DSC 5048

Portefeuille Cultuur

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Cultuur verbindt mensen en is belangrijk voor een stad als Delft. Met haar historie trekt Delft bezoekers aan, welke voor veel Delftenaren een belangrijke bron van inkomsten zijn. Het Prinsenhof en Agathaplein zijn de entree van het historische centrum met daarin ook andere culturele hoogtepunten zoals Theater De Veste en OPEN.

Maar nog belangrijker is ruimte voor cultuur en creativiteit bij alle Delftenaren, in heel Delft. Iedereen moet toegang hebben tot cultuur, zodat elke Delftenaar de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen. Juist de kleine experimentele projecten zoals Cultuurhuis Delft bereiken Delftenaren die niet zo snel in contact komen met cultuur, dus die moeten we ondersteunen.

Delft heeft prachtige evenementen en deze moeten we ondersteunen met een volwaardige cultuurbalie Club Delft, locatieprofielen en door drempels voor initiatieven weg te nemen. Ook geven we de ruimte aan street art en onderzoeken we de mogelijkheden voor een poppodium voor (jonge) Delftse makers.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Cultuur.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
12 apr. 2024
SV
Burgwal 45-49
STIP, PvdA, Volt
De bierfabriek heeft haar deuren gesloten. STIP vindt deze locatie geschikt voor een poppodium. Er zijn ook erfpachtvoorwaarden op dit pand die om een culturele jongeren functie vraagt.
Gesteld
9 nov. 2023
M
Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk
CU, Volt, STIP, GL
De motie vraagt om inzichtelijk te maken wat het kost om de culturele basis op orde te krijgen zoals beschreven in het BMC-rapport. En welke (co-)financierings mogelijkheden hiervoor zijn. Verder wil deze motie ook dat we kijken hoe we de culturele basis in de gehele regio kunnen versterken.
Aangenomen
29 jun. 2023
M
Indexering van subsidies conform Consumenten Prijsindex CBS
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt om bij de begroting uit te zoeken hoeveel het kost om de subsidies van culturele en maatschappelijke organisaties te indexeren volgens het CBS conform inflatie. Verder vraagt het om een financieel plan bij de evaluatie van het Cultuurkader in 2024.
Toegezegd
4 apr. 2023
T
Onderzoeken of het Rietveld Theater de renovatie zelf kan uitvoeren
CDA, CU, STIP
Het Rietveld Theater moet gerenoveerd worden. Het oude pand aan het Rietveld is niet meer voldoende. Omdat de kosten veel hoger zijn dan verwacht, willen wij dat er ook gekeken wordt naar hoe het Rietveld de verbouwing zelf kan doen. De wethouder gaat hier binnenkort mee aan de slag!
Toegezegd
4 apr. 2023
T
Tijdelijke huisvesting voor het Rietveld Theater
STIP, CU, GL
Omdat het gebouw van het Rietveld Theater een grote renovatie nodig heeft, kunnen zij tijdelijk geen gebruik maken van het gebouw en zitten ze tijdelijk in het Kabeldistrict. De permanente locatie duurt langer, waardoor het Rietveld langer tijdelijke huisvesting nodig heeft. Wij pleitten daarom dat de gemeente zich hiervoor inzet, zodat het Rietveld Theater niet tijdelijk dakloos wordt.
Toegezegd
16 mrt. 2023
T
Ook kijken naar nieuwe locatie Rietveldtheater
STIP
Het Rietveldtheater wordt vernieuwd. Tot nu toe is er alleen gekeken naar renovatie, maar omdat die veel duurder uitpakt dan verwacht, willen we ook kijken of een andere locatie mogelijk is. Zo kunnen we het Rietveld een fijne, toekomstbestendige locatie bieden. Naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder dit ook toegezegd.
Toegezegd
10 nov. 2022
M
Laat de Delftse popmotor weer draaien
STIP, D66, Volt, GL, PvdA
€50.000 te reserveren voor pop in Delft vanuit de OCW middelen van het Rijk
Aangenomen
10 nov. 2022
A
Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden
D66, CU, GL, STIP, Volt
Het budget voor onderzoek naar het Delftse slavernijverleden met € 32.000 te verhogen voor uitbreiding van het onderzoek.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen