• Afgelopen zomer schreven we over plannen voor de aanscherpingen van de huisvestingsverordening en de grote gevolgen die dit heeft voor studentenwoningen in Delft. De wijzigingen zorgen er onder andere voor dat sommige studentenhuizen straks niet meer bestaan. STIP is zeer kritisch en wil woningen die nu op de tocht staan beschermen.

 • Gisteravond is de commissie sociaal domein en wonen in debat gegaan over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie naar twee locaties voor een scholencampus in Tanthof. Jip Enthoven voerde namens STIP het woord. Ben je benieuwd naar het standpunt van STIP? Lees hier verder!

 • STIP is op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022! Om de komende jaren net zo succesvol te zijn als de afgelopen tijd, hebben we nieuwe enthousiaste mensen nodig. Lijkt het jou tof om leiding te geven aan een campagne met ruim 50 deelnemers of om na de verkiezingen de stad te besturen? Lees dan verder!

 • In de raadsvergadering van 17 december 2020 is besloten dat Delftse winkels voortaan op zondag tot 22:00 open mogen blijven. Met deze verruiming kunnen de winkels op zondag net zo lang openblijven als in de rest van de week. 

 • In de laatste raadsvergadering van 2020 diende STIP de motie ‘Prioriteiten in het warmteplan’ in. Hiermee zorgen we ervoor dat er oog is voor een eerlijke energietransitie waarin álle Delftenaren meekomen. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Wil je weten hoe wij ons inzetten voor een eerlijke energietransitie? Lees dan hier verder!

 • Afgelopen raadsvergadering (17 december) konden twee STIP moties rondom technische innovaties in de zorg op steun van de raad en wethouder rekenen! Hierdoor gaat de gemeente samen met zorgaanbieders onderzoeken hoe we blockchain kunnen inzetten en wordt er een plan gemaakt hoe we meer in kunnen zetten op technische innovaties in de zorg.

 • Binnenkort zal er een kunstwerk met als onderwerp Artikel 1 van de grondwet in Delft komen. Afgelopen donderdag heeft Jip haar maidenspeech over dit onderwerp gehouden in de gemeenteraad. Het kunstwerk zal binnenkort gemaakt worden en wij zijn benieuwd naar het resultaat!

 • 19 november aanstaande worden Daylam Dag en Jip Enthoven geïnstalleerd als raadsleden namens STIP. Zij nemen het stokje over van fractievoorzitter Matthijs Gouwerok en Kim Bosch. Ida de Boer zal het fractievoorzitterschap overnemen. Met deze nieuwe fractieleden zal STIP met nieuwe energie aan de uitdagingen werken waar Delft momenteel voor staat.

 • Deze week klom Rick van den Brink in de pen. In deze column roept hij op tot saamhorigheid in deze moeilijke tijd. Lees hoe Rick denkt dat we ervoor kunnen zorgen dat we sterker deze crisis uitkomen!

 • Hoewel iedereen momenteel thuis werkt, blijft STIP zich inzetten voor een bereikbaar Delft. Uit een onderzoek van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) blijkt dat meer dan de helft van hun ondernemers de bereikbaarheid van OV als onvoldoende beoordeeld. De snelste oplossing? Deelvervoer op maat!

 • Het jaarlijkse moment dat de Delftse partijen terug en vooruitblikken op de stad met hun visie was dit jaar voor het eerst digitaal. Toch waren er nog uitgebreide visies en een goed debat. Lees hieronder de inbreng van STIP door fractievoorzitter Matthijs Gouwerok.

 • Afgelopen donderdag werd de intocht van Sinterklaas in de raad besproken. STIP pleitte hier dat deze intocht zo snel mogelijk helemaal uit roetveegpieten moet bestaan zodat het een inclusief feest is. Het sinterklaasfeest in de huidige vorm met zwarte piet is niet een feest voor iedereen. Het veroorzaakt helaas pijn bij een grote groep mensen.

 • Volgend jaar verschijnt de omgevingsvisie en dankzij STIP komt hierin ook terug hoe Delft haar dakoppervlak beter gaat gebruiken. Donderdag bespraken we de duurzaamheidsvisie van de Schieoevers, waar o.a. een dakenvisie in opgenomen was. Volgens STIP een goed idee voor de hele stad en daarom vroegen (en kregen) we deze toezegging van de wethouder.

