Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 sep. 2021
SV
Problematiek huisvesting internationale studenten
STIP
STIP vraagt het college in gesprek te gaan met de TU Delft over de schrijnende woonsituatie van internationale studenten en de huisvesting op korte termijn te verbeteren.
Gesteld
21 sep. 2021
T
Voortgang voorzieningen op de campus terugkoppelen naar de raad
STIP
De Wethouder zegt toe de verdere ontwikkeling van de campus, inclusief het faciliteren van voldoende stedelijke voorzieningen, terug te koppelen naar de raad
Toegezegd
16 sep. 2021
SV
Wetswijziging studietoeslag student met beperking
STIP
STIP vraagt of het college bereid is, met de wetswijziging 'studietoeslag voor student met beperking' in het vooruitzicht, op korte termijn de studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Delft te verhogen van 150 euro naar minimaal 300 euro per maand.
Gesteld
14 sep. 2021
SV
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Gesteld
15 jul. 2021
M
Actualisatie kostenverhaal bij MPG
STIP, VVD, CU
Jaarlijks bij elk MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) een paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven of de recente ontwikkelingen aanleiding zijn om het verwachte investeringsniveau en daarmee het tarief voor kostenverhaal bij te stellen.
Toegezegd
15 jul. 2021
T
Waarborg fietsroute bij Rode Loper
STIP
De wethouder zegt toe dat we na de implementatie van deze eerste fase van de Rode Loper kijken of de gehele fietsroute van de entree van de binnenstad nog naar behoren in samenhang met de andere doelstellingen fungeert. Als dit niet zo blijkt te zijn, zal zij voorstellen doen voor aanpassingen.
Toegezegd
15 jul. 2021
T
Evenementen verspreid over de stad
STIP
De wethouder zegt toe in 2022 de locatieprofielen voor de evenementenlocaties te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe profielen.
Toegezegd
8 jul. 2021
T
In beeld brengen kosten regionaal Huurteam
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe de kosten van deelname aan een huurteam in beeld te brengen.
Toegezegd