Marnix Weiler

Wat is Delft een fantastische stad! In 1996 werd ik er geboren, ging er vervolgens naar school, leerde er hockeyen en maakte er muziek. In 2014 startte ik met de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit, werd ik via commissies actief bij de studievereniging en werd ik lid bij studentenvereniging Virgiel. In de jaren die volgden ontdekte ik onder studenten de Delftse mentaliteit van ondernemen, creativiteit, nieuwe initiatieven en het durven aanpakken. Deze instelling hoop ik de komende jaren door te zetten in de gemeenteraad om zo van Delft een nog fantastischere stad te maken.

Er liggen in de komende jaren namelijk enorme kansen in het verschiet. Zo is er de mogelijkheid om van de Spoorzone een bewonderenswaardige entree van onze Prinsenstad te maken. Toerisme en cultuur zijn belangrijke sleutels tot het succes van de Delftse economie en levendigheid en hierin investeren is dan ook van belang.

Daarnaast biedt de verstedelijkingsopgave, die zich ook voor Delft aandient, een kans om te investeren in een betere leefomgeving voor de woonwijken in Delft, waar het minder gaat. Er moeten veel woningen in Delft bijgebouwd worden, maar hierbij moeten voorzieningen als scholen, sportverenigingen en groen niet vergeten worden. Dit verbetert de sociale situatie in deze wijken en maakt onze stad bovendien nóg mooier.

Een andere kans is de groei van de TU Delft en de bedrijvigheid die dat met zich meebrengt. Nieuwe bedrijven binden aan onze stad en ze goede voorzieningen bieden is in het belang van elke Delftenaar. Bovendien hebben we, met alles wat er op en rondom de campus gebeurt, ontzettend veel kennis in huis waarmee we Delft en de rest van Nederland een heel stuk duurzamer kunnen maken.

Kortom, Delft kan inderdaad nog fantastischer worden en ik kijk ernaar uit om me hier samen met mijn fractiegenoten, mede-raadsleden en u voor in te zetten!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Marnix Weiler submitted or received. It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ). For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
18 nov. 2021
A
Eerlijk betalen voor cultuur
D66, STIP, CDA, CU, GL, PvdA, GS, SD, OD
Het amendement bestempelt het toepassen van Fair Practice Code, oftwel eerlijke arbeidscontracten in de culturele sector, als een basis beleidspunt in de cultuurkader 2021-2030
Passed
18 nov. 2021
A
Een extra zaal voor een uitgebreider Delfts cultuuraanbod
STIP, OD, CDA, D66, GL, PvdA
Dit amendement voegt de ambitie toe aan het cultuurkader 2021-2030 om een multifunctionele-, vlakkevloerzaal te realiseren in Delft om een podium te geven aan pop, dance, theater, debat en festivals.
Passed
17 jun. 2021
C
Monitoren van de verkeersmaatregelen op het Delflandplein
STIP, D66, GL
College heeft toegezegd om het effect op de verkeersveiligheid van de voorgestelde korte termijn maatregelen, in het bijzonder het instellen van een 1-richtingsfietspad, te monitoren gedurende 2 jaar. Na afloop van deze periode zullen de resultaten teruggekoppeld worden aan de raad.
Committed
11 mei 2021
M
Vaststellen zienswijze Gemeenteraad Delft Warmtelinq
CDA, SP, OD, CU, STIP, GS, SD, VVD, PvdA, D66, GL
De motie stelt de raadsbreed gedeelde zienswijze vast. Deze zienswijze is een reactie op het voorlopig besluit van de Provincie Zuid-Holland om een warmtenet aan te leggen (WarmteLinQ) dat ook aangesloten zal worden op Delft.
Passed
30 mrt. 2021
M
Gezamenlijk de MRDH (OV)noodbel luiden
CDA, STIP, CU, OD, SP, VVD, GL, PvdA, D66, GS, SD
De motie vraagt de raad om in te stemmen met het versturen van een gezamenlijke brief (zie bijlage 1) aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst voor het OV te communiceren.
Passed
4 mrt. 2021
M
Droge voeten en het hoofd koel met Delftse Innovaties
STIP, GL
De motie vraagt het college om bij het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de Delftse openbare ruimte ook gebruik te maken van Delftse kennis en Delftse oplossingen te implementeren, en hierover te rapporteren in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
Committed
28 jan. 2021
M
Samen met bewoners naar straat van de toekomst
STIP, PvdA, CU, GL, D66, CDA
In co-creatie met bewoners gaat de gemeente aan de slag om van woonstraten een veiligere, groenere en leukere plek te maken. Zo verduurzamen we mét draagvlak de hele stad. Lees hier het websitestukje
Passed
28 jan. 2021
A
30 in recreatiegebieden
GL, OD, STIP, PvdA
In de Delftse Hout en richting Midden-Delfland kent Delft een aantal wegen buiten de bebouwde kom. Deze stratenworden uitgevoerd als fietsstraten waar autoverkeer te gast is met een maximale snelheid van 30km/u.
Passed

Written articles