Digitale debat over rookvrije Binnenstad tijdens SIDDER

Ieder jaar organiseert STIP het scholierendebat SIDDER samen met het Stanislascollege en de griffie om jongeren in aanraking met de politiek te brengen. Anders dan de afgelopen jaren vond het afgelopen vrijdag plaats via het digitaal klaslokaal in plaats de raadszaal op het Stadhuis.

rookvrij

Wat betreft de Stanislasleerlingen (en ook deze kinderen): “op naar een rookvrije generatie!” (Bron: KWF)

Pilot rookvrij deel van de Binnenstad

39 VWO-leerlingen van het Stanislascollege gingen afgelopen vrijdag met elkaar en ‘wethouder Marnix Weiler’ in debat onder begeleiding van voorzitter en loco-burgemeester Stephan Brandligt. Het fictieve raadsbesluit dat centraal stond was een voorstel om een deel van de Binnenstad rookvrij in te richten. Het zou gaan om een informeel verbod, waar niet direct op gehandhaafd wordt, voor de proefperiode van één jaar.

Het debat werd goed voorbereid met begin maart eerst een spoedcursus raadslid zijn van Marnix Weiler in de klas en daarna werden de groepjes leerlingen ondersteund door een contactpersoon van iedere fractie uit de Delftse raad. En met resultaat! Het online/digitaal debatteren weerhield leerlingen er niet van om een stevig debat te voeren met veel interrupties op elkaar en vragen voor de ‘wethouder’.

stanislas spoedcursus

Amendementen en moties, ook steun

Veel ‘raadsleden’ wezen op de mogelijke gevolgen voor ondernemers in het gebied, zoals terrassen van horeca in het gebied waar dan ook niet meer gerookt zou mogen worden. Anderen namen het op voor bewoners die in hun voortuin dan ook niet meer zouden mogen roken. En hoe was de ‘wethouder’ van plan op dit verbod te gaan toezien? Zonder handhaving zou toch niemand zich er iets van aantrekken? Sommige partijen zagen meer in een verkoopverbod van tabak of wilden dat er bij een rookverbod wel rookhokken in de openbare ruimte voor in de plaats kwamen.

Kortom, veel ideeën en daarom ook veel moties en amendementen, respectievelijk 5 en 2. Het amendement van ‘D66’ dat vroeg om een evaluatie na één half jaar in plaats van een heel jaar haalde het, net als de motie van ‘STIP’ die vroeg om rookhokken te onderzoeken en de motie van ‘ChristenUnie’ waarin om een informatiecampagne over het rookvrije gebied gevraagd werd. Felicitaties aan hen! Gelukkig kon het ‘raadsvoorstel’ zelf ook op voldoende steun rekenen.

De boodschap van de leerlingen was helder: op naar een rookvrije generatie!