Verkeerssituatie Achterom

Misschien wel één van de meest gebruikte fietsroutes door Delft in de ochtendspits: langs de Giststraat, over het Achterom, over de Rozemarijnbrug en dan richting de Hambrug. Bij het Achterom is het éénrichtingsverkeer en de politie is hier intensiever aan het handhaven. Reden voor STIP om schriftelijke vragen te stellen! Lees hieronder waarom.

IMG 4292

Toename van fietsers in Delft

Het aantal fietsers in Delft neemt al jaren toe, met als gevolg grotere drukte op allerlei fietspaden in Delft. Deze groei in fietsverkeer is een ontwikkeling die we volgens STIP alleen maar moeten toejuichen. De fiets is een duurzame en gezonde vorm van mobiliteit, die bovendien veel minder ruimte in neemt dan auto(verkeer). Die verandering in de verkeersstromen, met relatief meer fietsverkeer dan autoverkeer, zorgt soms voor onveilige situaties op straat. De taak van de gemeente is dan ook om bij dergelijke onveilige situaties te kijken hoe deze op een fietsvriendelijke manier heringericht kunnen worden. Onlangs is bijvoorbeeld de Havenstraat ingericht als fietsstraat, een maatregel waar STIP al geruime tijd om vroeg en op veel meer plekken in Delft wil realiseren. Daarnaast heeft STIP bij besluitvorming rondom de Sebastiaansbrug succesvol gepleit voor een volwaardig tweerichtingsfietspad naast de nieuwe brug.

Wat is hier aan de hand?

Veel fietsers die richting de Hambrug gaan, komen vanuit de Giststraat op het Achterom. Zij fietsen dan over het Achterom richting de Rozemarijnbrug, om vervolgens onder het tunneltje door naar de Hambrug te fietsen. Ondanks dat het een heel gangbare route is, fietsen zij het deel over het Achterom tegen de rijrichting in. De politie heeft deze situatie als onveilig beoordeeld en heeft besloten de handhaving te intensiveren.

Wat vindt STIP?

Ook STIP ziet dat de verkeerssituatie onveilig is en snapt dat er maatregelen genomen moeten worden. De intensivering van handhaving door de politie ziet STIP als een tijdelijke maatregel en vinden wij niet geschikt voor de lange termijn. STIP is ervan overtuigd dat mensen weer veelvuldig gebruik zullen maken van deze route wanneer de politie handhaving weer afbouwt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de route van fietsers op en rondom deze plek zowel veilig, als ook een route met een goede doorstroming is. De situatie vraagt om een bredere kijk op de verkeerssituatie en inrichting van deze plek.

Wat wil STIP?

STIP heeft in de schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders het volgende gevraagd:

  • Zien zij de intensivering van het handhaven bij het Achterom als structurele, toekomstbestendige oplossing om een veilige fietsroute door dit deel van de binnenstad te garanderen?
  • Ziet het college oplossingen om de onveilige situatie op een andere wijze structureel aan te pakken en de doorstroming van deze plek significant te verbeteren?

STIP is benieuwd of het bijvoorbeeld mogelijk is om door verwijdering van autoparkeerplekken op deze plek de rijbaan te verbreden, zodat tweerichtingsverkeer voor fietsen wél mogelijk is. Ook zou er gekeken kunnen worden naar andere voorrangsregels in de omgeving. We wachten de antwoorden van het college met smart af.

Heb jij een idee voor een degelijke, fietsvriendelijke oplossing op het Achterom of wil je meer weten over de mening van STIP over fietsen in Delft? Neem contact op met Marnix Weiler.