Studentenwelzijn: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In tijden van het coronavirus is contact met elkaar schaars en ligt eenzaamheid op de loer. Erg kwetsbaar zijn ouderen of alleenstaanden, maar enzaamheid en andere psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten. STIP ziet hier een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd en stelde daarom samen met GroenLinks schriftelijke vragen.

DSC01581

De faculteit Civiele Techniek van TU Delft, waar Marnix zelf studeert

Wat is er aan de hand?

Studenten staan vandaag de dag meer onder druk vanuit de onderwijsinstellingen, de overheid en maatschappij om vlot te studeren en zich op andere manieren in te zetten. Daarbij zijn veel studenten door het afschaffen van studiefinanciering genoodzaakt schulden te maken of vrije tijd te vullen met een bijbaan, waardoor het aantal schulden toeneemt. Als laatste zijn studentenwoningen steeds vaker studio’s voor 1 persoon waar sociaal contact ontbreekt en studenten in afzondering leven. Eenzaamheid ligt dan op de loer en psychische klachten kunnen door anderen minder makkelijk vroegtijdig gesignaleerd worden. Onder andere hierdoor zijn er steeds meer (internationale) studenten met psychische klachten die uitvallen bij hun studie en tussen wal en schip raken. Lees meer in een eerder websitestukje.

Wat wil STIP?

Psychische klachten bij studenten worden vaak niet alleen veroorzaakt door stress van een studie, maar gaan meestal gepaard met een lastige thuissituatie, schulden of een verslaving. STIP ziet hier een gezamenlijke rol weggelegd voor de gemeente, DUWO, huisartsen, GGZ Delfland, hogescholen, MBO-instellingen en de TU Delft.

STIP vindt het daarom erg belangrijk dat er een soepele samenwerking tussen al deze partijen is. Dit betekent enerzijds dat deze partijen elkaar goed weten te vinden en weten bij welke vraag welke instantie zij moeten benaderen. De Sociale Kaart is hier een belangrijk instrument in. Anderzijds dient er bij complexe problematiek als deze een integrale, gezamenlijke aanpak te zijn die knelpunten in alle disciplines oplost. STIP vindt dat de gemeente hier de leiding in moet nemen.

Wat doet de gemeente allemaal?

Met dit in het achterhoofd hebben we samen met Groenlinks schriftelijke vragen gesteld in februari. De antwoorden op deze vragen kwamen afgelopen week binnen en stemde STIP grotendeels tevreden. Er is veel aandacht voor het thema bij het college van B&W en er is met een aantal van de bovengenoemde instellingen regelmatig contact. Naar aanleiding van onze vragen is na navraag van de gemeente ook het contact tussen TU Delft en GGZ Delfland weer opgepakt. Eenzaamheid onder jongeren is in de nieuwe gezondheidsnota een specifiek aandachtspunt.

Wat kan beter?

STIP vindt de samenwerking tussen de bovengenoemde partijen essentieel voor het studentenwelzijn. Echter, in de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt de TU als verantwoordelijke gesteld voor het voorkomen van psychische klachten onder studenten.

STIP benadrukt de noodzaak van brede samenwerking met regelmatig overleg, een duidelijke sociale kaart en een integrale, gezamenlijke aanpak. Hier zal STIP bij de bespreking van de gezondheidsnota dan ook nogmaals aandacht voor vragen.