Portefeuille Cultuur

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Cultuur verbindt mensen en is belangrijk voor een stad als Delft. Met haar historie trekt Delft bezoekers aan, welke voor veel Delftenaren een belangrijke bron van inkomsten zijn. Het Prinsenhof en Agathaplein zijn de entree van het historische centrum met daarin ook andere culturele hoogtepunten zoals Theater De Veste en OPEN.

Maar nog belangrijker is ruimte voor cultuur en creativiteit bij alle Delftenaren, in heel Delft. Iedereen moet toegang hebben tot cultuur, zodat elke Delftenaar de kans heeft om zichzelf te ontwikkelen. Juist de kleine experimentele projecten zoals Cultuurhuis Delft bereiken Delftenaren die niet zo snel in contact komen met cultuur, dus die moeten we ondersteunen.

Delft heeft prachtige evenementen en deze moeten we ondersteunen met een volwaardige cultuurbalie Club Delft, locatieprofielen en door drempels voor initiatieven weg te nemen. Ook geven we de ruimte aan street art en onderzoeken we de mogelijkheden voor een poppodium voor (jonge) Delftse makers.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Cultuur. Voor een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
Nov 5, 2020
M
Versterking gemeenschapszin door verenigingen
CDA, GL, OD, CU, PvdA, STIP
Deze motie vraagt verenigingen extra te ondersteunen bij hun initiatieven en projecten en te betrekken bij de versterking van wijken om zo Delft sterker te maken in tijden van corona. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Aangenomen
Mar 12, 2020
T
Kunst in de openbare ruimte
STIP
College zegt toe over het onderwerp kunst in de openbare ruimte in gesprek te gaan met culturele partners, woningcorporaties en bewoners van de wijk en de conclusies en eventuele vervolgacties van de gesprekken op te nemen in het nog uit te werken integraal ontwikkelplan.
Toegezegd
Mar 5, 2020
M
Het puntensysteem de ruimte geven
STIP, SD, SP
De minimaal toegestane termijn tussen twee incidentele festiviteiten verlagen wordt van vier weken naar twee weken. Lees hier het websitestukje
Verworpen
Mar 5, 2020
M
Meer ruimte overdag voor festiviteiten
STIP, SD, SP
Deze motie draagt het college op om incidentele festiviteiten die buiten plaatsvinden en tot uiterlijk 19:00 uur duren niet twee punten maar één punt in het puntensysteem voor incidentele festiviteiten te laten kosten. Lees hier het websitestukje
Verworpen
Mar 5, 2020
M
Één integrale evenementenagenda voor Delft
STIP, SD, SP, D66, CU, GL
Deze motie draagt het college op om een betere geïntegreerde evenementenagenda te ontwikkelen met alle bij de gemeente gemelde evenementen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen