Marcel Harinck

Als geboren en getogen Delvenaar ben ik trots op mijn stad. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Delft is een universiteitsstad met een bron van kennis en kunde naast de voordeur. Deze kunnen we gebruiken voor om de meest vooruitstrevende stad van Nederland te worden. Hier wil ik voor strijden.

Na het volgen van mijn basisonderwijs op de Delftsche Schoolvereeniging en mijn VWO te hebben gehaald op het Stanislas College Westplantsoen ben ik na een kleine omweg Technische Bestuurskunde gaan studeren aan de TU Delft.

Vroeger heb ik jarenlang gehockeyd bij Hudito en gezwommen bij de Kerkpolder. In 2013 ben ik lid geworden van de Delftse Studentenvereniging Sint Jansbrug en kom hier nog steeds erg graag. Ik heb bij Sint Jansbrug tal van commissies gedaan en hier enorm veel van geleerd, van het bouwen van websites tot het organiseren van festivals en natuurlijk: het besturen van de vereniging.

Door een kritische blik te werpen op elk onderwerp om te kijken wat er kan worden verbeterd. Door bij elk probleem wat speelt in de stad te kijken hoe er een technisch duurzame oplossing voor geïmplementeerd kan worden. Door bevolkingsgroepen te verbinden om samen tot een beter Delft te komen.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Marcel Harinck heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
17 dec. 2020
M
Aan de slag met blockchain in de zorg
STIP, VVD, SP, OD, CDA, GS, SD
We gaan de mogelijkheden van Blockchain onderzoeken. Zo kunnen we administratieve lasten en fraude tegengaan, en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Basisondersteuning niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen
GL, STIP, PvdA
Na te gaan of er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het bieden van een minimale langdurige basisondersteuning aan niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen zonder of met een zwak sociaal netwerk om op een voor hen accepta bel niveau te kunnen functioneren en participeren met een veilige thuisbasis als absolute ondergrens.
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Technische innovaties; vrije keuze en transparantie
CDA, STIP
De motie vraagt om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties in het kader van langer en weer thuis.
Toegezegd
3 dec. 2020
T
Kader toepassing algoritmes
D66, STIP
Wethouder Huijsmans zegt toe dat in de jaarplanning 2021 een start zal worden gemaakt met een kader voor toepassing algoritmes door de gemeente Delft.
Toegezegd
19 nov. 2020
M
Duidelijke kaders inzetten mystery guest visits
GS, VVD, STIP, D66, SD
Deze motie draagt het college op om de inzet van mystery guests te beperken en geeft kaders mee aan het college wanneer zij toch besluit mystery guests in te zetten.
Aangenomen
19 nov. 2020
M
Waarborgen privacy in deelvervoer platformen
STIP, D66, GL, OD, CU, CDA
Deze motie verzoekt het college de kaders voor de regulering van deelvervoer uit te breiden met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG compliance plan. Zo kunnen we waarborgen dat de aanbieders van deelvervoer zorgvuldig met gebruikersdata omgaan.
Aangenomen
5 nov. 2020
M
Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen
D66, GL, STIP
De gemeente Delft koopt al langer maatschappelijk verantwoord in. Deze motie verzoekt het college om ook de organisaties die zijn verbonden aan de gemeente maatschappelijk verantwoord te laten inkopen. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen

Geschreven artikelen