Visie op Delft

De visie van Delft begint bij de kracht van Delft: Techniek. Want er wordt zoveel uitgevonden in Delft dat wij willen gebruiken om de stad mooier te maken. STIP wil dat cultuur, innovatie, duurzaamheid en techniek kunnen bloeien in Delft. Dit maakt Delft een stad die aantrekkelijk is voor bedrijven en inwoners.

STIP wil dat er voor iedereen wat te beleven is in Delft, dat kennisinstellingen helpen om de zorg te verbeteren, dat bedrijven helpen om het onderwijs interessant te maken, dat we kartrekker worden op het gebied van duurzaamheid en dat je overal in Delft goed kunt fietsen.

Speerpunten

Nieuws

 • Meer dan 400 extra stallingen voor fietsers in Binnenstad

  Er is een groot tekort aan fietsenstallingen in de Binnenstad. Vóór de zomer vroegen wij de wethouder om een overzicht van wanneer, waar en hoeveel extra fietsparkeerplekken er gerealiseerd zouden worden. Nu is duidelijk welke locaties gebruikt gaan worden om de capaciteit uit te breiden. Lees hieronder welke!

 • STIP pleit voor een goed skatepark in Delft!

  STIP ziet graag dat het skatepark de Middenberm wordt vernieuwd. Gisteravond hebben wij bij de bespreking over de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport in de commissievergadering aandacht gevraagd voor het skatepark. Het huidige skatepark wordt nauwelijks meer gebruikt omdat het versleten en hierdoor gevaarlijk is, terwijl sporten in de openbare ruimte juist zo belangrijk is en toegankelijk mogelijk moet zijn.

 • Verkeerssituatie Achterom wordt beter voor de fietser!

  Nieuws over de verkeerssituatie op het Achterom! Nadat STIP vragen heeft gesteld over deze situatie blijken de antwoorden zeer positief. Door onze vragen gaat de Gemeente op zoek naar een structurele oplossing om fietsverkeer beter te faciliteren.

 • STIP-fractie verandert van samenstelling

  In de raadsvergadering van 28 november zullen Ida de Boer en Rick van den Brink geïnstalleerd worden als raadsleden voor STIP. Ze nemen het stokje over van Sybren van der Velde en Twan de Nijs nadat zij zich 3 jaar hebben ingezet voor de Delftse raad.

 • STIP vraagt om actie op wonen

  De woningmarkt in Delft is krap. Gisteravond diende STIP bij de begrotingsbespreking twee moties in over wonen, één voor tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten, en één om huisjesmelkers aan te pakken. Beide moties zijn met een ruime meerderheid door de raad aangenomen!

 • STIP zegt Nee tegen reclamefolders

  In de gemeenteraad van 7 november 2019 dient STIP een motie in om papierverspilling tegen te gaan, door het brievenbussticker beleid om te draaien. Wil je géén reclame? Dan hoef je in de nieuwe situatie geen sticker meer te plakken!