Geschiedenis

Deze pagina geeft een bondig overzicht van de geschiedenis van STIP.

1994: De eerste studenten techniek in politiek

Eind september 1993 besloot een groep studenten STIP op te richten. Delftse studenten liepen steeds vaker tegen problemen op, die werden veroorzaakt door slechte communicatie tussen de gemeente en de TU Delft. Zo verhinderde bijvoorbeeld de gemeente de bouw van de bibliotheek achter de Aula, en er waren veel te weinig studentenwoningen. Eind september besloot de gemeente ook dat sociëteiten om 01:00 uur moesten sluiten.

krant1

De Delftse gemeenteraad had in deze tijd ook geen enkele binding met de universitaire gemeenschap. Bij het vaststellen van nieuw beleid werd een plan dus niet ook met een studentenoog bekeken. En dat in een stad waarvan zo'n 10% van de inwoners student is! Het werd tijd voor studenten in de Delftse gemeenteraad.

Bij de verkiezingen van 1994 werd door STIP 1 zetel bemachtigd. Tijdens de eerste raadsperiode voor STIP groeide STIP uit tot een volwassen politieke partij. Zo is in deze tijd de strategie 'Delft Kennisstad' opgezet, heeft Proteus-Eretes een nieuw onderkomen gekregen, werd voorkomen dat de Eland (het huidige Speakers) verloren ging en is aan het begin van het internettijdperk op initiatief van STIP de 'Digitale Stad Delft' gestart.

krant2

De eerste politieke fractie STIP

De verkiezingen van 1998

Bij de verkiezingen van 4 maart 1998 verdubbelde STIP het zetelaantal tot twee zetels. Na een paar weken van stevig onderhandelen over de samenstelling van de coalitie werd STIP gevraagd om deel te nemen aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), samen met PvdA, GroenLinks en D66. De deelname van STIP in het college betekende natuurlijk ook dat STIP een wethouder mocht leveren. Astrid Janssen had de eer niet alleen de eerste STIP-wethouder te worden, maar tegelijkertijd de jongste wethouder van Nederland (21 jaar).

Voordelen als de grotere invloed die een collegepartij op het gemeentelijk beleid heeft en het overnemen van punten uit het verkiezingsprogramma in het collegeprogramma werden afgewogen tegen nadelen als de stevige tegenstand die STIP van de oppositie mocht verwachten en de vraag of de partij zo niet een te grote stap maakte. Hoewel er in het collegeprogramma (een soort regeerakkoord op gemeentelijk niveau) altijd compromissen gesloten worden, waren de andere partijen bereid om aan een aantal belangrijke wensen van STIP tegemoet te komen. Ook kreeg STIP genoeg ruimte om zich te profileren als studentenpartij.

In 2000 nam Matthijs Mahler het stokje van Astrid Janssen over en werd wethouder. Zijn portefeuille bevatte cultuur, jeugd- en jongenbeleid, ICT, dienstverlening en informatievoorziening.

Periode 2002-2006

Bij de verkiezingen in maart 2002 kreeg STIP er nog een zetel bij, de teller stond nu op drie. STIP kreeg wederom een positie in de coalitie, waar deze periode ook de VVD bij werd gevraagd.

STIP deelde deze periode de wethouderspost samen met D66. Meine Oosten van D66, die in de periode 1998-2002 ook wethouder was, ging nog twee jaar door en Christiaan Mooiweer volgde hem daarna op namens STIP. Dit leverde voor STIP de portefeuille financiën, kennisstad, cultuur & evenementen, jongeren, belastingen, nutsbedrijven, bestuurlijke vernieuwing en de projecten TU/TNO en Technopolis op. Een zwaardere portefeuille dan in de periode 1998-2002, met behoorlijke kansen voor STIP! Zo is in deze periode Bacinol ontstaan, vond YES!Delft haar oorsprong en is de basis gelegd voor het evenemententerrein Lijm & Cultuur.

