Visie van STIP op Toerisme

In het tweede kwartaal van 2020 zal de Gemeente Delft een nieuwe visie op toerisme publiceren. Voor STIP is het van belang van we kwalitatief toerisme op de juiste manier stimuleren door de juiste toeristen binnen te halen. Hier een update van de stand van zaken.

DSC01363

De huidige Visie Toerisme Delft is in 2016 opgesteld. Sindsdien is toerisme in Delft gegroeid en geeft deze groei op zijn beurt weer een boost aan Delftse ondernemers. De verwachting is dat toerisme zal doorgroeien. Dit biedt veel kansen, maar kan ook druk op de stad leggen. Er zal er goed moeten worden nagedacht hoe we hiermee omgaan. Het is dus tijd voor een nieuwe visie en daarmee nieuw beleid.

Wat vindt STIP?

Toerisme is naast Technologie de belangrijkste pijler van de Delftse economie en daarmee cruciaal voor de stad. STIP wil daarom dat de gemeente actief in blijft zetten op kwaliteitstoerisme. Het moet niet het doel zijn om zo veel mogelijk bussen met toeristen binnen te halen, maar om de juiste toeristen in Delft te verwelkomen, op de juiste tijdstippen en plekken. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen die komen om onze cultuurhistorische binnenstad te verkennen en te ontdekken wat voor technische innovaties Delft te bieden heeft. Toeristen die een hapje komen eten en blijven overnachten.

Door de focus te leggen op kwaliteitstoerisme profiteert Delft economisch enorm en krijg je toeristen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de stad. Zo kan Delft verantwoordelijk met de groei van de sector omgaan, zodat Delftse ondernemers kunnen floreren.

Hieronder enkele punten vanuit ons verkiezingsprogramma die te maken hebben met Toerisme:

  • STIP wil inzetten op een verdere groei van de toeristische sector in Delft waardoor we veel lokale banen en verlevendiging kunnen realiseren. Met museum Prinsenhof en het Agathaplein als entree naar de historische binnenstad.
  • Delft is een echte techniekstad en mag dat laten zien. Met zichtbare showcases van Delftse innovatie, zoals nieuwe uitvindingen in etalages in onze binnenstad, maken we dat mogelijk.
  • STIP wil regelmatig terugkerende themajaren zoals het Vermeerjaar en het jaar van Technologie. Deze versterken de samenhang in de stad tussen onder andere ondernemers en de culturele sector.

Verhuur via Airbnb

Een belangrijk aspect van de nieuwe visie op toerisme is dat er in Delft beleid gemaakt gaat worden op de verhuur van huizen via platforms als Airbnb. Zoals ook al te lezen in de Delft op Zondag en het AD is de discussie over dit punt flink losgebarsten en zijn er veel verschillende meningen hierover. Voor STIP is de belangrijkste afweging of de woningen die verhuurd worden via deze platforms daadwerkelijk worden onttrokken aan de Delftse woningmarkt.

STIP vindt dat het verhuren van je huis, bijvoorbeeld wanneer je op vakantie bent, moet kunnen. Daarbij willen we dat er eerlijke concurrentie is met hoteleigenaren, waardoor er bijvoorbeeld ook toeristenbelasting zal moeten betaald.

Echter, huizen die permanent op Airbnb staan, waar dus geen Delftenaren daadwerkelijk in wonen, lijken ons niet wenselijk. We moeten zuinig zijn op de schaarse Delftse woningvoorraad en zorgen dat deze woningen daadwerkelijk worden gebruikt voor wonen.

Vervolg

Zoals eerder gezegd zal de nieuwe visie op toerisme in het tweede kwartaal van 2020 bij de gemeenteraad liggen. Ook zal het voorstel voor het beleid voor woningverhuur via platforms als Airbnb tegen die tijd komen. Daar zullen we te zijner tijd natuurlijk weer over rapporteren!

Wil je meer weten van de visie van STIP op toerisme? Neem contact op met Marcel Harinck.