pasted image 0(1)

Portefeuille Economie

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

De portefeuille economie houdt zich bezig met veel verschillende segmenten. De economie is de banenmotor van de stad en hier wil STIP dan ook graag in investeren. De kenniseconomie en innovaties binnen start ups en fieldlabs vallen hieronder, maar ook ondernemen in de wijken. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun (creatieve) ideeën uit te voeren, zoals het implementeren van mengvormen van horeca en retail. Als laatste heeft Delft historische schatten zoals het Prinsenhof welke voor toerisme zorgen en gekoesterd moeten worden.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Economie.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
16 mei 2024
M
RED de REV
VVD, STIP, SP, GL, Volt
Wij vragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van compensatie wanneer bedrijfsruimte verdwijnt. Hiermee krijgen wij inzichtelijk wat we kunnen doen als wij ergens bedrijfsruimte verliezen en hoe wij dat dan ergens anders in de stad kunnen toevoegen. Zo hebben wij betere grip op het behouden van deze kostbare bedrijfsruimte.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Meer stadsverzorgende economie in Delft
GL, D66, Volt, STIP
Wij vragen het college om te onderzoeken hoe Delft meer stadverzorgende economie kan toevoegen, zoals kappers, monteurs, en repair-cafes. Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor een werkcorperatie in Delft onderzocht.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Zicht houden op de Delftse economie
STIP
STIP heeft het college opgedragen om met een voortgangsrapportage te komen van het actieprogramma van de Ruimtelijke-Economische Visie. Hiermee houden wij overzicht over de acties van het actieprogramma. Met periodieke updates kan de raad zien of het lukt om de acties uit te voeren of dat wij als raad moet bijsturen op het economische beleid.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Terrasboten langer in de sloten
STIP, HvD, VVD, OD
Het nieuwe terrasboten beleid verschuift het terrasboten van half maart tot 1 april. Met de motie vraagt STIP dit seizoen te verlengen door ook de terrasboten in maart te openen.
Verworpen
1 feb. 2024
M
Verbeter uitgangen parkeergarages
D66, STIP
We willen graag dat de uitgangen van parkeergarages een warmer welkom bieden aan de stad. Dit kan door betere bewegwijzering, mooiere aankleidng (bijvoorbeeld planten) en communicatie over evenementen in de stad zodat bezoekers verleid worden om later weer terug te keren.
Aangenomen
16 jan. 2024
SV
Schriftelijke vragen inzake bestemming bedrijventerrein Schieoevers Zuid
GL, CDA, PvdA, STIP, Volt
Ruimte voor bedrijven in Delft is schaars. Recentelijk heeft de provincie het verzoek van de gemeente afgewezen om ruimte te creëren voor startups en duurzame bedrijven op Schieoevers Zuid. Samen met andere partijen heeft STIP vragen gesteld over hoe we als gemeente toch kunnen streven naar het benutten van deze kansen voor duurzame groei en innovatieve bedrijvigheid.
Gesteld
29 jun. 2023
M
Betaalbare bedrijfsruimte Delft-West
D66, STIP, HvD, GL
Actie toe te voegen en een inventarisatie te maken van beschikbare locaties in Delft-West die geschikt zijn voor de (her-)ontwikkeling van betaalbare bedrijfsruimte.
Aangenomen
29 jun. 2023
M
Transformatie naar een Innovatiedistrict
GL, STIP
De motie vraagt om de samenwerkingspartners voor het innovatiedistrict Delft te verbreden. Hierbij moet naast de TU ook het HBO, MBO en VMBO betrokken worden.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen