De visie van Delft begint bij de kracht van Delft: Techniek. Want er wordt zoveel uitgevonden in Delft dat wij willen gebruiken om de stad mooier te maken. STIP wil dat cultuur, innovatie, duurzaamheid en techniek kunnen bloeien in Delft. Dit maakt Delft een stad die aantrekkelijk is voor bedrijven en inwoners.

STIP wil dat er voor iedereen wat te beleven is in Delft, dat kennisinstellingen helpen om de zorg te verbeteren, dat bedrijven helpen om het onderwijs interessant te maken, dat we kartrekker worden op het gebied van duurzaamheid en dat je overal in Delft goed kunt fietsen.

SpeerpuntenVerkiezingsprogramma

Nieuws

 • Maidenspeech van Jip over Artikel 1 in Delft

  Binnenkort zal er een kunstwerk met als onderwerp Artikel 1 van de grondwet in Delft komen. Afgelopen donderdag heeft Jip haar maidenspeech over dit onderwerp gehouden in de gemeenteraad. Het kunstwerk zal binnenkort gemaakt worden en wij zijn benieuwd naar het resultaat!

 • Daylam Dag en Jip Enthoven zorgen voor nieuwe energie in de fractie van STIP

  19 november aanstaande worden Daylam Dag en Jip Enthoven geïnstalleerd als raadsleden namens STIP. Zij nemen het stokje over van fractievoorzitter Matthijs Gouwerok en Kim Bosch. Ida de Boer zal het fractievoorzitterschap overnemen. Met deze nieuwe fractieleden zal STIP met nieuwe energie aan de uitdagingen werken waar Delft momenteel voor staat.

 • Betere OV bereikbaarheid Schieoevers en Technology Park

  Hoewel iedereen momenteel thuis werkt, blijft STIP zich inzetten voor een bereikbaar Delft. Uit een onderzoek van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) blijkt dat meer dan de helft van hun ondernemers de bereikbaarheid van OV als onvoldoende beoordeeld. De snelste oplossing? Deelvervoer op maat!

 • Algemene beschouwingen voor het eerst digitaal

  Het jaarlijkse moment dat de Delftse partijen terug en vooruitblikken op de stad met hun visie was dit jaar voor het eerst digitaal. Toch waren er nog uitgebreide visies en een goed debat. Lees hieronder de inbreng van STIP door fractievoorzitter Matthijs Gouwerok.

 • STIP pleit voor een inclusief Sinterklaasfeest!

  Afgelopen donderdag werd de intocht van Sinterklaas in de raad besproken. STIP pleitte hier dat deze intocht zo snel mogelijk helemaal uit roetveegpieten moet bestaan zodat het een inclusief feest is. Het sinterklaasfeest in de huidige vorm met zwarte piet is niet een feest voor iedereen. Het veroorzaakt helaas pijn bij een grote groep mensen.