Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
13 jun. 2024
M
Een heldere focus in de aanpak van woonfraude
STIP, PvdA
Vraagt om een aanpak voor verschillende typen woonfraude. Sommige fraude is onbewust of het gevolg van het in Delft spelende woningtekort. Dit soort gevallen moeten niet als 'fraude' worden behandeld. De motie roept op dit soort gevallen niet de dupe te laten worden van keuzes die we maken rondom onze fraude-aanpak. Zo voorkomen we dat door onze keuzes mensen op straat onterecht komen te staan.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Goede afspraken maken goede uitvoering
STIP, OD, PvdA, Volt
Vraagt zorgvuldige aandacht voor de omgang met persoonsgegevens die we aan woningcorporaties verstrekken. Dat betekent in opdracht van de motie meer dan alleen kijken of de processen goed zijn bedacht, maar ook hoe die processen in de praktijk lopen. De opdracht aan het college is om dit vast te leggen in werkafspraken.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Meer schone lucht voor betere gezondheid
D66, STIP, CU, CDA, GL, SP, PvdA
Geeft de opdracht aan het college bij aanbevelingen die zullen komen over aanpak op luchtkwaliteit aan te geven waar er versneld kan worden en welke aanbevelingen het college over wil nemen. En geeft de opdracht om bij komende beleidsstukken die te maken hebben met luchtkwaliteit, ook daar aandacht aan het onderwerp te besteden.
Aangenomen
13 jun. 2024
T
Koppel helder terug over voortgang op afvalbeleid, niet alleen op succes
STIP
Naar aanleiding van de situatie qua afvalinzameling op de campus verzochten we een betere terugkoppeling. We zijn op die locatie niet waar we willen zijn: voor bijvoorbeeld het scheiden van GFT moeten we nog beginnen met een pilot. Echter staat daar in de stukken naar de raad niets over. Er is toegezegd dit soort zaken beter op de stukken te laten aansluiten, voor een betere informatievoorziening.
Toegezegd
30 mei 2024
T
Aanbieden van leenbakfietsen voor het zelf wegbrengen van grofvuil
STIP
De Wethouder zegt toe te kijken naar het aanbieden van leenbakfietsen, maar de Delftse inwoner zelf diens grofvuil naar de milieustraat kan brengen, en als dit goed past in Delft, dit te implementeren.
Toegezegd
16 mei 2024
M
Participatie anno nu
STIP, Volt, SP
Jongeren online meer betrekken bij participatie.
Verworpen
16 mei 2024
M
RED de REV
VVD, STIP, SP, GL, Volt
Wij vragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van compensatie wanneer bedrijfsruimte verdwijnt. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat we kunnen doen als wij ergens bedrijfsruimte verliezen en hoe wij dat dan ergens anders in de stad kunnen toevoegen. Zo hebben wij betere grip op het behouden van deze kostbare bedrijfsruimte.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Meer stadsverzorgende economie in Delft
GL, D66, Volt, STIP
Wij vragen het college om te onderzoeken hoe Delft meer stadverzorgende economie kan toevoegen, zoals kappers, monteurs, en repair-cafes. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor een werkcorperatie in Delft onderzocht.
Aangenomen