SIDDER: Leerlingen in debat over straatintimidatie

Maandag 15 april gingen leerlingen van het Stanislascollege met elkaar in debat over de aanpak van straatintimidatie. STIP organiseert het debat "Scholieren In De DElftse Raad" (SIDDER) ieder jaar in samenwerking met het Stanislascollege en de griffie, omdat STIP het belangrijk vindt om jongeren in aanraking met de lokale politiek te brengen.

06a8698586a152d4e85ecdd271fe556ecd1c688e 5cc1a3cd62a2a.blog-large

Het debat tijdens de stemmingen met in de zaal de leerlingen van het Stanislascollege en op de voorgrond v.l.n.r. Sybren van der Velde, Stephan Brandligt en griffier Anton de Boer.

Met alle Delftse raadspartijen vertegenwoordigd door 5-vwo-leerlingen, Stephan Brandligt als locoburgemeester en STIP-raadslid Sybren van der Velde als wethouder werd er een debat dat nagespeeld, zoals dat in het echt ook gaat. De discussie was er echter niet minder om. Er werd een stevig en zeer inhoudelijk debat gevoerd over een raadsvoorstel hield in dat er in Delft een onderzoek naar de aanpak van straatintimidatie gedaan moet worden met een budget van 50.000 euro.

Hoewel iedereen benadrukte dat dit een belangrijk onderwerp is, vonden veel partijen 50.000 euro wel erg veel geld. Ze wezen de wethouder op de onderzoeken die in Rotterdam, Amsterdam en op de TU Delft al gedaan zijn. Sommige partijen zeiden het geld liever aan andere dingen te besteden. De 'fractie van GroenLinks' diende daarom samen met 'D66' en 'PvdA' een motie in om de helft van het geld aan een onderzoek te besteden en de andere helft aan preventie zoals campagnes en voorlichting op scholen. Deze kon op brede steun rekenen. Behalve deze motie kwam 'GroenLinks' ook last-minute met een motie over een meldapp en het project Safe Streets. 'Wethouder Van der Velde' vond dit een goed idee en zei toe dit mee te zullen nemen in het onderzoek.

Naast moties kwamen verschillende partijen met amendementen, welke opvallend genoeg hetzelfde doel hadden. Namelijk alle bevolkingsgroepen betrekken in het onderzoek in plaats van de LHBTI gemeenschap uitsluiten, zoals in het raadsvoorstel stond. Op initiatief van o.a. 'de fractie SP' werden deze amendementen samengevoegd tot één amendement zodat ook deze met een meerderheid aangenomen werd.

Het raadsvoorstel als geheel werd met een nipte meerderheid aangenomen tot opluchting van 'wethouder Van der Velde'. De 'fractie SP' werd door de jury gekozen als winnende fractie, mede dankzij hun uitstekende voorbereiding, teamwork tijdens het debat en de tactische zet om de amendementen samen te voegen. 'ChristenUnie raadslid' Jasper werd aangewezen als beste debater van de middag. Hij wist op iedere interruptie een goed, soms erg technisch antwoord te formuleren, waarmee alle andere 'raadsleden' het bos in gestuurd werden. De winnaars werden beloond met een tegoedbon voor ijsjes bij De Lelie!

Complimenten aan alle leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen voor het uitstekende debat dat zij voerden. De debattraining die een paar weken van tevoren door CDA-raadslid Gerrit Jan Valk was gegeven werd door de leerlingen goed gebruikt. Persoonlijke anekdotes, goed geframede interrupties, het kwam allemaal voorbij. Verder was het duidelijk te zien dat alle fracties de middag goed voorbereid hadden met elkaar en met een écht raadslid van de betreffende fractie. Dit bracht het debat tot een hoog niveau. Al met al een leerzame en daarom zeer geslaagde middag!

Mocht u meer benieuwd zijn naar het evenement SIDDER, neem dan contact op met Marnix Weiler.