Portefeuille Economie

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

De portefeuille economie houdt zich bezig met veel verschillende segmenten. De economie is de drijfveer van de stad en hier wil STIP dan ook graag in investeren. De kenniseconomie en innovaties binnen start ups en fieldlabs vallen hieronder, maar ook ondernemen in de wijken. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun (creatieve) ideeën uit te voeren, zoals het implementeren van mengvormen van horeca en retail. Als laatste heeft Delft historische schatten zoals het Prinsenhof welke voor toerisme zorgen en gekoesterd moeten worden.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Economie. Voor een overzicht van alle moties, amendementen of toezeggingen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
Dec 17, 2020
A
Een avondwinkel per 12.500 inwoners
CDA, D66, SP, STIP, GL
Dit amendement maakte het mogelijk om één avondwinkel per 12.500 inwoners te hebben. Hierdoor is er ruimte voor een extra avondwinkel in de stad. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
Dec 17, 2020
A
Winkels op zondag tot 22:00
STIP, VVD, D66, SD, GS, OD
Winkels mogen voortaan op zondag ook open blijven tot 22:00.
Aangenomen
Jun 4, 2020
M
Tekstwijziging zienswijze MRDH
STIP, GL
De kennis van kennisinstellingen gebruiken in tijdens de coronacrisis voor onderzoek op het gebied van maatregelen die zij nu moeten treffen aan innovatie & transitie in mobiliteit.
Aangenomen
Dec 3, 2019
T
Lokale ondernemers beter betrekken bij aanbestedingen
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe bij de aanvullende stukken voor het interne beleid betreffende maatschappelijk verantwoord inkopen: - zo veel mogelijk in de uitvraag lokale ondernemers te betrekken daar waar dat binnen de wettelijke kaders kan;- het criterium CO2-uitstoot als vervoersbeweging mee te nemen.
Toegezegd