Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
11 mei 2021
M
Raad ruilt WhatsApp in voor privacyvriendelijk alternatief
D66, STIP
De Delftse Gemeenteraad stop met het gebruik van WhatsApp vanwege de veranderende voorwaarde. De motie benadrukt het belang van data- en privacybescherming.
Aangenomen
11 mei 2021
M
Rijksgelden coronacrisis tbv kwetsbare groepen
CU, STIP
Door deze motie wordt er pro-actief gekeken naar het gebruiken van leegstaande panden als ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen.
Aangenomen
11 mei 2021
M
Vaststellen zienswijze Gemeenteraad Delft Warmtelinq
CDA, SP, OD, CU, STIP, GS, SD, VVD, PvdA, D66, GL
De motie stelt de raadsbreed gedeelde zienswijze vast. Deze zienswijze is een reactie op het voorlopig besluit van de Provincie Zuid-Holland om een warmtenet aan te leggen (WarmteLinQ) dat ook aangesloten zal worden op Delft.
Aangenomen
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD
Het initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” ingediend bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Gesteld
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Aangenomen
30 mrt. 2021
A
Amendement 38CC
GL, CU, STIP, PvdA, D66, SP
De verwijderde passage betreft een voorstel om het bestaande beschikbare budget voor beeldende kunst ánders in te zetten. Daarmee betreft het geen bezuiniging maar een beleidswijziging; er zijn netto geen financiële consequenties voor de gemeente. Hierdoor is deze verwijderd uit het herstelplan.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Voorkom Gemeenschappelijk Datalek
D66, OD, STIP, CDA, GL
Oproep om de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente beter te controleren op het gebied van databescherming.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Gezamenlijk de MRDH (OV)noodbel luiden
CDA, STIP, CU, OD, SP, VVD, GL, PvdA, D66, GS, SD
De motie vraagt de raad om in te stemmen met het versturen van een gezamenlijke brief (zie bijlage 1) aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst voor het OV te communiceren.
Aangenomen