DSC 5048

Portefeuille Cultuur

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Cultuur verbindt mensen en is belangrijk voor een stad als Delft. Met haar historie trekt Delft bezoekers aan, welke voor veel Delftenaren een belangrijke bron van inkomsten zijn. Het Prinsenhof en Agathaplein zijn de entree van het historische centrum met daarin ook andere culturele hoogtepunten zoals Theater De Veste en OPEN.

Maar nog belangrijker is ruimte voor cultuur en creativiteit bij alle Delftenaren, in heel Delft. Iedereen moet toegang hebben tot cultuur, zodat elke Delftenaar de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen. Juist de kleine experimentele projecten zoals Cultuurhuis Delft bereiken Delftenaren die niet zo snel in contact komen met cultuur, dus die moeten we ondersteunen.

Delft heeft prachtige evenementen en deze moeten we ondersteunen met een volwaardige cultuurbalie Club Delft, locatieprofielen en door drempels voor initiatieven weg te nemen. Ook geven we de ruimte aan street art en onderzoeken we de mogelijkheden voor een poppodium voor (jonge) Delftse makers.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Cultuur.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
4 apr. 2023
T
Onderzoeken of het Rietveld Theater de renovatie zelf kan uitvoeren
CDA, CU, STIP
Het Rietveld Theater moet gerenoveerd worden. Het oude pand aan het Rietveld is niet meer voldoende. Omdat de kosten veel hoger zijn dan verwacht, willen wij dat er ook gekeken wordt naar hoe het Rietveld de verbouwing zelf kan doen. De wethouder gaat hier binnenkort mee aan de slag!
Toegezegd
4 apr. 2023
T
Tijdelijke huisvesting voor het Rietveld Theater
STIP, CU, GL
Omdat het gebouw van het Rietveld Theater een grote renovatie nodig heeft, kunnen zij tijdelijk geen gebruik maken van het gebouw en zitten ze tijdelijk in het Kabeldistrict. De permanente locatie duurt langer, waardoor het Rietveld langer tijdelijke huisvesting nodig heeft. Wij pleitten daarom dat de gemeente zich hiervoor inzet, zodat het Rietveld Theater niet tijdelijk dakloos wordt.
Toegezegd
16 mrt. 2023
T
Ook kijken naar nieuwe locatie Rietveldtheater
STIP
Het Rietveldtheater wordt vernieuwd. Tot nu toe is er alleen gekeken naar renovatie, maar omdat die veel duurder uitpakt dan verwacht, willen we ook kijken of een andere locatie mogelijk is. Zo kunnen we het Rietveld een fijne, toekomstbestendige locatie bieden. Naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder dit ook toegezegd.
Toegezegd
10 nov. 2022
M
Laat de Delftse popmotor weer draaien
STIP, D66, Volt, GL, PvdA
€50.000 te reserveren voor pop in Delft vanuit de OCW middelen van het Rijk
Aangenomen
10 nov. 2022
A
Volwaardig onderzoek Delfts slavernijverleden
D66, CU, GL, STIP, Volt
Het budget voor onderzoek naar het Delftse slavernijverleden met € 32.000 te verhogen voor uitbreiding van het onderzoek.
Aangenomen
16 dec. 2021
M
Behoud bestemde gelden voor cultuur
STIP, D66, PvdA, VVD, GL, OD
De motie vraagt het college in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel te doen over het gebruik van het geld dat nog niet is besteed voor cultuur en geld van het Rijk dat als ondersteuning voor de cultuursector nog moet binnenkomen.
Aangenomen
18 nov. 2021
A
Eerlijk betalen voor cultuur
D66, STIP, CDA, CU, GL, PvdA, GS, SD, OD
Het amendement bestempelt het toepassen van Fair Practice Code, oftwel eerlijke arbeidscontracten in de culturele sector, als een basis beleidspunt in de cultuurkader 2021-2030
Aangenomen
18 nov. 2021
A
Een extra zaal voor een uitgebreider Delfts cultuuraanbod
STIP, OD, CDA, D66, GL, PvdA
Dit amendement voegt de ambitie toe aan het cultuurkader 2021-2030 om een multifunctionele-, vlakkevloerzaal te realiseren in Delft om een podium te geven aan pop, dance, theater, debat en festivals.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen