• STIP fractie wordt versterkt!

  Tijdens de eerste digitale raadsvergadering ooit werden Daylam Dag en Jip Enthoven geinstalleerd in de Delftse gemeenteraad. In een vergadering waar elk raadslid vanuit huis aan deelnam, mochten zij wel aanwezig zijn in de raadszaal om in bijzijn van burgemeester en griffie de verklaring en belofte af te leggen.

 • Juist nu meer ruimte voor fietser en voetganger

  De komende tijd staan er al mooie projecten in de planning welke ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Echter, juist nu nemen deze twee groepen in aantallen toe en zijn ook op korte termijn maatregelen nodig om hen anderhalve meter afstand te kunnen laten houden. STIP stelde daarom schriftelijke vragen.

 • De hele Delftse binnenstad als terras [UPDATE]

  Op 1 juni is het weer mogelijk om de horeca te bezoeken, mits mensen 1.5 meter afstand houden. Om te zorgen dat onze Delftse ondernemers hier optimaal gebruik van kunnen maken wil STIP dat cafés en restaurants extra ruimte rondom hun pand kunnen gebruiken als terras.

 • Digitale debat over rookvrije Binnenstad tijdens SIDDER

  Ieder jaar organiseert STIP het scholierendebat SIDDER samen met het Stanislascollege en de griffie om jongeren in aanraking met de politiek te brengen. Anders dan de afgelopen jaren vond het afgelopen vrijdag plaats via het digitaal klaslokaal in plaats de raadszaal op het Stadhuis.

 • Studentenwelzijn: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

  In tijden van het coronavirus is contact met elkaar schaars en ligt eenzaamheid op de loer. Erg kwetsbaar zijn ouderen of alleenstaanden, maar enzaamheid en andere psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten. STIP ziet hier een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd en stelde daarom samen met GroenLinks schriftelijke vragen.

 • Een saamhorig Delft in tijden van Corona

  Het coronavirus houdt ons allen bezig in deze tijd. Het is een ongekende situatie en een flinke uitdaging voor de maatschappij om deze zo goed mogelijk aan te gaan. Laatst werd het coronavirus in Delft besproken door de gemeenteraad. Lees hieronder meer.

 • STIP strijdt voor flexibeler puntensysteem

  Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een fel debat over de regeling incidentele festiviteiten, ook wel ‘het puntensysteem’, gevoerd. STIP is er voorstander van deze regeling te versoepelen om ondernemers meer vrijheid te geven en onze stad een bruisende stad te laten zijn en diende drie moties in.

 • Royal HaskoningDHV vestigt zich in Delft

  In 2024 zal Royal HaskoningDHV een locatie in Delft openen! Het bedrijf zal zich vestigen op de Mijnbouwstraat 120 op de TU Campus in het monumentale voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw waar nu het Science Center is gevestigd. STIP is om verschillende redenen enorm blij met deze ontwikkeling.

 • Visie van STIP op Toerisme

  In het tweede kwartaal van 2020 zal de Gemeente Delft een nieuwe visie op toerisme publiceren. Voor STIP is het van belang van we kwalitatief toerisme op de juiste manier stimuleren door de juiste toeristen binnen te halen. Hier een update van de stand van zaken.

 • STIP is blij met minder auto's in de Binnenstad

  STIP is erg blij met de contouren van de nieuwe parkeervisie die vorige week geschetst werden op het Stadhuis. Wat STIP betreft is je auto voor deur op straat parkeren niks vanzelfsprekends meer, verdient de fietser meer openbare ruimte en maken we van Binnenstad een autoluw gebied. De voornemens van de wethouder sluiten hier zeer goed op aan!

 • Delftse Raad verbiedt meenemen van lachgas

  Een meerderheid van de Delftse raad heeft ingestemd met een verbod van het meenemen de combinatie van lachgas en ballonen, zowel lopend, op de fiets als in de auto. STIP is kritisch en heeft tegen het voorstel gestemd.

 • STIP wil potentie van deelfiets beter benutten

  De oranje fietsen zijn na een pilot van twee jaar een bekend gezicht geworden in het Delftse straatbeeld. STIP ziet in Mobility as a Service (MaaS) veel potentie. Om de potentie van de deelfiets te benutten is regulering nodig en daarom vroegen we de wethouder onderzoek naar een vergunningstelsel te doen.

 • Wat betekent de verkoop van Eneco voor Delft?

  Gisteren stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de Eneco-aandelen nadat de raad zich afgelopen commissie had uitgesproken over de verkoop. Maar wat gaat dit betekenen voor Delft als stad? En wat is de visie van STIP op deze verkoop?

 • STIP wil verduurzamen van huizen stimuleren

  Deze week dient STIP het initiatiefvoorstel duurzaam (ver)bouwen in! Samen met D66 en GroenLinks doen we een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis.

 • Een duidelijke evenementenkalender en flexibeler puntensysteem

  Onze Binnenstad hoort een bruisende plek te zijn en is hét podium voor heel Delft. De afgelopen jaren is het aantal incidentele festiviteiten fors gedaald van 130 meldingen in 2017 naar 77 meldingen in 2019. Volgens STIP reden om te pleiten voor verandering op verschillende vlakken: verbeterde communicatie richting ondernemers, één integrale evenementenkalender en een flexibeler puntensysteem.

 • STIP & Piratenpartij Organiseren Workshop Digitale Veiligheid

  Veel mensen maken zich zorgen over de online veiligheid van persoonsgegevens. Wat gebeurt er met jouw gegevens, en wat kun je doen om jezelf te beschermen? STIP en de Piratenpartij Delft organiseren op woensdag 22 januari een workshop digitale zelfverdediging in het Prinsenkwartier. Met een interactief programma leer je hoe je je jezelf online beter kunt beschermen.

 • Toezegging voor sport in de openbare ruimte

  In de raadsvergadering van donderdag 19 december heeft STIP samen met GroenLinks, CDA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen een motie ingediend om met de skaters in Delft in kaart te brengen wat op de lange termijn in Delft de meest geschikte plek is voor een skatepark. De motie is toegezegd door wethouder Schrederhof en wordt uitgevoerd.

 • Bas Vollebregt 1,5 jaar wethouder: Delft is fantastisch

  De verkiezingen zijn ongeveer 1,5 jaar geleden. Dat betekent ook dat Bas Vollebregt nu zo’n 1,5 jaar wethouder is voor STIP. In dit stuk vertelt Bas hoe het is om wethouder te zijn, en wat zijn grootste successen en uitdagingen zijn. De conclusie is in ieder geval helder: Delft is fantastisch.

 • Meer dan 400 extra stallingen voor fietsers in Binnenstad

  Er is een groot tekort aan fietsenstallingen in de Binnenstad. Vóór de zomer vroegen wij de wethouder om een overzicht van wanneer, waar en hoeveel extra fietsparkeerplekken er gerealiseerd zouden worden. Nu is duidelijk welke locaties gebruikt gaan worden om de capaciteit uit te breiden. Lees hieronder welke!

 • STIP pleit voor een goed skatepark in Delft!

  STIP ziet graag dat het skatepark de Middenberm wordt vernieuwd. Gisteravond hebben wij bij de bespreking over de Investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport in de commissievergadering aandacht gevraagd voor het skatepark. Het huidige skatepark is aan vervanging toe.

 • STIP-fractie verandert van samenstelling

  In de raadsvergadering van 28 november zullen Ida de Boer en Rick van den Brink geïnstalleerd worden als raadsleden voor STIP. Ze nemen het stokje over van Sybren van der Velde en Twan de Nijs nadat zij zich 3 jaar hebben ingezet voor de Delftse raad.

 • STIP vraagt om actie op wonen

  De woningmarkt in Delft is krap. Gisteravond diende STIP bij de begrotingsbespreking twee moties in over wonen, één voor tijdelijke huisvesting voor jongeren en studenten, en één om huisjesmelkers aan te pakken. Beide moties zijn met een ruime meerderheid door de raad aangenomen!

 • STIP zegt Nee tegen reclamefolders

  In de gemeenteraad van 7 november 2019 dient STIP een motie in om papierverspilling tegen te gaan, door het brievenbussticker beleid om te draaien. Wil je géén reclame? Dan hoef je in de nieuwe situatie geen sticker meer te plakken!

 • Verkeerssituatie Achterom

  Misschien wel één van de meest gebruikte fietsroutes door Delft in de ochtendspits: langs de Giststraat, over het Achterom, over de Rozemarijnbrug en dan richting de Hambrug. Het deel van het Achterom is éénrichtingsverkeer en de politie is hier intensiever aan het handhaven. Reden voor STIP om schriftelijke vragen te stellen! Lees hieronder waarom.

 • Vergeet je TWK niet aan te vragen!

  Kan jij aan het einde van het jaar nog wel een extraatje gebruiken? Je kunt nog tot 31 december 2019 een aanvraag indienen bij de gemeente voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders. Met deze regeling kun je in een uurtje €135 terugkrijgen.

 • Help, mijn verkamerde woning wordt verkocht! Wat nu?

  Woon je in een omgezet (verkamerd) huis en wil je huisbaas de woning verkopen? Weet je door de veranderende regelgeving rond verkamering niet meer wat jou nu te wachten staat? STIP is scherp op deze regelgeving en legt je uit wat er in jouw situatie gaat gebeuren.

 • Studie, schulden en stress

  Het nieuwe collegejaar is afgelopen maandag begonnen en honderden eerstejaars studenten storten zich op uitdagende (technische) studies in Delft. Vanuit de onderwijsinstellingen, de overheid en maatschappij is er steeds meer druk om vlot te studeren en daarnaast uit te blinken in extra-curriculaire activiteiten. Onder andere hierdoor zijn er steeds meer jongeren met psychische klachten, die uitvallen bij hun studie en tussen wal en schip raken. Lees hieronder wat STIP hieraan zou willen doen!

