Verkeerssituatie Achterom wordt beter voor de fietser!

Nieuws over de verkeerssituatie op het Achterom! Nadat STIP vragen heeft gesteld over deze situatie blijken de antwoorden zeer positief. Door onze vragen gaat de Gemeente op zoek naar een structurele oplossing om fietsverkeer beter te faciliteren.

achterom edit

Vragen

Zoals in het vorige artikel over deze situatie al aangegeven heeft STIP de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Ziet het college de intensivering van het handhaven bij het Achterom als structurele, toekomstbestendige oplossing om een veilige fietsroute door dit deel van de binnenstad te garanderen?
  • Ziet het college oplossingen om de onveilige situatie op een andere wijze structureel aan te pakken en de doorstroming van deze plek significant te verbeteren?

Door deze vragen te stellen wilden we kijken of het bijvoorbeeld mogelijk is om door verwijdering van autoparkeerplekken op deze plek de rijbaan te verbreden, zodat tweerichtingsverkeer voor fietsen wél mogelijk is. Ook zou er gekeken kunnen worden naar andere voorrangsregels in de omgeving.

Antwoorden & Vervolg

Hieronder eerst de antwoorden op onze schriftelijke vragen samengevat:

  • Het college ziet handhaving net als STIP niet als structurele oplossing.
  • Het college gaat kijken op welke manier tweerichtingsverkeer mogelijk is, mogelijk met een passeerhaven.
  • Het college gaat samen met onder andere de Fietsersbond kijken hoe de gehele fietsroute verkeersveiliger gemaakt kan worden!
  • De afgesloten Hoogbrug wordt zo ingericht dat fietsers makkelijker kunnen passeren.

Deze antwoorden stemmen ons zeer positief, en zijn in lijn met wat we willen bereiken bij het Achterom! Veel fietsers willen gebruik maken van deze route, daarom zou de inrichting van het Achterom daarop aangepast moeten worden.

STIP is heel erg benieuwd hoe de uiteindelijke uitwerking van dit plan zal gaan zijn en zal daarom hierover ook verdere vragen stellen en dit dossier goed in de gaten houden.

Heb jij een idee voor een degelijke, fietsvriendelijke oplossing op het Achterom of wil je meer weten over de mening van STIP over fietsen in Delft? Neem contact op met Marnix Weiler.