 • Gisteravond is onze motie “Zonenergiestrategie Delft” aangenomen. In 2050 wil Delft 100% energieneutraal zijn. Nu wordt 1.6% duurzaam opgewekt, er is dus nog een lange weg te gaan. Met onze motie vragen we om een aanpak waarin niet alleen wordt ingezet op zonnepanelen op daken maar ook op multifunctioneel ruimtegebruik. Lees hieronder verder!

 • De vraag naar studentenwoningen groeit rap. Ondertussen is er beperkte bouwruimte en nemen de tekorten in alle woonsegmenten toe. De gemeente stelt voor om flink bij te zetten op de nieuwbouwambitie van 2500 studentenwoningen, maar ook om nieuwe verkamering stop te zetten. Wat vindt STIP en wat is het effect op (toekomstige) bewoners? Lees verder.

 • De laatste verkiezingen zijn inmiddels 2 jaar geleden, de hoogste tijd dus om te laten zien wat STIP de afgelopen jaren allemaal voor de stad en zijn inwoners betekent heeft. Van 11 tot 16 juni is STIP de stad in gegaan, waarbij elke dag in het teken van één van onze speerpunten. Hieronder kun je teruglezen wat STIP allemaal ondernomen heeft.

 • Afgelopen dinsdag besprak de commissie Ruimte & Verkeer het concept Mobiliteitsplan 2040 en bijbehorende uitvoeringsprogramma. STIP is blij met dit plan, waarin de mobiliteitstransitie van auto naar fiets duidelijk naar voren komt en de openbare ruimte als plek om te verblijven wordt gezien in plaats van enkel om te verplaatsen en parkeren.

 • Over de hele wereld is er een golf aan protesten op het gebied van racisme en discriminatie ontstaan, ook wel de Black Lives Matter protesten. STIP vindt racisme en discriminatie onacceptabel en gaat graag met jou in gesprek om Delftse ervaringen te delen en over oplossingen na te denken. Daarom gaan wij een breed stadsgesprek organiseren.

 • Toen de Horeca te horen kreeg dat ze op 1 juni weer open mochten, was de grote vraag bij studentenverenigingen of ook zij weer van start konden. Toen er de week voor 1 juni nóg geen duidelijk was, besloot Marcel de (verenigings)koppen bij elkaar te steken. Hieronder lees je hoe wij ons ingezet hebben om verenigingen te heropenen.

 • Tijdens de eerste digitale raadsvergadering ooit werden Daylam Dag en Jip Enthoven geinstalleerd in de Delftse gemeenteraad. In een vergadering waar elk raadslid vanuit huis aan deelnam, mochten zij wel aanwezig zijn in de raadszaal om in bijzijn van burgemeester en griffie de verklaring en belofte af te leggen.

 • De komende tijd staan er al mooie projecten in de planning welke ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Echter, juist nu nemen deze twee groepen in aantallen toe en zijn ook op korte termijn maatregelen nodig om hen anderhalve meter afstand te kunnen laten houden. STIP stelde daarom schriftelijke vragen.

 • Op 1 juni is het weer mogelijk om de horeca te bezoeken, mits mensen 1.5 meter afstand houden. Om te zorgen dat onze Delftse ondernemers hier optimaal gebruik van kunnen maken wil STIP dat cafés en restaurants extra ruimte rondom hun pand kunnen gebruiken als terras.

 • Ieder jaar organiseert STIP het scholierendebat SIDDER samen met het Stanislascollege en de griffie om jongeren in aanraking met de politiek te brengen. Anders dan de afgelopen jaren vond het afgelopen vrijdag plaats via het digitaal klaslokaal in plaats de raadszaal op het Stadhuis.

 • In tijden van het coronavirus is contact met elkaar schaars en ligt eenzaamheid op de loer. Erg kwetsbaar zijn ouderen of alleenstaanden, maar enzaamheid en andere psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten. STIP ziet hier een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd en stelde daarom samen met GroenLinks schriftelijke vragen.

 • Het coronavirus houdt ons allen bezig in deze tijd. Het is een ongekende situatie en een flinke uitdaging voor de maatschappij om deze zo goed mogelijk aan te gaan. Laatst werd het coronavirus in Delft besproken door de gemeenteraad. Lees hieronder meer.

 • Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een fel debat over de regeling incidentele festiviteiten, ook wel ‘het puntensysteem’, gevoerd. STIP is er voorstander van deze regeling te versoepelen om ondernemers meer vrijheid te geven en onze stad een bruisende stad te laten zijn en diende drie moties in.

