renewable-1989416 1920

Portefeuille Klimaat & Energie

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille Klimaat & Energie houdt zich bezig met alles wat de Gemeente Delft kan doen in het voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en het voorbereiden op klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Een duurzame stad die op de toekomst is voorbereid, is voor STIP erg belangrijk. Nu moeten we de stappen zetten om Delft op tijd energieneutraal te maken. Daarom wil STIP onder andere energieneutraal bouwen, gasloze wijken en verdere opschaling van innovaties van The Green Village. Ook vinden we het belangrijk om de stad bestendig te maken voor de droogtes en extremere regenval die we kunnen verwachten. Denk hierbij aan meer groen in de openbare ruimte, groene daken en innovatieve tegels en technieken die water doorlaten en vasthouden.

Grote onderwerpen die onder deze portefeuille vallen zijn: het warmteplan, de energietransitie en het afvalbeleid. Vragen die daarbij centraal staan: Hoe krijgen we de verschillende Delftse wijken van het gas af? Hoe krijgen we heel Delft op duurzame energie? Hoe kunnen we het afval in Delft op een duurzame en efficiënte manier verwerken?

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Klimaat & Energie.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
22 sep. 2022
M
Motie Tijd voor actie op groen
STIP, D66, CDA
De motie vraagt om binnen een jaar een uitvoeringsplan op te stellen om een impuls te geven aan het vergroenen van Delft. Zo blijven we niet hangen in visies maar gaan we over tot actie.
Aangenomen
8 jun. 2022
SV
Schriftelijke vragen inzake Makkelijk elektrisch rijden en laden
CU, STIP
Sommige gemeenten in Nederland faciliteren de aanleg van een kabelgoot in de stoep voor het laden van een elektrische auto. Samen met de Christen Unie vraagt STIP of de gemeente Delft hier ook voor op en staat.
Gesteld
2 jun. 2022
M
Duurzaam besparen
STIP, CU
De motie roept op besparingen in kaart te brengen die bijdragen aan het verminder en beter scheiden van afval. Aanvullend wordt gevraagd bij de uitwerking van een dergelijk voorstel rekening te houden met kwetsbare inwoners en de bewustwording over afval.
Toegezegd
19 mei 2022
A
Tekstwijziging zienswijze Avalex
STIP
Op verzoek van de gemeente heeft Avalex in hun conceptbegroting voorstellen opgenomen om te besparen. De gemeente zit nog steeds erg krap bij kas. Daarom vragen we met deze zienswijze de voorstellen die ervoor zorgen dat we afval beter scheiden en grote vervuilers iets meer betalen verder uit te werken.
Toegezegd
16 dec. 2021
M
Stimuleer verduurzaming met groene leges
STIP, D66, GL, CU, CDA
Delft moet verduurzamen. Daarom willen wij Delftenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Door deze motie komt er een voorstel om door middel van leges of andere financiële prikkels Delftenaren te stimuleren om te verduurzamen. Hierbij houden we wel rekening met Delftenaren met een kleinere portemonnee. Zo maken we Delft samen duurzamer!
Aangenomen
4 nov. 2021
M
Motie Energie in de wijken
GL, STIP, D66, PvdA, VVD, CDA
De motie vraagt het college met een voorstel te komen voor het inzetten van de resterende Eneco-middelen (15 miljoen) voor de duurzaamheidsdoelen in de wijken. In het voorstel moet terugkomen hoe dit kan worden gekoppeld aan belangrijke uitdagingen zoals werkloosheid, eenzaamheid of veiligheid.
Aangenomen
1 jul. 2021
T
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen