Lisanne Fung Fen Chung

Hoi, ik ben Lisanne en ik ben sinds 2022 fractielid van STIP. Sinds ik in 2017 ben begonnen met mijn studie Bouwkunde, ben ik bezig met nadenken over structureel goede vormgeving van de stad en ik kijk ernaar uit om mij de komende jaren als fractielid bij STIP hiervoor in te zetten.

De komende jaren wil ik mij inzetten voor een cultureel, divers en duurzaam Delft. Ik vind het belangrijk dat we onze stad klimaatbestendiger en duurzamer gaan inrichten en dat we daarbij ook genoeg fijne plekken creëren om te wonen!

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Lisanne Fung Fen Chung heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
9 nov. 2023
M
Vervolg geven aan onderzoek Slavernijverleden
D66, GL, CU, PvdA, CDA, Volt, STIP
In juni 2023 is het onderzoeksrapport gepubliceerd over het Delftse slavernijverleden. Met de motie zorgen we ervoor dat bewoners,
Aangenomen
2 nov. 2023
M
Maak de belofte voor gedeelde studentenwoningen waar
STIP, CU, D66, GL, PvdA, Volt
De Van Hasseltlaan gaat verdicht worden met 300 extra woningen. Gepland staan nu alleen zelfstandige woningen, met 10% STING. Met de motie roept STIP op om aan de afspraak met DUWO te houden om tot de verdeling van 50/50 zelfstandig/onzelfstandig vast te houden, hierover terug te komen bij de raad en deze verdeling voort te zetten bij de andere plannen voor studentenwoningen.
Aangenomen
28 sep. 2023
SV
Tekort aan studentenwoningen
STIP
Het tekort voor studentenwoningen loopt enorm op en er zijn erg weinig harde bouwplannen. We vragen met deze schriftelijke vragen aandacht voor locaties waar het college nog meer kansen ziet voor extra verdichting. STIP ziet graag dat de gemeente actief met corporaties en ontwikkelaars in gesprek gaat om dit om te zetten in bouwplannen.
Gesteld
12 sep. 2023
A
Formulering Raadsbesluit
GL, STIP
Hiermee is een technische fout gecorrigeerd in het raadsvoorstel Beheerplan groen, water en recreatie.
Aangenomen
12 sep. 2023
M
Aanmoediging van ambitieuze actie voor de Regionale Energiestrategie (RES)
Volt, GL, STIP
De raad spreekt zorgen uit over de vertraging en roept op tot versnelling van de RES.
Aangenomen
8 jun. 2023
T
Evalueren regels woonvorming en opkoopbescherming
STIP
Vier jaar geleden zijn er regels voor woonvorming aangenomen. De opkoopbescherming wordt ingevoerd als tijdelijke maatregel, die we over twee jaar gaan evalueren. STIP vindt dat alle regels die sturen op de woningschaarste, op elkaar moeten aansluiten. De Wethouder heeft toegezegd om de regels woonvormen óók te evalueren, in samenhang met de regels voor opkoopbescherming.
Toegezegd
16 mei 2023
M
Een stimulans voor stadstuinieren
STIP, Volt, GL, D66, OD, SP, CU, CDA
Stadstuinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de stad. De motie draagt op om stadstuinieren op te nemen bij de Nota Groen, bewoners actief te stimuleren op stadstuinieren en in samenspraak met initiatiefnemers mogelijke plekken hiervoor aan te wijzen.
Aangenomen
1 dec. 2022
M
Bouw voor een klimaatrobuuste toekomst
STIP, PvdA
De beleidsregel voor klimaatadaptieve nieuwbouw houdt rekening met situaties t/m 2050. De motie roept op om na te denken hoe we verder dan 2050 kijken om zo echt te bouwen aan niet alleen een klimaatbestendig, maar klimaatrobuuste toekomst en bij de eerstvolgende update van het beleid een evaluatie naar de raad te brengen. Hierna kan de raad input leveren aan de nieuwe kaders van de beleidsregel.
Ingetrokken

Geschreven artikelen