Fietsfiles door verkeerslichten bij de campus

Deze maand verandert er veel bij twee van de drukste fietsverkeerpunten rond de campus. STIP is zeer kritisch tegenover de plannen, want de grote stroom fietsers veranderd in een stilstaande file, dat terwijl we in het coalitieakkoord juist fietsen willen stimuleren.

Fietsfiles door verkeerslichten bij de campus

Op de piekmomenten, vlak voordat 's ochtends de colleges beginnen en na afloop daarvan, is er een continue stroom van fietsers, waardoor bewoners van de Zeeheldenbuurt moeite hebben hun wijk te verlaten met de auto. Daarom is de gemeente de afgelopen tijd met omwonenden, de TU Delft en de Fietsersbond op zoek gegaan naar een oplossing voor de enorme fietsersstromen richting de campus.

Wat is het probleem?

Door de grote stroom fietsers is het voor bewoners van de Zeeheldenbuurt lastig in te schatten hoe lang zij erover doen om de wijk te verlaten. Dat er auto's over het fietspad moeten kruisen zorgt daarnaast voor een mogelijk onveilige situatie.

Wat wordt er nu voorgesteld?

Er ligt nu een voorstel van het college om op twee plekken verkeerslichten toe te voegen op de fietspaden. Beginnende met een vaste installatie op de Jaffalaan/Rotterdamseweg om de stroom vanaf de Abtswoudsebrug stil te zetten en een tijdelijke installatie op de Jaffalaan/Mekelweg voor de stroom fietsers uit de richting Sebastiaansbrug, zie onderstaande kaart. Er wordt ook nog uitgezocht of er noodzaak is voor een 3e en/of 4e VRI op de fietsoversteek uitgang Mijnbouwstraat westzijde en Julianalaan westzijde.

VRI2.png

De twee locaties waar de verkeerslichten zullen komen.

Waarom zijn we kritisch?

Hoe dan ook blijven deze fietsverkeerpunten de drukste van Delft, maar dat vinden wij juist een goed teken. STIP wil fietsen stimuleren en dat betekent dat we meer moeten gaan denken vanuit de fietser. Dit voorstel gaat wat ons betreft te veel uit vanuit de beleving van de auto, terwijl de fietsbeleving amper wordt besproken. Zoals aangeven in het onderzoek zijn de huidige wachttijden voor auto's acceptabel. We vragen ons dus ook af wat de noodzaak is van de huidige aanpak. Wij zien bij verkeerslichten het risico dat er nu door de schijnveiligheid juist gevaarlijke situaties ontstaan.

Wat willen we dan wel?

STIP begrijpt dat het voor de bewoners niet prettig is om zich een weg te banen door een stroom van fietsers, maar we missen in deze aanpak de maatregelen om de fietsbeleving en veiligheid aan te pakken. Op de korte termijn betekent dat het voldoen aan de normen voor fietspaden. De fietspaden moeten en kunnen een stuk breder. Zo wordt ook de doorstroom verbeterd. Voor de toekomst pakken we wat STIP betreft het goed en groots aan. Denk hierbij aan een oplossing die past bij de innovatieve en duurzame ambities van Delft. We zien dus graag onderzocht of een fietstunnel of brug tot de mogelijkheden behoort. Ook zullen wij ervoor pleiten dat de wachttijden fietsvriendelijk worden afgesteld. Een auto mag wat STIP betreft best even wachten als dat een fietsfile voorkomt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de effecten voor alle betrokkenen goed afgewogen moeten worden. Dan is het soms logisch dat je de 900 (!) fietsen per kwartier even voorrang geeft op die ene auto die de wijk uit wil. Een fietsvriendelijke stad als Delft met een op fietsen gericht coalitieakkoord moet juist hier laten zien dat we werk maken van een goede fietsdoorstroming en de fietser op één zetten.

De komende jaren

De komende jaren zal het gebied Schieoevers en daarmee ook de verkeerssituatie richting de campus nog veranderen. De Sebastiaansbrug wordt in 2019/2020 vervangen, de Gelatinebrug (brug bij Lijm & Cultuur) komt er nieuw bij en daardoor zullen treinreizigers steeds meer via station Delft Zuid (straks Delft Campus) richting de universiteit komen. Niet alleen rond de campus, maar ook op de campus zullen de fietsroutes veranderen. De gemeente gaat de doorstroming van het verkeer monitoren en werkt eventuele andere maatregelen nog verder uit. Hoe dan ook zullen de betreffende twee fietsverkeerspunten tot de drukste van Delft blijven behoren, die we nu al goed en fietsvriendelijk aan willen pakken.


Wil je meer weten over de mening van STIP over fietsen in Delft en andere onderwerpen? Lees ons verkiezingsprogramma of neem contact op met Matthijs Gouwerok.