Fietsenstalling

Portefeuille Mobility

Commissie Ruimte & Verkeer

The mobility portfolio determines the group position on the subjects of public transport, shared transport and bicycle parking and roads. In short, this portfolio is about the way we move through the city. According to STIP, this will have to change in the years to come as a result of climate change and the challenge of urbanisation. To guarantee safety and lower CO2 emissions, we want to focus on cycling, innovative transport and high-quality public transport. In concrete terms, this means, for example, that in places where the bicycle parking pressure is high, car parking spaces will be exchanged for bicycle spaces, that shared cars will be given priority for a parking space and that public transport must be accessible to everyone.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Mobility.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
22 sep. 2022
A
VRI's ook digitaal veilig
PvdA, CU, STIP, GL
Bij de gemeente Delft is bij de lijst van criteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen geen expliciete verwijzing naar de digitale veiligheid opgenomen. Dit geldt ook bij verkeersregelsystemen. Door digitale veiligheid als criterium mee te nemen bij (de aanschaf van) verkeersregelsystemen, kan inbreuk op de veiligheid van dergelijke systemen voorkomen worden.
Passed
18 jun. 2022
WQ
Korting voor parkeren elektrische auto’s
STIP, CU, GL
Gemeenten krijgen in 2023 een extra instrument om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in de stad. STIP wil van het college weten of dit instrument kan bijdragen aan een schoner en stiller Delft.
Asked
17 feb. 2022
C
Terugkoppeling project Ruimte in de Binnenstad
STIP
De Wethouder zegt toe de stand van zaken omtrent het project Ruimte in de Binnenstad periodiek terug te koppelen naar de raad.
Committed
14 sep. 2021
WQ
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Asked
15 jul. 2021
C
Waarborg fietsroute bij Rode Loper
STIP
De wethouder zegt toe dat we na de implementatie van deze eerste fase van de Rode Loper kijken of de gehele fietsroute van de entree van de binnenstad nog naar behoren in samenhang met de andere doelstellingen fungeert. Als dit niet zo blijkt te zijn, zal zij voorstellen doen voor aanpassingen.
Committed
17 jun. 2021
C
Monitoren van de verkeersmaatregelen op het Delflandplein
STIP, D66, GL
College heeft toegezegd om het effect op de verkeersveiligheid van de voorgestelde korte termijn maatregelen, in het bijzonder het instellen van een 1-richtingsfietspad, te monitoren gedurende 2 jaar. Na afloop van deze periode zullen de resultaten teruggekoppeld worden aan de raad.
Committed
30 mrt. 2021
M
Gezamenlijk de MRDH (OV)noodbel luiden
CDA, STIP, CU, OD, SP, VVD, GL, PvdA, D66, GS, SD
De motie vraagt de raad om in te stemmen met het versturen van een gezamenlijke brief (zie bijlage 1) aan het kabinet om het belang van landelijke steun en perspectief voor de toekomst voor het OV te communiceren.
Passed
28 jan. 2021
A
Experimenteren in de openbare ruimte
STIP, CU, PvdA, GL, GS, SD
Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is Lees hier het websitestukje
Passed

Gerelateerde artikelen