 • Welkom in Delft lichting 2019!

  De OntvangstWeek 2019 is in volle gang! Deze week verwelkomt Delft weer duizenden nieuwe studenten. In de OWee komen deze nieuwe Delftenaren alles te weten over de TU Delft en de hogescholen, het studentenleven en onze stad.

 • Energiebesparing voor iedereen: Minder uitstoot én minder armoede

  Hoe kan de gemeente huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen tegemoet komen én ondertussen ook nog aan haar duurzaamheidsdoelstellingen werken? STIP ziet kansen door huishoudens die moeite hebben de energierekening te betalen te helpen door de juiste besparingsmogelijkheden aan te bieden.

 • Samenwonen of toch nog even samen wonen?

  Gezellig met je vrienden in één huis wonen, net als de cast van Friends. Wat STIP betreft de oplossing voor het woningtekort, maar als het aan het college ligt kan het alleen met een peperdure vergunning.

 • Delft krijgt nieuwe innovatieve bussen

  STIP is erg blij! Vanaf 25 augustus 2019 krijgt Delft elektrische bussen. Geen grote vervuilende bussen meer die door de stad razen, maar innovatieve elektrische stadslijnen en een op vraag gebaseerde Delfthopper.

 • Pop-up Museum Delft Zinkt Niet

  Op 13 juni 2019 is de tentoonstelling 'Delft Zinkt Niet' geopend in OPEN. De tentoonstelling gaat over de ontstaansgeschiedenis van Delft en haar waterpeil, met bijbehorende uitdagingen en oplossingen die zich door de jaren heen hebben ontwikkeld.

 • Maak klimaatadaptatie concreet!

  Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft STIP zich hard gemaakt voor het zetten van concrete stappen om Delft bestendig te maken voor de huidige klimaatverandering. De door STIP opgestelde motie werd unaniem aangenomen.

 • Cultuur: Een terugblik en een vooruitzicht!

  Delft ademt cultuur, mede door haar lange historie met oud-Hollandse schilders en de Polytechnische School. Thema's waar de gemeente Delft zich hard voor inzet en graag mee identificeert, maar wat vooral een oudere doelgoep aanspreekt. Voor de toekomst van Delft is het belangrijk dat de gemeente ook jongeren aan onze stad weet te binden door een veelzijdiger cultuuraanbod.

 • Deelfietsen in Delft, vervoer van de toekomst? (Mobike)

  Je hebt ze vast al in Delft zien staan; de oranje fietsen van Mobike. Het zijn deelfietsen die iedereen kan gebruiken en die jou overal in Delft kunnen brengen. Maar de gestalde fietsen staan inmiddels ook steeds vaker in de weg, daarom is het belangrijk dat de gemeente bewuste keuzes maakt over deelfietsen.

 • SIDDER: Leerlingen in debat over straatintimidatie

  Maandag 15 april gingen leerlingen van het Stanislascollege met elkaar in debat over de aanpak van straatintimidatie met als doel de SIDDER-bokaal te winnen. STIP organiseert het debat "Scholieren In De DElftse Raad" (SIDDER) ieder jaar in samenwerking met het Stanislascollege en de griffie, omdat STIP het erg belangrijk vindt om jongeren in aanraking met de lokale politiek te brengen.

 • Blijven plakken voor cultuur

  Posterplakplaatsen zijn belangrijk voor culturele organisaties om mensen naar hun evenementen toe te trekken. Afgelopen week zijn er drie nieuwe posterplakplaatsen in Delft gekomen, waar verschillende culturele organisaties nu al volop gebruik van maken.

 • Coffeeshops in Delft, de stand van zaken

  Coffeeshops 'The Game' en 'The Future' in het centrum van Delft zijn al sinds de zomer gesloten. Na de schietpartijen eerder vorig jaar zijn ze een tijdje geopend, maar later toch weer gesloten. De burgemeester heeft inmiddels gezegd dat ze nu weer open kunnen, maar waarom is dat nog niet gebeurd?

 • STIP realiseert Responsible Disclosure beleid

  Naar aanleiding van een toezegging die de wethouder heeft gedaan aan STIP heeft de gemeente een Responsible Disclosure beleid opgesteld. STIP heeft hierom gevraagd zodat de gemeentelijke ICT-infrastructuur veiliger kan worden.

 • Permanente verkeerslichten bij de campus

  De gemeente laat weten dat, behalve de verkeerslichten bij het kruispunt Jaffalaan – Rotterdamseweg, ook de verkeerslichten bij het kruispunt Mekelweg – Jaffalaan zullen blijven staan, n.a.v. uitgevoerd onderzoek. STIP is blij dat de verkeersveiligheid is verbeterd, maar is wel kritisch over het vervolg en denkt niet dat het probleem hiermee opgelost is.