Verplaatsen in Delft; we bespraken de adaptieve mobiliteitsagenda

Door alle functies in de openbare ruimte zoals wonen, werken en verplaatsen moeten we slimmer omgaan met de beperkte ruimte die we hebben. Wat STIP betreft vraagt dit om innovatief om te gaan met (nieuwe) vormen van mobiliteit. Bij de bespreking van de adaptieve mobiliteitsagenda in december 2023 heeft STIP daarom de volgende punten ingebracht.

wazige fiets

STIP bracht naar voren hoe belangrijk het gebruik van de fiets in onze stad is. De fiets is een duurzaam en ruimteefficient vervoersmiddel. Door meer en bredere fietspaden aan te leggen, wordt het verplaatsen op de fiets nog makkelijker en veiliger. Zo houden we Delft een echte fietsstad.

We moeten slimmer omgaan met de ruimte die we hebben in Delft. Dat vraagt om innovatieve vervoersalternatoeven, zoals deelvervoer. Zo kunnen we ons makkelijk van a naar b verplaatsen en hebben we met elkaar minder auto's, fietsen ect. nodig. Dan stoten we minder uit en kunnen we de schaarse ruimte die we hiermee besparen gebruiken voor andere dingen zoals groen, een bredere stoep of meer bankjes. STIP wil dat we deelmobiliteit goed gaan inzetten in de stad door te zorgen voor een integraal deelmobiliteitsnetwerk met de inpassing van hubs. Later dit jaar bij de bespreking van het OV-netwerk komt dit ook nog terug, zodat je de eerste en laatste paar kilometer vanaf de trein efficiënter met een gedeeld voertuig kunt afleggen!

STIP heeft samen met de PvdA in het debat gepleit voor de inzet van deelbakfietsen in Delft. Op die manier kun je je volgende ritje naar de IKEA, het grofvuil of je verhuizing doen met de fiets.

Heb jij nog goede ideeën of wil je hier iets over kwijt? Neem dan gerust contact op met iemand van de portefuille.

Wist je dat we de werkgroep Ruimte en Verkeer hebben? Hier kan je meedenken over hoe om t gaan met de openbare ruimte. Hier vind je meer info!