Op naar 2040 met een nieuwe visie op mobiliteit

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben we het Mobiliteitsprogramma 2040 vastgesteld. Hierbij diende STIP een amendement en motie in welke (bijna) unaniem werden aangenomen. Lees hieronder meer.

IMG 1253

Marnix op bezoek bij Jelle, bewoner van de Thorbeckestraat.

Mobiliteitsprogramma

Een nieuwe visie op mobiliteit is hard nodig. De komende tijd zullen er in Delft veel woningen en banen bij komen, wat betekent dat onze stad steeds drukker wordt. Als we ons op een veilige en prettige manier willen kunnen blijven verplaatsen dan is een andere kijk op dit thema noodzakelijk. Zo zorgen we dat de straten een plek blijven waar we ons thuis voelen. In het Mobiliteitsprogramma staat omschreven hoe we hier tot 2040 voor zullen zorgen.

STIP is er erg blij mee: een ambitieus, toekomstgericht plan dat durft om keuzes te maken. Keuzes die nodig zijn om Delft een prettige stad voor wonen, werken en leven te laten blijven. Keuzes waarin de fietser en voetganger voorop staan en waarmee de straat voor iedereen een prettige plek wordt. Beide voorstellen van STIP, hieronder beschreven, kregen veel steun van de raad.

“Straat van de Toekomst”

Ten eerste heeft STIP een motie ingediend waarin we het college opdragen om de komende 3 jaar op in ieder geval 3 plekken te experimenteren met “De Straat van de Toekomst”. Deze werd unaniem aangenomen! In co-creatie met bewoners gaat de gemeente aan de slag om van woonstraten een veiligere, groenere en leukere plek te maken. Met zo’n straat kan heel de stad zien hoe hun voortuin er ook uit kan komen te zien en wordt het hopelijk een aanjager voor de rest van de woonwijken. Zo verduurzamen we mét draagvlak de hele stad.

Marnix en Marcel gingen een paar weken geleden al langs bij bewoners van de Thorbeckestraat. Zij hadden zelf al plannen gemaakt om hun straat anders in te richten. De voorgestelde aanpassingen zullen worden uitgevoerd nadat de straat voor rioleringswerkzaamheden, die binnenkort plaats zullen vinden, opengebroken is. Twee vliegen in één klap dus! Zulke initiatieven passen binnen ons nieuwe mobiliteitsbeleid en moeten volgens STIP dan ook door de gemeente ondersteund worden. Daarnaast is het onze taak om in heel de stad het straatbeeld te verbeteren: meer groen, minder auto’s en meer ruimte voor langzaam verkeer zodat we allemaal veilig buiten kunnen spelen.

Experimenten in de openbare ruimte

Ten tweede dienden we het amendement 'Experimenten in de openbare ruimte' in. Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is. Uit onderzoek blijkt dat dit kan helpen om draagvlak voor definitieve aanpassingen te vergroten. Ook biedt het de mogelijkheid om ervaring op te doen met een nieuwe inrichting, voordat veel geld aan permanente aanpassingen wordt besteed. Al met al dus een mooie aanvulling op het onderzoek dat we doen.

Vervolg

Behalve het Mobiliteitsprogramma 2040, wat onze langetermijnvisie beschrijft, zal het college ook met uitvoeringsplannen komen. Hierin wordt de ambitie vertaald in concrete projecten met een beschrijving, planning en financiering. STIP blijft er scherp op dat we onze ambitie hier ook daadwerkelijk in gaan terug zien, zodat we van Delft een nog mooiere stad maken!