Standpunten

Studenten Techniek In Politiek (STIP) is een gemeenteraadspartij in Delft met een jonge, verfrissende visie op alles wat er in de stad speelt. Volgens STIP is kennis de kracht van Delft, en daarom staat de kenniseconomie en ondersteunen van ondernemers voor STIP centraal. STIP zet zich in voor een een levendige stad, waar altijd iets te doen is. Een stad die niet wordt tegengehouden door overbodige regels en waar duurzaamheid over slimme duurzaamheid gaat.

Actie op duurzaamheid!

Het is tijd voor actie! De gemeente pakt wat STIP betreft de leiding. Duurzaamheid wordt prioriteit nummer 1. Dat betekent dat we stappen gaan zetten op de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Concreet gaat Delft isoleren, zonnepanelen plaatsen, vergroenen, van het gas en afval als grondstof gebruiken. We zetten NU alles op alles. Zo is er een toekomst voor onze kinderen en meteen een schoner en groener Delft!

Bouwen voor de toekomst!

Iedereen verdient een fijn thuis. Helaas blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het woningtekort vraagt om slimme oplossingen. De belangrijkste stap is om flink bij te gaan bouwen. De hoogte schuwen we niet. Door de omzettingsvergunning af te schaffen, de focus bij studentenhuisvesting te leggen op groepswoningen en doorstroming te faciliteren komt er meer ruimte voor studenten, starters en gezinnen. Zo is Delft een thuis voor iedereen!

Bruisende stad!

Door jarenlang bezuinigen is er steeds minder te beleven in Delft. STIP wil dat Delft bruist! Cultuur verbindt en maakt de stad leuk om in te wonen of te bezoeken. Daarom willen we ruimte geven voor evenementen, zorgen we dat er een extra club en poppodium komt en maken we de uitbreiding van de terrassen permanent. Met graffiti, muurschilderingen en andere kunst fleuren we Delft op.

Delftse kennis en innovatie!

Met techniekonderwijs op alle niveaus en de beste startup incubator van Europa is Delft de techniek hoofdstad van Nederland. Door hierin te investeren zorgen we dat iedereen in onze groeiende stad een baan kan vinden. Daarom helpen we nieuwe bedrijven op te starten, op te schalen en door te stromen. Innovaties uit Delft, passen we als eerste toe in Delft. Zo versterken we niet alleen het technologische ecosysteem, maar profiteert iedereen mee. Op die manier wordt Delft koploper in ICT, quantum en biotech!

De fiets op 1

Er is weinig ruimte in Delft én we willen minder uitstoten. De oplossing? We gaan inzetten op ruimte efficiënt en duurzaam vervoer. De fiets, het OV en deelmobiliteit krijgen voorrang. Fietspaden verbreden we en scheiden we van de auto. En er moeten voldoende fietsenstallingen en fietsnietjes bij!