Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
16 mei 2023
M
Bied Delftse jongeren toekomstperspectief
STIP, HvD, PvdA, OD, CDA, D66, Volt, VVD
Draagt op om met een plan van aanpak te komen voor het schrijnende toekomstperspectief van niet-studerende jongeren op een woning, en dat plan op te nemen in nieuwe Woonvisie en Woonagenda.
Toegezegd
16 mei 2023
A
Schiet niet je doel voorbij
STIP, Volt, VVD, HvD, D66
Amendeert het initiatiefvoorstel Sociaal ook echt sociaal om geen verhouding corporatie-privaat van sociale huur vast te leggen en niet vergeten oog te hebben voor innovatieve, collectieve woonvormen.
Aangenomen
16 mei 2023
T
Woonvisie advies Peter Boelhouwer
STIP
Een advies te vragen aan hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft over de nieuwe Woonvisie.
Toegezegd
16 mei 2023
M
Digitaal veilig doe je samen
STIP, D66, PvdA, OD, Volt
Verzoekt het college om samen met anderen gemeenten op te trekken in een lobby richting de VNG, om zo voor veilig, transparant en verantwoordelijk datagebruik een breed draagvlak te creëren. Dit draagvlak ondersteunt ook Delft weer in het behalen van haar doelen op digitale soevereiniteit.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Een stimulans voor stadstuinieren
STIP, Volt, GL, D66, OD, SP, CU, CDA
Stadstuinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de stad. De motie draagt op om stadstuinieren op te nemen bij de Nota Groen, bewoners actief te stimuleren op stadstuinieren en in samenspraak met initiatiefnemers mogelijke plekken hiervoor aan te wijzen.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Motie van afkeuring handelswijze TU Delft en MRDH dienstregeling tramlijn 19
CDA, CU, HvD, SP, STIP, OD
Tramlijn 19 wordt eindelijk doorgetrokken naar de campus! Daar zijn wij heel blij mee, maar wij zijn teleurgesteld dat de OV verbinding op de campus en in Wippolder slechter wordt, omdat de tram niet zal rijden in weekenden en na 19.00 uur. Daarom willen wij dat de tram ook in de avonden en weekenden gaat rijden.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Verbeterde busdienstregeling Campus Zuid
CDA, CU, SP, STIP, OD
Omdat tramlijn 19 alleen tot de Kruithuisweg rijdt, wordt de OV-verbinding op Campus Zuid slechter, want bus 69 stopt ermee. Wij willen dat er ook op die plek een goede busverbinding komt, want Campus Zuid gaat steeds meer groeien.
Aangenomen
16 mei 2023
M
Verlenging Tram 19 naar Campus Zuid
CDA, CU, SP, STIP, OD
Omdat tramlijn 19 stopt bij de Kruithuisweg, wordt de verbinding met Campus Zuid slechter. Daarom willen wij dat de tramlijn op termijn wordt doorgetrokken naar Campus Zuid.
Aangenomen