 • In 2024 zal Royal HaskoningDHV een locatie in Delft openen! Het bedrijf zal zich vestigen op de Mijnbouwstraat 120 op de TU Campus in het monumentale voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw waar nu het Science Center is gevestigd. STIP is om verschillende redenen enorm blij met deze ontwikkeling.

 • In het tweede kwartaal van 2020 zal de Gemeente Delft een nieuwe visie op toerisme publiceren. Voor STIP is het van belang van we kwalitatief toerisme op de juiste manier stimuleren door de juiste toeristen binnen te halen. Hier een update van de stand van zaken.

 • STIP is erg blij met de contouren van de nieuwe parkeervisie die vorige week geschetst werden op het Stadhuis. Wat STIP betreft is je auto voor deur op straat parkeren niks vanzelfsprekends meer, verdient de fietser meer openbare ruimte en maken we van Binnenstad een autoluw gebied. De voornemens van de wethouder sluiten hier zeer goed op aan!

 • Een meerderheid van de Delftse raad heeft ingestemd met een verbod van het meenemen de combinatie van lachgas en ballonen, zowel lopend, op de fiets als in de auto. STIP is kritisch en heeft tegen het voorstel gestemd.

 • De oranje fietsen zijn na een pilot van twee jaar een bekend gezicht geworden in het Delftse straatbeeld. STIP ziet in Mobility as a Service (MaaS) veel potentie. Om de potentie van de deelfiets te benutten is regulering nodig en daarom vroegen we de wethouder onderzoek naar een vergunningstelsel te doen.

 • Gisteren stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de Eneco-aandelen nadat de raad zich afgelopen commissie had uitgesproken over de verkoop. Maar wat gaat dit betekenen voor Delft als stad? En wat is de visie van STIP op deze verkoop?

 • Deze week dient STIP het initiatiefvoorstel duurzaam (ver)bouwen in! Samen met D66 en GroenLinks doen we een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis.

 • Onze Binnenstad hoort een bruisende plek te zijn en is hét podium voor heel Delft. De afgelopen jaren is het aantal incidentele festiviteiten fors gedaald. Volgens STIP reden om te pleiten voor verandering op verschillende vlakken: verbeterde communicatie richting ondernemers, één integrale evenementenkalender en een flexibeler puntensysteem.

 • Veel mensen maken zich zorgen over de online veiligheid van persoonsgegevens. Wat gebeurt er met jouw gegevens, en wat kun je doen om jezelf te beschermen? STIP en de Piratenpartij Delft organiseren op woensdag 22 januari een workshop digitale zelfverdediging. Met een interactief programma leer je je jezelf online beter beschermen.

 • In de raadsvergadering van donderdag 19 december heeft STIP samen met GroenLinks, CDA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen een motie ingediend om met de skaters in Delft in kaart te brengen wat op de lange termijn in Delft de meest geschikte plek is voor een skatepark. De motie is toegezegd door wethouder Schrederhof en wordt uitgevoerd.

 • De verkiezingen zijn ongeveer 1,5 jaar geleden. Dat betekent ook dat Bas Vollebregt nu zo’n 1,5 jaar wethouder is voor STIP. In dit stuk vertelt Bas hoe het is om wethouder te zijn, en wat zijn grootste successen en uitdagingen zijn. De conclusie is in ieder geval helder: Delft is fantastisch.

 • Er is een groot tekort aan fietsenstallingen in de Binnenstad. Vóór de zomer vroegen wij de wethouder om een overzicht van wanneer, waar en hoeveel extra fietsparkeerplekken er gerealiseerd zouden worden. Nu is duidelijk welke locaties gebruikt gaan worden om de capaciteit uit te breiden. Lees hieronder welke!

 • STIP ziet graag dat het skatepark de Middenberm wordt vernieuwd. Gisteravond hebben wij bij de bespreking over de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport in de commissievergadering aandacht gevraagd voor het skatepark. Het huidige skatepark is aan vervanging toe.

 • In de raadsvergadering van 28 november zullen Ida de Boer en Rick van den Brink geïnstalleerd worden als raadsleden voor STIP. Ze nemen het stokje over van Sybren van der Velde en Twan de Nijs nadat zij zich 3 jaar hebben ingezet voor de Delftse raad.