Sophie Wentink

In 2016 ben ik naar Delft verhuisd voor mijn studie. Wat mij uiteindelijk heeft overgehaald om toch naar Delft te verhuizen was de gezellige sfeer die in de stad hing en de mooie gebouwen in het historische centrum. Momenteel doe ik niet meer de studie waarvoor ik naar Delft ben gekomen. Ik ben civiele techniek gaan studeren in Rotterdam.

Een jaar na mijn komst in Delft ben ik lid geworden bij de studentenvereniging D.S.V. Sint Jansbrug. Hier heb ik verschillende commissies gedaan, zoals de culturele commissie en de organisatie van een groot festival. Daarnaast heb ik hier ook een bestuursjaar gedaan. Ik vervulde de functie van Commissaris Extern en ik kwam met veel verschillende externe partijen, zo ook met STIP, in aanraking. Hierdoor kreeg ik meer gevoel voor wat er allemaal mogelijk is binnen de gemeente en dat je hier zelf ook een rol in kan spelen. Toen heb ik besloten om mij in te zetten bij STIP.

Zelf heb ik een voorliefde voor muziek en festivals en ik vind het dan ook belangrijk dat hiervoor een plek is in onze mooie stad. Voor mij is een bruisende stad dus heel erg belangrijk en hier wil ik graag mijn steentje aan bij dragen. Ik kijk er naar uit om dit nu ook via de politiek te doen.

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Sophie Wentink heeft ingediend of gekregen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
12 apr. 2024
SV
Burgwal 45-49
STIP, PvdA, Volt
De bierfabriek heeft haar deuren gesloten. STIP vindt deze locatie geschikt voor een poppodium. Er zijn ook erfpachtvoorwaarden op dit pand die om een culturele jongeren functie vraagt.
Gesteld
11 apr. 2024
SV
Delft naar 30 km/uur
STIP, PvdA, GL
Aan de hand van deze vragen wil STIP kijken of we 30 km/uur als standaard kunnen gebruiken binnen de bebouwde kom om zo de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in Delft te bevorderen.
Gesteld
4 apr. 2024
M
Vaststelling parkeernormen
GL, STIP, D66
De motie vraagt om de parkeernormen altijd eerst ter bespreking aan de raad aan te bieden voor dat deze worden vastgesteld door het college.
Ingetrokken
4 apr. 2024
M
Mobiliteit in balans
CU, STIP
De motie vraagt om een integrale kijk op de verschillende mobiliteitsstukken. Zo kunnen we deelvervoer, fietsroutes en openbaar vervoer nog beter integreren in de parkeernormen.
Toegezegd
9 nov. 2023
M
Cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk
CU, Volt, STIP, GL
De motie vraagt om inzichtelijk te maken wat het kost om de culturele basis op orde te krijgen zoals beschreven in het BMC-rapport. En welke (co-)financierings mogelijkheden hiervoor zijn. Verder wil deze motie ook dat we kijken hoe we de culturele basis in de gehele regio kunnen versterken.
Aangenomen
29 jun. 2023
M
Indexering van subsidies conform Consumenten Prijsindex CBS
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt om bij de begroting uit te zoeken hoeveel het kost om de subsidies van culturele en maatschappelijke organisaties te indexeren volgens het CBS conform inflatie. Verder vraagt het om een financieel plan bij de evaluatie van het Cultuurkader in 2024.
Toegezegd
29 jun. 2023
A
Oprichting Delftse volwassenen fonds Sport & Cultuur
HvD, PvdA, GL, STIP
Het amendement vraagt om €351.000 vanuit de algemene reserve te besteden aan het volwassenen fonds sport en cultuur. Hiermee kunnen volwassenen die weinig te besteden hebben op kosten van de gemeente een abonnement bij een sportclub of cultuurvereniging afsluiten.
Aangenomen
29 jun. 2023
M
Transformatie naar een Innovatiedistrict
GL, STIP
De motie vraagt om de samenwerkingspartners voor het innovatiedistrict Delft te verbreden. Hierbij moet naast de TU ook het HBO, MBO en VMBO betrokken worden.
Aangenomen

Geschreven artikelen