Meer dan 400 extra stallingen voor fietsers in Binnenstad

Er is een groot tekort aan fietsenstallingen in de Binnenstad. Vóór de zomer vroegen wij de wethouder om een overzicht van wanneer, waar en hoeveel extra fietsparkeerplekken er gerealiseerd zouden worden. Nu is duidelijk welke locaties gebruikt gaan worden om de capaciteit uit te breiden. Lees hieronder welke!

fietsen

Fietsen is schoon en gezond

Er is een groot tekort aan fietsenstallingen in de Binnenstad en daar moet verandering in komen. STIP ziet het als noodzakelijk dat er in de komende jaren 1850 fietsparkeerplekken bij komen. De fiets is een schoon en gezond vervoersmiddel en gebruik ervan moet gestimuleerd worden. Een goede plek om de fiets te stallen is hierin essentieel. Daarnaast voorkomen goede stallingen zoals fietsnietjes fietsendiefstal, deze aantallen zijn in vergelijking met andere gemeenten erg hoog. Tot slot dragen goede stallingen op de juiste plek bij aan een opgeruimd straatbeeld en helpen ze overlast te voorkomen.

Extra stallingen in openbare ruimte

Waar moeten al deze stallingen dan komen? STIP heeft de wethouder vóór de zomer gevraagd om dit uit te zoeken. In een brief aan de gemeenteraad staat dat er in begin 2020 gestart wordt met het plaatsen van meer dan 400 fietsnietjes en fietsrekken. Deze komen op plekken waar de parkeerdruk momenteel erg hoog is: Binnenwatersloot, Burgwal, Koningsplein, Molslaan, Oosteinde, Oude Delft, Oude Langendijk, Vaandelstraat, Verwersdijk en Vrouwjuttenland. STIP is ontzettend blij met deze maatregel en ziet het als essentieel om onze Binnenstad bereikbaar te houden en het gebruik van de fiets te stimuleren.

fietsparkeren binnenstad overzicht 2 Overzicht met locaties waar extra fietsenstallingen komen

Inpandige fietsparkeervoorzieningen

Voor bewoners en bezoekers van de Binnenstad worden er daarnaast ook twee inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. Belangrijk met deze inpandige stallingen is dat deze op een plek gerealiseerd worden waar de parkeerbehoefte erg hoog is, de plek in het zicht ligt en goed bereikbaar is. Voor de eerste stalling is een plek gevonden, namelijk in het pand waar voorheen fietsenwinkel Piet Vonk gevestigd was. Voor de tweede stalling wordt een plek gezocht rondom de Binnenwatersloot/ Peperstraat. STIP benieuwd waar deze tweede inpandige stalling komt en hoe de inpandige stallingen bij bewoners en bezoekers bevallen.

Fietsvlonders

1850 parkeerplekken zijn er extra nodig, maar met de nu voorgestelde maatregelen zijn we er nog niet. Waar moeten de overige stallingen vandaan komen? Wat STIP betreft kunnen we op plekken met een hoge parkeerdruk autoparkeerplekken inruilen voor fietsparkeerplekken. Op één autoparkeerplek passen soms wel twaalf fietsen. Wethouder Huijsmans heeft voor de zomer toegezegd over een pilot om autoparkeerplaatsen als fietsparkeerplaatsen in te zetten op momenten en locaties waar de druk erg hoog is.

In Den Haag is er al een pilot gaande waar bewoners zich kunnen aanmelden om een autoparkeerplek in hun straat tijdelijk tot fietsstallingen te laten omtoveren d.m.v. een fietsvlonder. Wanneer dit een succes is volgens de bewoners wordt het vlonder vervangen door permanente fietsparkeerplekken. Zo niet, dan blijft het een autoparkeerplaats. STIP ziet deze pilot graag terug in Delft omdat het een laagdrempelige manier is om meer fietsenstallingen met draagvlak van bewoners te creëren.

Al met al is STIP erg blij met de voorgestelde maatregelen en blijft graag meedenken hoe we de groeiende behoefte naar fietsparkeerplekken blijven aanpakken. Heb jij een tof idee, een vraag of een mening over dit onderwerp? Neem contact op met Marnix Weiler.