Visie op Delft

visie

Onze visie op Delft begint bij de kracht van Delft: kennis. Delft heeft alles in huis om een echte kennisstad te zijn. Een kennisstad heeft als eerste een economische basis: innovaties leiden tot nieuwe bedrijven, die nieuwe banen creëren. Bovendien hebben de meeste kennisintensieve bedrijven andere ondernemers nodig zoals de bakker op de hoek of de accountant uit de straat. De Delftse kenniseconomie geeft Delft zijn welvaart.

De Delftse kennis heeft ook effect op de leefbaarheid van de stad. Heel direct, door het toepassen van Delftse vindingen in de stad om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren. Door het effect op de Delftse cultuur, zowel in het theater als op straat. En ook op de woningmarkt: Delft heeft behoefte aan meer woningen voor studenten en kenniswerkers. Tenslotte biedt de Delftse kennis ook een basis voor goede zorg, zorg die voor iedereen passend is en optimaal ondersteund wordt door techniek. Want in kennisstad Delft heeft iedereen de kans om mee te doen.