pasted image 0(1)

Portefeuille Economie

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

De portefeuille economie houdt zich bezig met veel verschillende segmenten. De economie is de drijfveer van de stad en hier wil STIP dan ook graag in investeren. De kenniseconomie en innovaties binnen start ups en fieldlabs vallen hieronder, maar ook ondernemen in de wijken. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun (creatieve) ideeën uit te voeren, zoals het implementeren van mengvormen van horeca en retail. Als laatste heeft Delft historische schatten zoals het Prinsenhof welke voor toerisme zorgen en gekoesterd moeten worden.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Economie. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
17 jun. 2021
M
Lagere lasten horecaondernemers
VVD, STIP, CDA
De motie vraagt het college voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen gezien hier vaak strengere voorwaarden voor gelden dan voor reguliere terrassen.
Toegezegd
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD, OD, CU
Het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
4 feb. 2021
T
Nieuw, jong lid Investeringscommissie Fonds 2040
STIP
Wethouder Brandligt zegt toe dat het stemrecht van het toegevoegd jonger lid van de investeringscommissie in 2022 met de commissie zal worden besproken.
Toegezegd
17 dec. 2020
A
Een avondwinkel per 12.500 inwoners
CDA, D66, SP, STIP, GL
Dit amendement maakte het mogelijk om één avondwinkel per 12.500 inwoners te hebben. Hierdoor is er ruimte voor een extra avondwinkel in de stad. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 dec. 2020
A
Winkels op zondag tot 22:00
STIP, VVD, D66, SD, GS, OD
Winkels mogen voortaan op zondag ook open blijven tot 22:00.
Aangenomen
5 nov. 2020
M
Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen
D66, GL, STIP
De gemeente Delft koopt al langer maatschappelijk verantwoord in. Deze motie verzoekt het college om ook de organisaties die zijn verbonden aan de gemeente maatschappelijk verantwoord te laten inkopen. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 jun. 2020
M
Tekstwijziging zienswijze MRDH
STIP, GL
De kennis van kennisinstellingen gebruiken in tijdens de coronacrisis voor onderzoek op het gebied van maatregelen die zij nu moeten treffen aan innovatie & transitie in mobiliteit.
Aangenomen
3 dec. 2019
T
Lokale ondernemers beter betrekken bij aanbestedingen
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe bij de aanvullende stukken voor het interne beleid betreffende maatschappelijk verantwoord inkopen: - zo veel mogelijk in de uitvraag lokale ondernemers te betrekken daar waar dat binnen de wettelijke kaders kan;- het criterium CO2-uitstoot als vervoersbeweging mee te nemen.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen