P1200388

Portefeuille Sport

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Bewegen zorgt voor gezonde en gelukkige Delftenaren. Sport moet daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen. Dit bereiken we door het aanbieden van het Jeugdsportfonds, een sportkaart om met verschillende sporten in aanraking te komen en door sport te faciliteren in de openbare ruimte. Dit kan door aanleg van hardlooppaden, urban sports en een skatepark.

Wij zien kansen voor verbinding en sport als preventieve zorgverlening, bijvoorbeeld met de buurtsportcoaches. Zo zorgen zij voor sociaal contact en beweging bij ouderen en zijn ze een stimulans om kinderen te laten sporten en te verbinden aan sportverenigingen. Ook ondersteunen we het project de Gezonde Sportkantine en kijken we of dit uitgebreid kan worden naar scholen.

Swim to Fight Cancer en de Golden Tenloop zijn succesvolle evenementen die sporten stimuleren en bewoners trots maken op de stad. We zetten ons in om nog meer grote sportevenementen naar Delft toe te halen.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Sport. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
19 sep. 2019
M
Faciliteer sport in de openbare ruimte
STIP, GL, CU, OD, CDA, SD
Motie om sporten in de openbare ruimte, en in het bijzonder het skatepark, beter te laten landen in de investeringsagenda. Lees hier het websitestukje
Toegezegd