Juist nu meer ruimte voor fietser en voetganger

De komende tijd staan er al mooie projecten in de planning welke ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Echter, juist nu nemen deze twee groepen in aantallen toe en zijn ook op korte termijn maatregelen nodig om hen anderhalve meter afstand te kunnen laten houden. STIP stelde daarom schriftelijke vragen.

IMG 8147

Marnix legt uit.

Fietsers en voetganger in tijden van corona

Nu scholen weer opengaan en andere maatregelen versoepeld worden, neemt verkeer weer toe. Samen met de oproep van kabinet en gemeente om per fiets of te voet te gaan, levert dit meer fietsers en voetgangers op. Deze moeten dan wel op een veilige wijze kunnen plaatsvinden met voldoende afstand. In de auto is dit met een eigen, afgesloten ruimte op een veilige manier te doen. Per fiets en voetganger is dit een stuk lastiger aangezien je de openbare ruimte met vele mensen deelt en verkeer op fietspaden en voetpaden minder ruimte heeft. Op drukke plekken kunnen zo onveilige situaties ontstaan.

Daarom stelde STIP met steun van ChristenUnie en GroenLinks schriftelijke vragen. Hierin vragen we het college om uit te zoeken op welke plekken in Delft dergelijke situaties kunnen ontstaan en om op deze plekken passende maatregelen te nemen welke voetganger en fietser meer ruimte geven.

Experimenten

Volgens STIP hoeven dit niet altijd permanente wijzigingen te zijn, maar kunnen dit ook tijdelijke experimenten zijn. Belangrijk is dat de maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden zodat de toename in fietsers en voetgangers veilig afgewikkeld kan worden. STIP denkt hierbij aan verlaging van rijsnelheden zodat fietsers kunnen mengen met autoverkeer en zo afstand kunnen houden. Daarnaast kunnen verkeerslichten nog meer fietser- en voetgangersvriendelijk ingesteld worden, zodat geen onveilige wachtrijen ontstaan. We vragen de wethouder in Delft ook met dit soort experimenten aan de slag te gaan.

Mobiliteitsplan projecten

Behalve dat de maatregelen nodig zijn vanuit perspectief van veiligheid in deze coronacrisis, leveren experimenten waardevolle input voor het mobiliteitsplan wat momenteel opgesteld wordt. In het kader hiervan worden in 2020 en 2021 al een heel aantal projecten uitgevoerd die fietser en voetganger de ruimte geven. Zo worden in Hof van Delft veel nieuwe fietsstraten ingericht, wordt het fietspad aan noordzijde van de Buitenwatersloot verbreed en worden fietsroutes richting Naaldwijk en Zoetermeer verbetert, wat regionaal fietsverkeer moet aanmoedigen.

STIP is hier heel blij mee en zou graag zien dat hier zo snel mogelijk mee begonnen wordt. Het naar voren halen van deze projecten in combinatie met snel te nemen, tijdelijke maatregelen zou de situatie op veel locaties zichtbaar verbeteren!

Heb jij ook ideeën over waar echt meer ruimte voor fiets en voetganger nodig is? Wil je meer weten over de mening van STIP op mobiliteit? Neem contact op met Marnix Weiler.