Marcel Harinck

Als geboren en getogen Delvenaar ben ik trots op mijn stad. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Delft is een universiteitsstad met een bron van kennis en kunde naast de voordeur. Deze kunnen we gebruiken voor om de meest vooruitstrevende stad van Nederland te worden. Hier wil ik voor strijden.

Na het volgen van mijn basisonderwijs op de Delftsche Schoolvereeniging en mijn VWO te hebben gehaald op het Stanislas College Westplantsoen ben ik na een kleine omweg Technische Bestuurskunde gaan studeren aan de TU Delft.

Vroeger heb ik jarenlang gehockeyd bij Hudito en gezwommen bij de Kerkpolder. In 2013 ben ik lid geworden van de Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug en kom hier nog steeds erg graag. Ik heb bij Sint Jansbrug tal van commissies gedaan en hier enorm veel van geleerd, van het bouwen van websites tot het organiseren van festivals en natuurlijk: het besturen van de vereniging.

Door een kritische blik te werpen op elk onderwerp om te kijken wat er kan worden verbeterd. Door bij elk probleem wat speelt in de stad te kijken hoe er een technisch duurzame oplossing voor geïmplementeerd kan worden. Door bevolkingsgroepen te verbinden om samen tot een beter Delft te komen.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Marcel Harinck heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
14 sep. 2021
SV
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Gesteld
15 jul. 2021
T
Waarborg fietsroute bij Rode Loper
STIP
De wethouder zegt toe dat we na de implementatie van deze eerste fase van de Rode Loper kijken of de gehele fietsroute van de entree van de binnenstad nog naar behoren in samenhang met de andere doelstellingen fungeert. Als dit niet zo blijkt te zijn, zal zij voorstellen doen voor aanpassingen.
Toegezegd
15 jul. 2021
M
Actualisatie kostenverhaal bij MPG
STIP, VVD, CU
Jaarlijks bij elk MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) een paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven of de recente ontwikkelingen aanleiding zijn om het verwachte investeringsniveau en daarmee het tarief voor kostenverhaal bij te stellen.
Toegezegd
6 jul. 2021
T
Onderzoek illegaliteit online volgen
STIP
Laat de Delftse Functionaris Gegevensbescherming onderzoeken of het online volgen van burgers wel legaal is. De burgemeester zegt dit toe. Het vervolg: de FG heeft gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het online volgen in het kader van de openbare orde!
Toegezegd
15 jun. 2021
SV
Regionale woningmarktafspraken
VVD, STIP
De regio loopt flinkt achter met het bijbouwen van sociale huurwoningen ten opzichte van Delft. STIP en de VVD willen graag weten hoe de wethouder hiermee omgaat.
Gesteld
11 jun. 2021
I
Delftse Principes voor Digitale Soevereiniteit
STIP, OD, D66, GL
STIP dient, samen met OD, D66 en GL, een initiatiefvoorstel in dat de gemeenteraad vraagt om kaders aan te nemen die het gebruik van opensourcesoftware en open standaarden stimuleren.
Aangenomen
11 mei 2021
M
Raad ruilt WhatsApp in voor privacyvriendelijk alternatief
D66, STIP
De Delftse Gemeenteraad stop met het gebruik van WhatsApp vanwege de veranderende voorwaarde. De motie benadrukt het belang van data- en privacybescherming.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Voorkom Gemeenschappelijk Datalek
D66, OD, STIP, CDA, GL
Oproep om de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente beter te controleren op het gebied van databescherming.
Aangenomen

Geschreven artikelen