Bo Verduijn

Hoi, ik ben Bo. Ik ben 23 jaar en studeer sinds 2017 met plezier in Delft. Mijn interesse voor techniek kan ik kwijt in mijn studie en in Delft voelde ik mij al snel thuis. Bij mijn ouders thuis gaat het veel over lokale politiek, en dus besloot ik lid te worden van STIP. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik fractielid geworden. Ik het leuk om te denken en te sparren over politiek, eerst met mijn vrienden en nu ook in de raad.

Ik wil politiek graag toegankelijk en leuk maken. Tegelijkertijd zie ik ook welke kansen er nog liggen om Delft mooier, fijner en veiliger voor iedereen te maken.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Bo Verduijn heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
4 jul. 2024
T
Promoten vuurwerkvrije zones
STIP
Burgemeester van Bijsterveld heeft toegezegd om het aanvragen van vuurwerkvrije zones in Delft te promoten.
Toegezegd
27 jun. 2024
M
Motie Samen Sterker; Verhoog de Giften
STIP, PvdA, SP, Volt, CU
Met een voorstel richting de raad te komen om de giftengrens in de bijstand te verhogenals dit mogelijk is, en dit jaarlijks te beoordelen.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Participatie anno nu
STIP, Volt, SP
Jongeren online meer betrekken bij participatie.
Verworpen
7 mrt. 2024
M
Delft kan niet door de helft
CDA, PvdA, HvD, CU, OD, STIP, Volt
De houdbaarheid van de financiële situatie van de gemeenten in Nederland aanleiding geeft tot grote zorg; we roepen een nieuw kabinet op om voldoende geld beschikbaar te stellen om belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren.
Aangenomen
29 jan. 2024
SV
Inzake jongerenparticipatie
STIP
STIP stelt vragen over hoe jongeren beter kan worden meegenomen in participatie, bijvoorbeeld door een jongerenraad.
Gesteld
7 dec. 2023
M
De Deelbakfiets hoort in Delft
PvdA, STIP
Actief kenbaar maken aan de aanbieders van (elektrische) deelbakfietsen dat Delft open staat voor een aanbieder van deelbakfietsen om hen te verleiden ook in Delft actief te worden.
Toegezegd
9 nov. 2023
M
Social return en transparantie
OD, STIP
Informeren over de huidige en toekomstige rol van Social Return voor Delftenaren.
Toegezegd
9 nov. 2023
A
lnclusievere gehandicapten parkeerplaats
GL, Volt, PvdA, CU, STIP, HvD, D66
We zeggen dat we willen werken aan een inclusieve stad en willen werken vanuit positive health, dan is het halveren van deze leges een simpele vorm om hier ook uitvoering aan te geven.
Aangenomen

Geschreven artikelen