Portefeuille Sport

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Bewegen zorgt voor gezonde en gelukkige Delftenaren. Sport moet daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. Dit bereiken we door het aanbieden van het Jeugdsportfonds, een sportkaart om met verschillende sporten in aanraking te komen en door sport te faciliteren in de openbare ruimte. Dit kan door aanleg van hardlooppaden, urban sports en een skatepark.

Wij zien kansen voor verbinding en sport als preventieve zorgverlening, bijvoorbeeld met de buurtsportcoaches. Zo zorgen zij voor sociaal contact en beweging bij ouderen en zijn ze een stimulans om kinderen te laten sporten en te verbinden aan sportverenigingen. Ook ondersteunen we het project de Gezonde Sportkantine en kijken we of dit uitgebreid kan worden naar scholen.

Swim to Fight Cancer en de Golden Tenloop zijn succesvolle evenementen die sporten stimuleren en bewoners trots maken op de stad. We zetten ons in om nog meer grote sportevenementen naar Delft toe te halen.