Periode 2006-2010

Bij de verkiezingen in maart 2006 doet STIP een stapje terug: op vijf stemmen na wordt de derde zetel ingeleverd en krijgt STIP twee zetels. Ondanks het verlies blijft de coalitie intact (op D66 na) en levert STIP weer een wethouder. Lian Merkx werd wethouder voor STIP, en zou de volle vier jaar blijven. Ze kreeg de portefeuille Milieu & Duurzame ontwikkeling, Cultuur & Evenementen, Binnenstad & Recreatie en P&O. In 2007 heeft Lian de nieuwe cultuurvisie van Delft gepresenteerd, met een grote nadruk op de samenwerking met de TU. Dit leidde tot het eerste Cultuurjaar van Delft in 2009 en de prijs 'Kunststad van het jaar' in 2010.

De fractie heeft er deze periode hard voor gevochten dat Bacinol kan verhuizen naar de Hooikade, dat fietsen overal toegestaan is in de binnenstad en dat veilig roeien weer een aandachtspunt is voor de gemeente. Daarnaast werd STIP in 2009 genomineerd voor de Veiligheidsprijs Haaglanden met het Studentennet initiatief.

Periode 2010-2014

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 heeft STIP met 3287 stemmen weer de 3e zetel teruggewonnen. Daarna mocht STIP wederom plaats nemen aan de coalitieonderhandelingstafel. Na enkele weken zwoegen werd een coalitie van D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP gevormd. Pieter Guldemond werd wethouder voor STIP met de portefeuilles Kenniseconomie, Ruimtelijke Ordening, Stadsmarketing en Studentenhuisvesting. In deze periode is ervoor gezorgd dat er genoeg nieuwe studentenkamers bij komen, evenals fietsplekken bij het station, en zijn er meer locaties voor startende ondernemers beschikbaar gekomen.

Periode 2014-2018

Bij de verkiezingen van 19 maart 2014 weet STIP een vierde zetel te behalen. Wederom maakte STIP een deel uit van de coalitie met verder D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Ook mag STIP weer een wethouder leveren; Ferrie Förster neemt de portefeuilles Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening op zich en weet o.a. voor elkaar te krijgen dat YES!Delft een extra gebouw krijgt en de Green Village een reglvrije zone wordt, zodat duurzame innovaties makkelijker getest kunnen worden. Ook weet hij in Vermeer themajaar het wereldberoemde Straatje van Vermeer naar Delft te halen. De fractie zette zich in voor meer studentenhuisvesting waarmee Delft in 2017 de beste studentenkamerstad benoemd werd en nam het intiatief de campus levendiger te maken, zodat er nu een supermarkt, restaurant en koffiebar is. Daarnaast regelde ze dat de gemeente nu ook via Whatsapp bereikbaar is.

Periode 2018-2022

Op 21 maart 2018 werd er een historische overwinning behaald en groeide STIP van vier naar zes zetels. De coalitie bleef ongewijzigd met GroenLinks als grootste en daarnaast D66, PvdA en VVD. Wederom een plek in de coalitie en dus een wethouder: Bas Vollebregt, met de portefeuilles Economie, Cultuur, Vastgoed en Grondzaken. Ondanks de coronacrisis hebben fractie en wethouder ontzettend veel voor de stad weten te bereiken. Twee initiatiefvoorstellen hadden bijzonder veel impact: Het initiatiefvoorstel 'Delft Nieuwe Energie' loodste ondernemers de coronacrisis door en het voorstel 'Delftse principes voor digitale soevereiniteit' bevorderde het gebruik van opensourcesoftware en open standaarden. Andere grote fractiesuccessen waren het bijbouwen van 2500 studentenwoningen én 15 miljoen beschikbaar voor de energietransitie in de wijken en de winkeltijden. Wethouder Bas Vollebregt zorgde voor NEXT!Delft als doorgroeigebouw bij YES!Delft en renovatie van zowel het Prinsenhof als het Rietveld Theater is in gang gezet.

STIP vanaf 2022

De verkiezingen van 2022 zorgde voor een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van Studenten Techniek in Politiek. Met 6 zetels en de meeste stemmen werd STIP de grootse partij van Delft! Dat had direct het organiseren van het formatieproces én het vier jaar lang leiden van de coalitie tot gevolg. STIP vormt samen met D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een coalitie. Maaike Zwart is namens STIP wethouder van Delft met de portefeuilles duurzaamheid, werk & inkomen en economie.